Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Организация и управление

Ние осигуряваме ефикасен и последователен надзор

В ЕЦБ имаме специални екипи, които се занимават с въпросите на банковия надзор. Освен това работим в тясно сътрудничество с националните надзорни органи. Заедно осигуряваме ефикасен и последователен надзор над банките.

Институционално управление

Вижте как е устроена нашата организация и се запознайте с хората в нея.

Организационна структура

Организация

Научете повече за устройството на банковия надзор в ЕЦБ.

Организационна структура

Национални надзорни органи

Вижте кой отговаря за надзора на национално равнище в участващите държави членки.

Национални надзорни органи

Вземане на решения

Вижте как се вземат надзорните решения, кой участва в тях и как разделяме отговорностите по паричната политика от тези по надзора.

Вземане на решения

Поддържане на доверие

Ние сме задължени да се отчитаме за работата си. Всяка година изготвяме доклад за дейността си и редовно отговаряме на въпроси на членове на Европейския парламент.

Задължение за отчетност

Покриване на разходите за банковия надзор

Поднадзорните банки плащат годишна такса. Вижте как се изчислява тя.

Надзорни такси

Как се избира председателят на Надзорния съвет?

Нов председател на Надзорния съвет се назначава на всеки пет години. Вижте кой участва в избора на успешния кандидат и какво е необходимо за заемането на тази длъжност.

ПРОЗРАЧНОСТ

График на членовете на Надзорния съвет и други документи

СЕДМИЧЕН ГРАФИК НА ПУБЛИЧНИТЕ ИЗЯВИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Седмичният график Ви дава възможност да проследите предстоящите публикации и събития, включително заседания на органите за вземане на решения, пресконференции и публични изяви. Актуализира се всеки петък.

Седмичен график

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДОКУМЕНТИ

Освен че публикуваме прессъобщения, речи, интервюта и разнообразни материали, предоставяме и достъп до публичен регистър на документи.

Достъп до документи

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал