Menu

Uzraudzība – dziļāks ieskats

Sadaļā "Uzraudzība – dziļāks ieskats" var gūt sīkāku informāciju par Eiropas banku uzraudzību un iepazīties ar uzraudzības darbā iesaistītajām personām un to, kā norit šis darbs.

Klimata un vides risku nozīme bankām palielinās. Uzziniet, kā ārkārtas laikapstākļi var ietekmēt bankas, un kā tās varēs nākotnē turpināt īstenot savu būtisko lomu kā aizdevējas, dodot savu artavu pārejā uz tautsaimniecību ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni.

Publicēts 10.09.2021.


Bankas ir labi pārvarējušas pandēmijas pirmo šoku, bet kādi pasākumi tām jāveic pēc tam?

Publicēts 15.07.2021.


Bankās norisinās digitālās transformācijas process, un koronavīrusa pandēmija bijusi kā katalizators, kas paātrinājis šo procesu.

Publicēts 15.07.2021.


Banku rīcībā jābūt pietiekamam kapitāla apjomam, lai segtu negaidītus zaudējumus. Lai aprēķinātu šo apjomu, bankas var izmantot iekšējos modeļus. Uzziniet, kā tas notiek.

Publicēts 06.04.2021.


Lai segtu gaidāmos zaudējumus no kredītiem, bankām jāveido uzkrājumi. Kas ir uzkrājumi un ko dēvē par INK segumu? Kā tiek panākts, lai bankas nodrošinātu kredītiem pienācīgu segumu?

Publicēts 21.12.2020.


Lai palīdzētu uzņēmumiem pārciest koronavīrusa krīzi, ECB un valstu valdības īsteno pasākumus, kuru mērķis ir veicināt banku aizdevumus dzīvotspējīgiem uzņēmumiem. Bet vai šie atbalsta pasākumi uztur pie dzīvības arī uzņēmumus, kam ir sarežģījumi?

Publicēts 14.12.2020.


Banku savienība ļauj konsekventi piemērot ES banku darbības noteikumus, tādējādi palīdzot nodrošināt banku sistēmas noturību. Mūsu kolēģe Filipa skaidro banku savienības pamatprincipus un to, kā tie nodrošina, ka Eiropas iedzīvotāji var droši uzkrāt, tērēt vai aizņemties naudu.

Publicēts 21.08.2020.


Mēs kā Eiropas banku uzraudzības iestāde pārbaudām, vai bankas ievēro noteikumus. Mūsu kolēģis Fransuā skaidro, kā tas palīdz nodrošināt, lai bankas būtu drošas un stabilas, galu galā sniedzot labumu Eiropas iedzīvotājiem.

Publicēts 21.08.2020.


Mēs visi izmantojam banku pakalpojumus – piemēram, noguldām tajās naudu vai aizņemamies naudu, tāpēc bankām jābūt drošām un stabilām. Bankām nepieciešams pietiekams kapitāla apjoms, lai nodrošinātu to darbību jebkādos apstākļos. Taču kas ir kapitāls un kā tas uzlabo banku noturību?

Publicēts 23.05.2019.


Ja divas bankas plāno apvienoties, ECB saglabā neitrālu nostāju un novērtē iesniegto projektu, balstoties tikai uz tīri tehniskiem apsvērumiem. Ko ECB izvērtē? Un kā tās lomu ietekmē banku izvēlētais konsolidācijas veids? Lai to uzzinātu, lasiet mūsu sagatavoto materiālu!

Publicēts 05.04.2019.


Kā liecina Eiropas Banku iestādes vadītais stresa tests, euro zonas bankas kļuvušas noturīgākas pret finanšu satricinājumiem. Uzziniet vairāk par testā izmantotajiem scenārijiem, ECB lomu un to, kā testa rezultāti tiks iekļauti uzraugu lēmumos par individuālām bankām.

Publicēts 02.11.2018.
Jauns Uzraudzības valdes priekšsēdētājs tiek iecelts amatā ik pēc pieciem gadiem. Šī vakance tiek izsludināta publiski, un pieteikties var ikviens ES pilsonis, kuram ir pamatīga pieredze banku un finanšu jautājumos. Uzziniet, kurš piedalās kandidātu galīgajā izvēlē un kādas iemaņas nepieciešamas, lai iegūtu šo amatu.

Publicēts 17.07.2018.


Why supervise commercial banks?

Mums kā banku klientiem ir būtiski, lai komercbankas būtu stabilas, nodrošinot mums piekļuvi to sniegtajiem pakalpojumiem. Spēcīgas bankas arī nepieciešamas, lai nodrošinātu finanšu sistēmas stabilitāti.

Publicēts 30.04.2018.


How does the ECB supervise banks that use fintech?
Šīs lapas saturs pašlaik tiek tulkots.

Daudziem maksājumu veikšana ar viedtālruņa palīdzību jau kļuvusi par ikdienu. Mūsu bankas izmanto inovatīvu tehnoloģiju, ko dēvē par fintech, lai sniegtu šādus pakalpojumus. Taču ko tieši nozīmē fintech un kā varam zināt, ka tas ir droši?

Publicēts 27.03.2018.


ECB palīdz bankām, kuras atrodas tās uzraudzībā, risināt problēmas saistībā ar sliktajiem kredītiem, t.i., kredītiem, kuri noteiktu laika periodu nav atmaksāti vai kuru atmaksa ir maz ticama. Uzziniet, kāpēc sliktie kredīti rada problēmas un kāda ir ECB loma šajā jomā.

Publicēts 07.02.2018.


What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Bankas līdzīgi kā jebkurš cits uzņēms var kļūt maksātnespējīgas. Taču tās sniedz būtiskus pakalpojumus tautsaimniecībai un to maksātnespēja var radīt traucējumus citās tautsaimniecības jomās, tāpēc uz banku maksātnespēju tiek attiecināti īpaši noteikumi.

Publicēts 14.06.2017.


2017 stress test FAQ

ECB veiktā netirdzniecības portfeļa procentu likmju riska (IRRBB) jutīguma analīze pārbaudīs, kā hipotētiskas procentu likmju vides pārmaiņas ietekmētu bankas. Uzziniet vairāk par šo pārbaudi un tās rezultātu izmantošanu plašākā uzraudzības procesā.

Publicēts 28.02.2017.Piesardzības rekapitalizācija

Uzziniet, ko ietver bankas piesardzības rekapitalizācija un kāda loma šajā procesā ir ECB.

Publicēts 27.12.2016.Īsumā par ECB banku uzraudzību

Veicot Eiropas banku uzraudzību, ECB ir atbildīga par lielāko banku uzraudzību. Uzziniet vairāk par Eiropas banku uzraudzības mērķiem un funkcijām.

Publicēts 04.11.2016.Ienākumus nenesošie kredīti

Kredītu uzskata par ienākumus nenesošu kredītu, ja pazīmes liecina, ka tā atmaksa ir maz ticama, vai ja pagājušas vairāk nekā 90 dienas, kopš kredītņēmējs nav veicis nepieciešamos maksājumus. Kāpēc slikti kredīti rada problēmas un kāda ir ECB kā uzraudzības iestādes loma?

Publicēts 12.09.2016.Bieži uzdotie jautājumi par stresa testu

2016. gada banku stresa testu rezultātus Eiropas Banku iestāde publicēs 2016. gada 29. jūlijā. Uzziniet, ko ietver šāgada stresa tests un kā tas iekļaujas plašākā uzraudzības procesā.

Publicēts 26.07.2016.Mazāk nozīmīgas iestādes ar augstu prioritāti

Pasaulē, ko arvien vairāk ietekmē globalizācija, ir būtiski, lai bankas, kas darbojas vairākās valstīs, tiktu uzraudzītas pēc iespējas efektīvi. Šajā sakarā uzraudzības iestāžu kolēģijām ir būtiska nozīme.

Publicēts 14.07.2016.Mazāk nozīmīgas iestādes ar augstu prioritāti

Uzraudzības iestādes regulāri novērtē un aprēķina katras bankas riskus. Šo pamatdarbību dēvē par uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesu, saīsinājumā – SREP. Kāda ir tā būtība un kā tas ietekmē bankas?

Publicēts 16.06.2016.Mazāk nozīmīgas iestādes ar augstu prioritāti

Līdztekus lielāko Eiropas banku uzraudzībai ECB uzraugi pievērš īpašu uzmanību arī mazākām bankām, kas klasificētas kā iestādes ar augstu prioritāti.

Publicēts 24.03.2016.fab

Uzraudzības iestādes novērtē banku valdes locekļu atbilstību un piemērotību amatam. Citiem vārdiem sakot, tiek pārbaudīta šo personu reputācija un novērtēts, vai tām ir attiecīgo pienākumu veikšanai nepieciešamās zināšanas, iemaņas un pieredze.

Publicēts 18.03.2016.qh

Viens no mūsu uzdevumiem ir sniegt novērtējumu gadījumos, kad tiek plānota būtiskas līdzdalības iegūšana bankā. ECB pieņem šādu lēmumu saskaņā ar vienotu procedūru attiecībā uz visām bankām, uz kurām attiecas Eiropas banku uzraudzība.

Publicēts 18.03.2016.


AnaCredit būs jauna datu kopa, kas ietvers detalizētu informāciju par atsevišķiem euro zonas banku kredītiem. Nosaukums ir saīsinājums no "analytical credit datasets" (analītiskas kredītu datu kopas).

Publicēts 11.11.2015.


“Whistleblowers“ act in the greater good

Ziņošana par pārkāpumiem jeb trauksmes celšana ir nozīmīgs līdzeklis, lai konstatētu uzraudzīto banku vai banku uzraugu pārkāpumus. Iedzīvotāji, kuriem radušās aizdomas par attiecīgo ES tiesību aktu pārkāpumiem, ziņojot par šiem pārkāpumiem ECB, rīkojas sabiedrības interesēs.

Publicēts 08.09.2015.


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Dati ir banku uzraudzības pamatu pamats, un patiesi Eiropas interesēm atbilstoša pieeja uzraudzībai panākama tikai tad, ja pieejama salīdzināma informācija. Šajā rakstā aplūkota ECB saskaņotā pieeja attiecībā uz datu vākšanu un aprakstīta statistikas loma ikdienas uzraudzībā.

Publicēts 19.05.2015.


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Žans Pols Redojēns (Jean-Paul Redouin), Administratīvās pārskatīšanas padomes (APP) priekšsēdētājs, atbild uz jautājumiem par APP specifisko lomu ECB banku uzraudzībā.

Publicēts 25.03.2015.


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Ingrīda Šimonīte (Ingrida Šimonytė), Lietuvos Bankas valdes priekšsēdētāja vietniece

Pēc euro ieviešanas 2015. gada 1. janvārī Lietuva pievienosies Vienotajam uzraudzības mehānismam. Lietuvos bankas valdes priekšsēdētāja vietniece Ingrīda Šimonīte kļūs par Uzraudzības valdes locekli. Interneta vietnē publicētajā intervijā viņa runā par Lietuvas banku sektora būtiskākajām iezīmēm un un ECB lielākajiem izaicinājumiem banku uzraudzības jomā.

Publicēts 29.12.2014.