Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Supravegherea explicată

Supravegherea explicată analizează mai detaliat supravegherea bancară la nivel european și prezintă câteva persoane și activități din acest domeniu.

De ce băncile ar trebui să fie preocupate de schimbările climatice?

Publicat la: 10 septembrie 2021

Riscurile legate de schimbările climatice și cele de mediu devin tot importante pentru bănci. Află cum evenimentele meteorologice extreme pot afecta băncile și ce pot face acestea pentru a continua să își îndeplinească rolul important de creditor în viitor, precum și să își aducă contribuția în procesul de tranziție la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Asupra cărora aspecte ar trebui să se concentreze băncile în anul 2021 și ulterior?

Publicat la: 15 iulie 2021

Băncile au depășit primul șoc al pandemiei, însă ce măsuri ar trebui să adopte odată ce aceasta va lua sfârșit?

În ce mod contribuie nevoile cetățenilor la transformarea băncilor tradiționale?

Publicat la: 15 iulie 2021

Băncile trec printr-o transformare digitală, iar pandemia de coronavirus a avut un rol de catalizator în accelerarea acestui proces.

Ce sunt modelele interne?

Publicat la: 6 aprilie 2021

Băncile trebuie să mențină rezerve suficiente de capital pentru a acoperi pierderile neprevăzute. Acestea pot utiliza modele interne pentru a își calcula necesarul de capital. Află cum funcționează acest proces.

Ce se înțelege prin provizioane și acoperirea creditelor neperformante?

Publicat la: 21 decembrie 2020

Pentru a acoperi pierderile așteptate aferente împrumuturilor pe care le acordă, băncile trebuie să constituie provizioane. Dar ce sunt acestea și ce se înțelege prin acoperirea creditelor neperformante? Și prin ce mijloace se asigură că băncile acoperă în mod corespunzător aceste împrumuturi?

Măsurile de sprijin adoptate în contextul pandemiei creează firme „zombie”?

Publicat la: 14 decembrie 2020

Pentru a ajuta companiile să facă față crizei generate de pandemia de coronavirus, BCE și autoritățile guvernamentale naționale au introdus măsuri de sprijinire a creditării companiilor viabile de către bănci. Mențin însă în viață aceste măsuri de sprijin și companiile fragile?

BCE explică: uniunea bancară

Publicat la: 21 august 2020

Uniunea bancară permite aplicarea consecventă a normelor bancare ale UE, garantând astfel reziliența sistemului bancar. Colega noastră, Filipa, explică fundamentele uniunii bancare și modul în care aceasta oferă cetățenilor Europei certitudinea că pot economisi, cheltui sau împrumuta bani cu încredere.

BCE explică: supravegherea bancară europeană

Publicat la: 21 august 2020

În calitate de autoritate de supraveghere bancară la nivel european, verificăm respectarea normelor de către bănci. Colegul nostru, François, explică în ce mod acest lucru sprijină, în ultimă instanță, interesele cetățenilor Europei, oferind în același timp garanția că băncile sunt sigure și solide.

De ce trebuie să dețină băncile capital?

Publicat la: 23 mai 2019

Ne bazăm pe bănci, de exemplu pentru a se ocupa de depozitele noastre sau a ne acorda împrumuturi, și avem nevoie ca acestea să fie sigure și solide. Băncile trebuie să dețină capital suficient pentru a continua să funcționeze atât în perioadele favorabile, cât și în cele dificile. Dar ce este capitalul și cum sporește acesta reziliența băncilor?

Care este rolul BCE în achizițiile și fuziunile bancare?

Publicat la: 5 aprilie 2019

Când două bănci intenționează să fuzioneze, BCE păstrează o atitudine neutră și evaluează proiectul propus de acestea dintr-o perspectivă pur tehnică. Ce aspecte are în vedere? Și cum depinde rolul său de forma de consolidare pe care o aleg băncile? Citește materialul nostru explicativ pentru a afla mai multe.

