Menu

Bankfelügyelet. Bemutatkozunk.

Bankfelügyelet. Bemutatkozunk. Ezen az oldalon közelebbről megismerkedhetünk az európai bankfelügyelettel, a vele kapcsolatos szerepvállalókkal és tevékenységekkel.

Az éghajlattal és a környezettel kapcsolatos kockázatok egyre nagyobb szerepet játszanak a bankok szempontjából. Itt elolvashatjuk, milyen hatással lehetnek a rendkívüli időjárási események a bankokra, és hogy mit tehetnek azért, hogy a jövőben is betölthessék fontos hitelnyújtói funkciójukat, és hogy hozzájáruljanak az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttéréshez.

Közzététel időpontja: 2021. szeptember 10.


A bankok sikeresen átvészelték a pandémia okozta első megrázkódtatásokat, de milyen intézkedéseket érdemes meghozniuk, amikor a világjárvány véget ér?

Közzététel időpontja: 2021. július 15.


A bankok digitális átalakuláson mennek keresztül, és a koronavírus-pandémia mintegy katalizátorként felgyorsítja a folyamatot.

Közzététel időpontja: 2021. július 15.


A bankoknak elegendő tőkével kell rendelkezniük a váratlan veszteségek fedezésére. A belső modellekkel kiszámíthatják, mennyi tőkére van szükségük. Ismertetőnkből megtudhatja, hogyan.

Közzététel időpontja: 2021. április 6.


A bankoknak céltartalékot kell képezniük a hitelekből eredő várható veszteségek fedezeteként. Mi ez pontosan, és mit értünk NPL-fedezet alatt? Hogyan biztosítható, hogy a bankok megfelelően fedezzék a hiteleket?

Közzététel időpontja: 2020. december 21.


Az EKB és a nemzeti kormányzatok, hogy segítsék a vállalatokat a koronavírus-válsággal megbirkózni, olyan intézkedéseket hoztak, amelyekkel támogatják a bankokat az életképes vállalatoknak való hitelnyújtásban. De ezek a segítő intézkedések előidézhetik‑e, hogy fennmaradnak a rosszul működő vállalatok is?

Közzététel időpontja: 2020. december 14.


A bankunió lehetővé teszi az európai uniós szabályok következetes alkalmazását. Ezzel biztosítható a bank­rendszer rugalmassága. Munkatársunk, Filipa elmagyarázza a bank­unió alapjait, és hogy miként építi az európai lakosság bizalmát, amikor a megtakarításról, a fogyasztásról és a hitel­felvételről van szó.

Közzététel időpontja: 2020. augusztus 21.


Európai bankfelügyeletként ellenőrizzük, hogy a bankok betartják‑e a szabályokat. Munka­társunk, François elmondja, hogy mindez hogyan járul hozzá végső soron az európaiak jólétéhez azáltal, hogy gondoskodik a biztonságos és szilárd bank­rendszerről.

Közzététel időpontja: 2020. augusztus 21.


Mindannyian támaszkodunk a bankokra, amikor például betétet helyezünk el, vagy kölcsönt szeretnénk felvenni, ezért fontos, hogy biztonságosak és szilárdak legyenek. Ahhoz pedig elegendő tőkével kell rendelkezniük, hogy mind szűkös, mind bőséges időkben folyamatosan működjenek. De milyen tőkéről van szó, és hogyan járul hozzá a bankok rugalmasságához?

Közzététel időpontja: 2019. május 23 


Amikor két bank az egyesülést veszi fontolóra, az EKB semleges álláspontra helyezkedik, a beterjesztett tervet tisztán technikai alapon vizsgálva. Pontosan mit vesz figyelembe? Mennyiben függ a szerepe a bankok által választott konszolidációs formától? Ismertetőnkből választ kap ezekre a kérdésekre.

Közzététel időpontja: 2019. április 5.


Javult az euroövezeti bankok pénzügyi sokkok esetén várható alkalmazkodó­képessége, mutatják az Európai Bankhatóság által irányított stresszteszt eredményei. Ismerkedjünk meg közelebbről a tesztben alkalmazott forgatókönyvekkel, az EKB szerepével és azzal, hogy a felügyelők egyes bankokra vonatkozó döntéseit hogyan befolyásolja a teszt kimenetele.

Közzététel időpontja: 2018. november 2.
A Felügyeleti Testület élére ötévente új elnököt neveznek ki. A nyilvánosan meghirdetett pozícióra bármely uniós állampolgár jelentkezhet, aki banki és pénzügyi területen szerzett számottevő tapasztalattal rendelkezik. Nézzük meg, ki vesz részt a végleges jelölt kiválasztásában, és mire van szükség a hivatal elnyeréséhez.

Közzététel időpontja: 2018. július 17.


Why supervise commercial banks?

Banki ügyfélként fontos számunkra, hogy a kereskedelmi bankok egészségesek legyenek, és így igénybe tudjuk venni az általuk kínált pénzügyi szolgáltatásokat. A bankok megfelelő állapota ezenkívül a szilárd pénzügyi rendszernek is előfeltétele. 

Közzététel időpontja: 2018. április 30.


How does the ECB supervise banks that use fintech?
Az oldal fordítása folyamatban van.

Sokunknak már meglehetősen természetes, hogy okos­telefonnal fizetünk. Bankjaink a fintech néven ismert, úttörő technológiát használják ennek a szolgáltatásnak a nyújtásához. De mi is pontosan a fintech, és hogyan lehetünk biztosak benne, hogy biztonságos?

Közzététel időpontja: 2018. március 27.


Az EKB támogatja a felügyelete alatt álló bankokat a rossz hitelek problémájának megoldásában. Olyan hitelekről van szó, amelyeknek egy bizonyos ideje leállt a törlesztése, vagy amelyeket valószínűleg nem fizetnek vissza. Nézzük meg, miért okoz gondot a rossz hitel, és milyen szerepet játszik ezen a területen az EKB.

Közzététel időpontja: 2018. február 7.


What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Más üzleti vállalkozásokhoz hasonlóan a bankok is csődbe juthatnak. Mivel azonban fontos szolgáltatásokat nyújtanak a gazdasági szereplőknek, és csődjük a gazdaság más területein is kárt okozhat, a bankcsődre különleges szabályok vonatkoznak.

Közzététel időpontja: 2017. június 14.


2017 stress test FAQ

Az EKB-nak a banki könyvi kamatláb­kockázatról (IRRBB) szóló érzékenységi elemzése azt vizsgálja, hogy a kamatláb­környezet hipotetikus változásai hogyan hatnának a bankokra. Ismerkedjen meg közelebbről a vizsgálattal, és olvassa el, hogyan használjuk fel az eredményeit a szélesebb felügyeleti folyamatban.

Közzététel időpontja: 2017. február 28.


precautionary recapitalisation

Olvassa el, mit jelent egy bank számlára, ha elővigyázatossági célból feltőkésítik, és hogy milyen szerepet játszik az EKB a folyamatban.

Közzététel időpontja: 2016. december 27.


Az EKB-bankfelügyeletről röviden

Az európai bankfelügyelet keretében az EKB felelős a legnagyobb bankok felügyeletéért. Ide kattintva részletesebben megismerheti az európai bankfelügyelet céljait és szerepét.

Közzététel időpontja: 2016. november 4.


Nem teljesítő hitelek

Egy hitel akkor számít nemteljesítőnek, ha vannak arra utaló jelek, hogy nem fogják törleszteni, illetve ha a hitelfelvevő 90 napnál hosszabb ideje nem fizette a hitel­szerződésben rögzített törlesztő­részletet. Mi a probléma a rossz hitelekkel, és mit tehet a felügyelet ebben a kérdésben?

Közzététel időpontja: 2016. szeptember 12.


