Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Priežiūra – iš arčiau

Priežiūra – iš arčiau. Čia rasite išsamesnės informacijos apie Europos bankų priežiūrą, šį darbą dirbančius žmones bei jų darbą.

Kas yra su klimatu susijusios informacijos atskleidimas?

Paskelbta 2023 m. balandžio 21 d.

Su klimatu susijusi atskleidžiama informacija – tai dokumentai, kuriuose bendrovės, bankai ir institucijos, kaip antai ECB, pateikia informaciją apie savo veiklos anglies dioksido išmetimo rodiklį ir patiriamą klimato riziką. Iš šios informacijos matyti, kokį poveikį organizacijos veikla daro klimato kaitai ir kokį poveikį klimato kaita daro jai.

Kas yra su klimatu susijusios informacijos atskleidimas?

Kaip pasirenkamas Priežiūros valdybos pirmininkas?

Paskelbta 2018 m. liepos 17 d.

Naujas Priežiūros valdybos pirmininkas skiriamas kas penkerius metus. Apie galimybę užimti šias pareigas skelbiama viešai, o kandidatuoti į jas gali bet kuris bankininkystės ir finansų srityse pakankamai patirties turintis ES pilietis. Sužinokite, kas renka galutinį kandidatą ir kokie reikalavimai taikomi šiai pareigybei.

Kaip pasirenkamas Priežiūros valdybos pirmininkas?

Mažiau svarbios įstaigos – kas tai?

Paskelbta 2022 m. gruodžio 13 d.

Visi prižiūrimi subjektai standartiškai klasifikuojami kaip mažiau svarbūs. Jie tampa svarbūs tik tada, kai atitinka bent vieną iš tam tikrų konkrečių kriterijų. Kokie yra šie kriterijai? Kokias paslaugas teikia mažiau svarbios įstaigos? Kas yra atsakingas už jų priežiūrą ir priežiūros stebėseną?

Mažiau svarbios įstaigos – kas tai?

Kodėl bankams turėtų rūpėti klimato kaita?

Paskelbta 2021 m. rugsėjo 10 d.

Klimato ir aplinkos rizika bankams tampa vis aktualesnė. Sužinokite, kaip ekstremalios oro sąlygos gali paveikti bankus ir ką jie gali padaryti, kad ir ateityje išlaikytų svarbų savo, kaip skolintojų, vaidmenį ir prisidėtų prie perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos.

Kodėl bankams turėtų rūpėti klimato kaita?

Kaip žmonių poreikiai keičia tradicinius bankus?

Paskelbta 2021 m. liepos 15 d.

Bankai išgyvena skaitmeninę transformaciją, o koronaviruso pandemija šį procesą dar paspartino.

Kaip žmonių poreikiai keičia tradicinius bankus?

Kas yra vidaus modeliai?

Paskelbta 2021 m. balandžio 6 d.

Bankai turi turėti pakankamai kapitalo, kad galėtų padengti nenumatytus nuostolius. Kad apskaičiuotų, kiek gi kapitalo jiems reikia, bankai gali naudotis vidaus modeliais. Sužinokite, kaip tai veikia.

Kas yra vidaus modeliai?

Kas yra atidėjiniai ir neveiksnių paskolų padengimas?

Paskelbta 2020 m. gruodžio 21 d.

Kad galėtų padengti tikėtinus paskolų nuostolius, bankai privalo sudaryti atidėjinius. Kas yra atidėjiniai ir neveiksnių paskolų padengimas? Ir kaip užtikrinama, kad bankai tinkamai padengtų šias paskolas?

Kas yra atidėjiniai ir neveiksnių paskolų padengimas?

ECB aiškina: bankų sąjunga

Paskelbta 2020 m. rugpjūčio 21 d.

Bankų sąjunga sudaro sąlygas tam, kad ES bankininkystės taisyklės būtų taikomos nuosekliai. Tai padeda užtikrinti bankų sistemos atsparumą. Mūsų kolegė Filipa aiškina, kuo pagrįsta bankų sąjunga ir kaip tai padeda užtikrinti, kad Europos gyventojai galėtų saugiai taupyti ir leisti pinigus arba jų skolintis.

ECB aiškina: bankų sąjunga

ECB aiškina: Europos bankų priežiūra

Paskelbta 2020 m. rugpjūčio 21 d.

Kaip Europos bankų priežiūros institucija mes siekiame, kad bankai laikytųsi taisyklių. Mūsų kolega François aiškina, kodėl tai svarbu Europos gyventojams, nes tai padeda užtikrinti, kad bankai būtų saugūs ir patikimi.

ECB aiškina: Europos bankų priežiūra

Kodėl bankams reikia turėti kapitalo?

Paskelbta 2019 m. gegužės 23 d.

Mes patikime bankams savo indėlius ir kreipiamės į juos dėl paskolos, todėl mums svarbu, kad bankai būtų saugūs ir patikimi. Bankai turi turėti pakankamai kapitalo, kad galėtų vykdyti savo veiklą ir pakilimo, ir nuosmukio metu. Tačiau kas yra kapitalas ir kaip jis didina bankų atsparumą?

