Menu


Организация и управление

ЕЦБ, в сътрудничество с националните надзорни органи, отговаря за гарантиране на ефективното и последователно функциониране на европейския банков надзор в рамките на единния надзорен механизъм.

Организация

Открийте как е организиран надзорът в ЕЦБ и кой участва в изпълнението на текущите дейности.

Кой кой е


Управление

Научете кой и как взема решенията в областта на надзора.

Вземане на решения


Надзорни такси

Какво представляват надзорните такси? Как се изчисляват? Кой ги плаща и как?

Такси