GYÍK – stresszteszt

Az Európai Bankhatóság 2016. július 29-én teszi közzé a 2016. évi banki stressztesztek eredményeit. Olvassa el, hogy miről szól az idei teszt, és hogyan képezi a szélesebb felügyeleti folyamat részét.

Közzététel időpontja: 2016. július 26.


Kiemelt prioritású kevésbé jelentős hitelintézetek

Egyre inkább globalizálódott világunkban elengedhetetlen az egynél több országban működő bankok lehető leghatékonyabb felügyelete. A felügyeleti kollégiumok ebből a szempontból játszanak fontos szerepet.

Közzététel időpontja: 2016. július 14.


Kiemelt prioritású kevésbé jelentős hitelintézetek

A felügyeletek rendszeres jelleggel felmérik és értékelik az egyes bankokat érintő kockázatokat. Ezt az alap­tevékenységet nevezzük felügyeleti felül­vizsgálati és értékelési eljárásnak vagy angol neve alapján röviden SREP-nek. Mit takar a fogalom, és mit jelent a bankok számára?

Közzététel időpontja: 2016. június 16.


A legnagyobb európai bankok felügyelete mellett az EKB felügyeleti szakemberei a kiemelt prioritásúnak minősített kisebb bankokat is közelebbről vizsgálják.

Közzététel időpontja: 2016. március 24.


fab

A felügyelet értékeli a bankok igazgatótanácsi tagjainak az adott pozícióra vonatkozó alkalmasságát és megbízhatóságát, vagyis megvizsgálja szakmai hírnevüket, szaktudásukat, képességeiket és szakmai tapasztalatukat.

Közzététel időpontja: 2016. március 18.


qh

Egyik feladatunk a bankokban a „befolyásoló részesedés” szerzésére irányuló akvizíciós kérelmek elbírálása. Az EKB az európai bankfelügyelethez tartozó valamennyi bankra vonatkozó ún. közös eljárások keretében hozza ezeket a határozatait.

Közzététel időpontja: 2016. március 18.


Az AnaCredit az euroövezet egyedi banki hiteleiről részletes tájékoztatást nyújtó új adatállomány. Neve az „analytical credit datasets”, vagyis az elemzési hitel-adatállomány angol nevének rövidítése.

Közzététel időpontja: 2015. november 11.


“Whistleblowers“ act in the greater good

A szabályszegésről szóló bejelentések (whistleblowing) fontos szerepet játszanak a felügyelt bankok vagy bankfelügyeletek általi kötelességszegés felfedésében. Akik bejelentést tesznek az EKB-nak valamely EU-s jogszabály megsértésének gyanúja esetén, a köz érdekében cselekszenek.

Közzététel időpontja: 2015. szeptember 8.


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

A bankfelügyelet elsősorban adatokkal foglalkozik, ezért a valóban európai megközelítés csak akkor lehetséges, ha az adatok egymással összehasonlíthatók. Cikkünk az EKB harmonizált adatgyűjtési módszertanát írja le, megvizsgálva a statisztika napi gyakorlatban betöltött szerepét.

Közzététel időpontja: 2015. május 19.


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Jean-Paul Redouin, az adminisztratív felülvizsgálati testület (ABoR) elnöke válaszol kérdéseinkre arról, hogy a testület milyen konkrét feladatokat lát el az EKB bankfelügyeletének új korszakában.

Közzététel időpontja: 2015. március 25.


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Ingrida Šimonytė, a Lietuvos bankas elnökhelyettese

Az euro 2015. január 1-jei bevezetésével Litvánia belép az egységes felügyeleti mechanizmusba. Ezzel párhuzamosan Ingrida Šimonytė, a Lietuvos bankas elnökhelyettese a Felügyeleti Testület tagja lesz. Webes beszélgetésben számol be a litván bankszektor fő jellemzőiről és az EKB bankfelügyelete előtt álló nehéz feladatokról.

Közzététel időpontja: 2014. december 29.