Kodėl bankams reikia turėti kapitalo?

Koks ECB vaidmuo bankų susijungimuose ir įsigijimuose?

Paskelbta 2019 m. balandžio 5 d.

Kai du bankai svarsto apie susijungimą, ECB laikosi neutralios pozicijos ir jų pateiktą projektą tikrina remdamasis tik techniniais argumentais. Ką konkrečiai ECB tikrina? Ir kaip jo vaidmuo priklauso nuo pasirinktos konsolidavimo formos? Tai sužinosite perskaitę šį paaiškinimą.

Koks ECB vaidmuo bankų susijungimuose ir įsigijimuose?

Kodėl prižiūrimi komerciniai bankai?

Paskelbta 2018 m. balandžio 30 d.

Mes, kaip banko klientai, esame suinteresuoti, kad komerciniai bankai veiktų patikimai, kad galėtume naudotis jų teikiamomis finansinėmis paslaugomis. Taip pat ir bankai suinteresuoti veikti patikimai, kad užtikrintų finansų sistemos stabilumą.

Kodėl prižiūrimi komerciniai bankai?

Kaip ECB prižiūri finansines technologijas taikančius bankus?

Paskelbta 2018 m. kovo 27 d.

Daugeliui mūsų jau gana įprasta už pirkinius atsiskaityti naudojantis išmaniaisiais telefonais. Kad galėtų teikti tokias naujoviškas paslaugas, bankai taiko finansines technologijas. Tačiau kas tos finansinės technologijos ir ar galime būti tikri, kad jos saugios?

Kaip ECB prižiūri finansines technologijas taikančius bankus?

Kodėl yra svarbu, kad bankai turėtų kuo mažiau neveiksnių paskolų?

Paskelbta 2018 m. vasario 7 d.

ECB padeda prižiūrimiems bankams spręsti neveiksnių paskolų (t. y. paskolų, kurių grąžinimo įmokos nemokamos kurį laiką, arba kurios, tikėtina, iš viso nebus grąžintos) problemą. Sužinokite, kodėl neveiksnios paskolos yra blogai ir koks vaidmuo sprendžiant šią problemą tenka ECB.

Kodėl yra svarbu, kad bankai turėtų kuo mažiau neveiksnių paskolų?

Žlungantis arba galintis žlugti bankas – ką tai reiškia?

Paskelbta 2017 m. birželio 14 d.

Bankas, kaip ir bet kuri kita verslo įmonė, gali žlugti. Bet kadangi bankai teikia svarbias paslaugas ir jų žlugimas gali neigiamai atsiliepti kitoms ekonomikos sritims, bankų žlugimui taikomos specialios taisyklės.

Žlungantis arba galintis žlugti bankas – ką tai reiškia?

Kas yra prevencinis rekapitalizavimas ir kaip jis veikia?

Paskelbta 2016 m. gruodžio 27 d.

Sužinokite, ką reiškia, kai bankas rekapitalizuojamas prevenciniais tikslais ir koks vaidmuo šiame procese tenka ECB.

Kas yra prevencinis rekapitalizavimas ir kaip jis veikia?

Kas yra neveiksnios paskolos?

Paskelbta 2016 m. rugsėjo 12 d.

Paskolos yra laikomos neveiksniomis, jeigu yra požymių, kad jos nebus grąžintos, arba jeigu paskolos gavėjas daugiau nei 90 dienų nemokėjo sutartų grąžinimo įmokų. Kodėl blogos paskolos yra blogai ir koks čia mūsų, kaip priežiūros institucijos, vaidmuo?

Kas yra neveiksnios paskolos?

Kas yra priežiūros institucijų kolegijos?

Paskelbta 2016 m. liepos 14 d.

Vis labiau globalizuotame pasaulyje labai svarbu užtikrinti, kad daugiau nei vienoje šalyje veiklą vykdantys bankai būtų prižiūrimi kuo veiksmingiau. Svarbus vaidmuo šiuo klausimu tenka priežiūros institucijų kolegijoms.

Kas yra priežiūros institucijų kolegijos?

Kas yra SREP?

Paskelbta 2016 m. birželio 16 d.

Priežiūros institucijos reguliariai vertina ir apskaičiuoja riziką atskirai kiekvienam bankui. Ši pagrindinė veikla vadinama priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesu arba, trumpiau, SREP (angl. Supervisory Review and Evaluation Process). Kas tai yra ir ką tai reiškia bankams?

Kas yra SREP?

Kas yra kompetencijos ir tinkamumo priežiūra?

Paskelbta 2016 m. kovo 18 d.

Priežiūros institucijos vertina bankų valdybos narių kompetenciją ir tinkamumą eiti savo pareigas. Kitaip tariant, mes tikriname jų reputaciją ir vertiname, ar šioms pareigoms eiti jie turi reikalingų žinių, įgūdžių ir patirties.

Kas yra kompetencijos ir tinkamumo priežiūra?

Kas yra kvalifikuotoji akcijų paketo dalis?