Înțelegerea testării la stres la nivelul UE din anul 2018

Publicat la: 2 noiembrie 2018

Conform rezultatelor testării la stres efectuate de Autoritatea bancară europeană, băncile din zona euro sunt mai reziliente la șocuri financiare. Află mai multe informații despre scenariile utilizate în cadrul testării, despre rolul deținut de BCE și despre modul în care rezultatele vor fi incluse în deciziile supraveghetorilor privind băncile individuale.

Cum este ales președintele Consiliului de supraveghere?

Publicat la: 17 iulie 2018

O nouă persoană este numită în postul de președinte al Consiliului de supraveghere la fiecare cinci ani. Postul este anunțat public și orice cetățean al UE cu o experiență solidă în domeniul financiar-bancar poate candida. Află cine sunt cei implicați în alegerea candidatului final și care sunt cerințele care trebuie îndeplinite pentru ocuparea postului.

De ce este necesară supravegherea băncilor comerciale?

Publicat la: 30 aprilie 2018

În calitate de clienți ai băncilor, avem nevoie de bănci comerciale solide pentru a putea accesa serviciile financiare pe care acestea le furnizează. Băncile trebuie, de asemenea, să se mențină sănătoase pentru a asigura stabilitatea sistemului financiar.

Cum supraveghează BCE băncile care utilizează tehnologia FinTech?

Publicat la: 27 martie 2018

Traducerea acestei pagini este în curs.

Multora dintre noi ni se pare acum relativ normal să plătim utilizând smartphone‑urile personale. Pentru a furniza acest tip de serviciu, băncile noastre utilizează o tehnologie inovatoare, cunoscută sub denumirea „FinTech”. Dar ce înseamnă, mai exact, FinTech și cum putem ști dacă este sigură?

De ce este important ca băncile să reducă creditele neperformante?

Publicat la: 7 februarie 2018

BCE sprijină băncile aflate sub supravegherea sa directă în soluționarea creditelor neperformante, mai exact a creditelor care nu au fost rambursate timp de o anumită perioadă sau care este puțin probabil să fie rambursate. Află de ce creditele neperformante reprezintă o problemă și care este rolul deținut de BCE în această privință.

Ce se înțelege prin bancă „în curs de a intra în dificultate” sau „susceptibilă de a intra în dificultate”

Publicat la: 14 iunie 2017

Băncile, la fel ca orice altă întreprindere, pot intra în dificultate. Cu toate acestea, serviciile importante pe care le furnizează economiei și posibilitatea ca situația lor de dificultate să dăuneze altor părți ale economiei impun aplicarea unor norme speciale situațiilor de dificultate ale băncilor.

Ce este analiza BCE a senzitivității riscului de dobândă asociat portofoliului bancar

Publicat la: 28 februarie 2017

Analiza BCE a senzitivității riscului de dobândă asociat portofoliului bancar (interest rate risk in the banking book – IRRBB) va examina modul în care variațiile ipotetice ale contextului ratelor dobânzilor ar afecta băncile. Află mai multe despre acest exercițiu și despre contribuția sa la procesul mai amplu al supravegherii.

Ce reprezintă recapitalizarea preventivă și cum funcționează aceasta?

Publicat la: 27 decembrie 2016

Află ce presupune acordarea de recapitalizare preventivă unei bănci și ce rol joacă BCE în acest proces.

Supravegherea bancară europeană pe scurt

Publicat la: 4 noiembrie 2016

În cadrul supravegherii bancare europene, BCE este responsabilă de supravegherea celor mai mari bănci. Află mai multe despre obiectivele și funcțiile supravegherii bancare europene.

Ce sunt creditele neperformante?

Publicat la: 12 septembrie 2016

Creditele sunt considerate „neperformante” în cazul în care există indicii cu privire la probabilitatea ca acestea să nu fie rambursate sau atunci când au trecut mai mult de 90 de zile fără ca debitorul să fi achitat ratele convenite. De ce reprezintă creditele neperformante o problemă și care este rolul nostru în calitate de autoritate de supraveghere?

Întrebări frecvente privind testarea la stres la nivelul UE din anul 2016

Publicat la: 26 iulie 2016

Rezultatele testării la stres a băncilor în anul 2016 vor fi publicate de Autoritatea Bancară Europeană la data de 29 iulie 2016. Află ce anume implică testarea la stres din acest an și în ce mod este aceasta luată în considerare în cadrul procesului mai amplu de supraveghere.

Ce sunt colegiile de supraveghere?

Publicat la: 14 iulie 2016

Într-o lume tot mai globalizată, este esențial ca băncile care funcționează în mai mult de o țară să fie supravegheate cât mai eficient posibil. Colegiile de supraveghere dețin un rol important în această privință.

Ce este PSE?

Publicat la: 16 iunie 2016

Autoritățile de supraveghere evaluează și măsoară periodic riscurile la care este expusă fiecare bancă. Această activitate de bază poartă denumirea de „proces de supraveghere și evaluare” sau, pe scurt, „PSE”. La ce se referă PSE și ce înseamnă acest proces pentru bănci?

Ce sunt „instituțiile mai puțin semnificative de înaltă prioritate”?

Publicat la: 24 martie 2016

Pe lângă supravegherea celor mai mari bănci europene, supraveghetorii din cadrul BCE monitorizează atent și băncile mai mici clasificate ca instituții „de înaltă prioritate”.

Ce este supravegherea în materie de competență și onorabilitate?

Publicat la: 18 martie 2016

Supraveghetorii evaluează dacă membrii consiliilor de administrație ale băncilor îndeplinesc cerințele privind competența și onorabilitatea necesare pentru a-și desfășura activitatea. Cu alte cuvinte, verificăm reputația acestora și evaluăm cunoștințele, competențele și experiența de care aceștia au nevoie pentru a-și exercita atribuțiile.

Ce sunt participațiile calificate?

Publicat la: 18 martie 2016

Una dintre atribuțiile noastre este aceea de a evalua achizițiile propuse de „participații calificate” la o bancă. BCE ia aceste decizii în cadrul procedurilor comune care se aplică tuturor băncilor care fac obiectul supravegherii bancare europene.

Ce este AnaCredit?

Publicat la: 11 noiembrie 2015

AnaCredit va fi o nouă bază de date care va conține informații detaliate privind creditele bancare individuale din zona euro. Denumirea provine de la „analytical credit datasets” (seturi de date analitice privind creditele).

Avertizorii de integritate acționează spre binele tuturor

Publicat la: 8 septembrie 2015

Rapoartele privind încălcările sau avertizările în interes public reprezintă un instrument important de detectare a abaterilor din partea băncilor supravegheate sau a autorităților de supraveghere bancară. Cetățenii care suspectează încălcări ale legislației europene acționează în interes public atunci când raportează BCE respectivele abateri.

Date statistice privind supravegherea

Publicat la: 19 mai 2015

Datele se află în centrul supravegherii bancare și o abordare cu adevărat europeană a supravegherii nu poate fi realizată decât cu informații comparabile. Acest articol prezintă abordarea armonizată a BCE privind colectarea de date și analizează rolul datelor statistice în supravegherea zilnică.

Rolul Comitetului administrativ de control

Publicat la: 25 martie 2015

Jean-Paul Redouin, președintele Comitetului administrativ de control, răspunde la întrebări privind rolul specific al acestuia în noua eră a supravegherii bancare efectuate de BCE.

Lituania: Importanța aplicării unor standarde înalte de supraveghere

Publicat la: 29 decembrie 2014

Odată cu adoptarea euro, la data de 1 ianuarie 2015 Lituania va adera la Mecanismul unic de supraveghere. Ingrida Šimonytė, viceguvernatoare a Lietuvos bankas, va deveni membră a Consiliului de supraveghere. Într‑un interviu online, dna Šimonytė vorbește despre caracteristicile principale ale sectorului bancar din Lituania și despre dificultățile cu care se confruntă funcția de supraveghere bancară a BCE.

Toate paginile din această secțiune

Whistleblowing