Paskelbta 2016 m. kovo 18 d.

Viena iš mūsų užduočių – vertinti siūlomus bankų kvalifikuotųjų akcijų paketų dalių įsigijimus. ECB priima atitinkamus sprendimus vykdydamas bendras procedūras, taikomas visiems Europos bankų priežiūros sistemoje dalyvaujantiems bankams.

Kas yra kvalifikuotoji akcijų paketo dalis?

Kas yra „AnaCredit“?

Paskelbta 2015 m. lapkričio 11 d.

Taip bus vadinamas naujas duomenų rinkinys, kuriame bus sukaupta išsami informacija apie bankų paskolas euro zonoje. Visas šio rinkinio pavadinimas yra „analitiniai kredito duomenų rinkiniai“ (angl. „analytical credit datasets“).

Kas yra „AnaCredit“?

Apie pažeidimus pranešantys asmenys daro gerą darbą

Paskelbta 2015 m. rugsėjo 8 d.

Pranešimai apie pažeidimus – labai svarbi priemonė, padedanti atskleisti prižiūrimų bankų arba bankų priežiūros institucijų ar jų darbuotojų padarytus nusižengimus. Gyventojai, įtariantys, kad buvo pažeisti atitinkamų ES teisės aktų reikalavimai, ir pranešantys apie tokius pažeidimus ECB, padeda ginti viešąjį interesą.

Apie pažeidimus pranešantys asmenys daro gerą darbą

Priežiūros statistika

Paskelbta 2015 m. gegužės 19 d.

Duomenys – bankų priežiūros pagrindas, o visoje Europoje vienodą priežiūrą galima užtikrinti tik turint palyginamus duomenis. Šiame straipsnyje rašoma apie ECB taikomą suderintą duomenų rinkimo tvarką ir statistikos vaidmenį kasdieniame priežiūros darbe.

Priežiūros statistika

Į ką bankai turėtų sutelkti dėmesį 2021 m. ir vėliau?

Paskelbta 2021 m. liepos 15 d.

Bankai sėkmingai atlaikė pirmąją pandemijos sukeltų sukrėtimų bangą, tačiau kokių priemonių jie turėtų imtis jai atslūgus?

Į ką bankai turėtų sutelkti dėmesį 2021 m. ir vėliau?

Ar dėl pandemijos metu taikomų pagalbos priemonių randasi įmonės zombės?

Paskelbta 2020 m. gruodžio 14 d.

Kad padėtų įmonėms įveikti koronaviruso sukeltą krizę, ECB ir šalių vyriausybės ėmė taikyti priemones, skatinančias bankus teikti paskolas gyvybingoms įmonėms. Tačiau ar pagalbos priemonės palaiko ir nuostolingai dirbančių įmonių gyvavimą?

Ar dėl pandemijos metu taikomų pagalbos priemonių randasi įmonės zombės?

Kas yra ECB atliekama palūkanų normos rizikos bankinėje knygoje jautrumo analizė?

Paskelbta 2017 m. vasario 28 d.

Analizuodamas palūkanų normos rizikos bankinėje knygoje (IRRBB) jautrumą ECB nagrinės, kaip hipotetiniai palūkanų normos aplinkos pokyčiai veiktų bankus. Sužinokite, kaip ši analizė atliekama ir kaip jos rezultatai panaudojami platesniame priežiūros procese.

Kas yra ECB atliekama palūkanų normos rizikos bankinėje knygoje jautrumo analizė?

2018 m. ES masto testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

Paskelbta 2018 m. lapkričio 2 d.

Europos bankininkystės institucijos koordinuoto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai rodo, kad euro zonos bankai tapo atsparesni finansiniams sukrėtimams. Sužinokite daugiau apie testavime naudotus scenarijus, kokį vaidmenį atlieka ECB ir kaip į šiuos rezultatus atsižvelgs priežiūros institucijos, priimdamos sprendimus dėl konkrečių bankų.

2018 m. ES masto testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

Dažnai užduodami klausimai apie 2016 m. ES mastu vykdytą testavimą nepalankiausiomis sąlygomis

Paskelbta 2016 m. liepos 26 d.

2016 m. liepos 29 d. Europos bankininkystės institucija paskelbs 2016 m. vykdyto bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus. Sužinokite, koks šiais metais buvo testavimas nepalankiausiomis sąlygomis ir kokią vietą jis užima visame priežiūros procese.

Dažnai užduodami klausimai apie 2016 m. ES mastu vykdytą testavimą nepalankiausiomis sąlygomis

Lietuva – aukšti priežiūros standartai yra labai svarbūs

Paskelbta 2014 m. gruodžio 29 d.

Įsivedusi eurą, 2015 m. sausio 1 d. Lietuva prisijungs prie Bendro priežiūros mechanizmo. Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja Ingrida Šimonytė taps Priežiūros valdybos nare. Interviu interneto svetainei ji pasakoja apie pagrindinius Lietuvos bankų sektoriaus ypatumus ir iššūkius ECB bankų priežiūrai.

Lietuva – aukšti priežiūros standartai yra labai svarbūs

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus