Priežiūra – iš arčiau

Skyrelyje „Priežiūra – iš arčiau“ rasite išsamesnės informacijos apie Europos bankų priežiūrą ir apie kai kuriuos žmones bei jų darbą.


Why do banks need to hold capital?

We all rely on banks, for example to look after our deposits or to lend us money, and we need them to be safe and sound. Banks have to hold enough capital to ensure they can keep going in good times and bad. But what is capital and how does it make banks more resilient?

Published on: 23 May 2019


Kai du bankai svarsto apie susijungimą, ECB laikosi neutralios pozicijos ir jų pateiktą projektą vertina remdamasis tik techniniais argumentais. Ką konkrečiai ECB tikrina? Ir kaip jo vaidmuo priklauso nuo pasirinktos konsolidavimo formos? Tai sužinosite perskaitę šį paaiškinimą.

Paskelbta 2019 m. balandžio 5 d.


Euro zonos bankai tapo atsparesni finansiniams sukrėtimams, rodo Europos bankininkystės institucijos koordinuoto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai. Sužinokite daugiau apie testavime naudotus scenarijus, ECB vaidmenį ir tai, kaip į šiuos rezultatus bus atsižvelgiama priimant priežiūros sprendimus dėl konkrečių bankų.

Paskelbta 2018 m. lapkričio 2 d.


Kas penkerius metus skiriamas naujas Priežiūros valdybos pirmininkas. Apie galimybę užimti šias pareigas skelbiama viešai, o kandidatuoti į jas gali bet kuris bankininkystės ir finansų srityse pakankamai patirties turintis ES pilietis. Sužinokite, kas pasirenka galutinį kandidatą ir kaip tai vyksta.

Paskelbta 2018 m. liepos 17 d.


Why supervise commercial banks?

Mes, kaip banko klientai, esame suinteresuoti, kad komerciniai bankai veiktų patikimai, kad galėtume naudotis jų teikiamomis finansinėmis paslaugomis. Taip pat ir bankai suinteresuoti veikti patikimai, kad užtikrintų finansų sistemos stabilumą.

Paskelbta 2018 m. balandžio 30 d.


What are fintech banks and what impact will they have on financial services?

„Fintech“ sektorius sparčiai auga visame pasaulyje. Sužinokite, ką reiškia sąvoka „fintech“, kokį vaidmenį atlieka „fintech“ bankai ir koks galimas jų poveikis bankų sektoriui ir bankų priežiūrai. 

Paskelbta 2018 m. kovo 27 d.


ECB padeda euro zonos bankams spręsti neveiksnių paskolų (t. y. paskolų, kurių grąžinimo įmokos nemokamos kurį laiką, arba kurios, tikėtina, iš viso nebus grąžintos) problemą. Sužinokite, kodėl neveiksnios paskolos yra blogai ir koks vaidmuo sprendžiant šią problemą tenka ECB.

Paskelbta 2018 m. vasario 7 d. 


What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Bankas, kaip ir bet kokia kita verslo įmonė, gali žlugti. Bet kadangi bankai teikia svarbias paslaugas ir jų žlugimas gali neigiamai atsiliepti kitoms ekonomikos sritims, bankų žlugimui taikomos specialios taisyklės.

Paskelbta 2017 m. birželio 14 d.


2017 stress test FAQ

Analizuodamas palūkanų normos rizikos bankinėje knygoje (IRRBB) jautrumą ECB nagrinės, kaip hipotetiniai palūkanų normos aplinkos pokyčiai veiktų bankus. Sužinokite, kaip ši analizė atliekama ir kaip jos rezultatai panaudojami bendrame priežiūriniame procese.

Paskelbta 2017 m. vasario 28 d.precautionary recapitalisation

Prisidėdamas prie mūsų tikslo suvienodinti priežiūros praktikas ir skatinti patikimą bei atsparią bankų sistemą, ECB peržiūri bankų naudojamus vidaus modelius. Sužinokite daugiau apie šį projektą.

Paskelbta 2017 m. vasario 15 d.prevencinis rekapitalizavimas

Sužinokite, ką reiškia, kai bankas rekapitalizuojamas prevenciniais tikslais ir koks vaidmuo šiame procese tenka ECB.

Paskelbta 2016 m. gruodžio 27 d.ECB bankų priežiūra. Svarbiausi faktai

Lygiai prieš dvejus metus – 2014 m. lapkričio 4 d. – ECB pradėjo vykdyti euro zonos bankų priežiūrą. Toliau pateikiame informacijos ir faktų apie ECB Bankų priežiūros tikslus ir funkcijas.

Paskelbta 2016 m. lapkričio 4 d.Neveiksnios paskolos

Paskolos yra laikomos neveiksniomis, jeigu yra požymių, kad jos nebus grąžintos, arba jeigu paskolos gavėjas daugiau nei 90 dienų nemokėjo sutartų grąžinimo įmokų. Kodėl blogos paskolos yra blogai ir koks čia mūsų, kaip priežiūros institucijos, vaidmuo?

Paskelbta 2016 m. rugsėjo 12 d.DUK apie testavimą nepalankiausiomis sąlygomis

2016 m. liepos 29 d. Europos bankininkystės institucija paskelbs 2016 m. vykdyto bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus. Sužinokite, koks šiais metais buvo testavimas nepalankiausiomis sąlygomis ir kokią vietą jis užima visame priežiūros procese.

Paskelbta 2016 m. liepos 26 d.Didelio prioriteto mažiau svarbios įstaigos

Vis labiau globalizuotame pasaulyje labai svarbu užtikrinti, kad daugiau nei vienoje šalyje veiklą vykdantys bankai būtų prižiūrimi kuo veiksmingiau. Svarbus vaidmuo šiuo klausimu tenka priežiūros institucijų kolegijoms.

Paskelbta 2016 m. liepos 14 d.Didelio prioriteto mažiau svarbios įstaigos

Priežiūros institucijos nuolat vertina ir apskaičiuoja kiekvieno banko riziką. Ši pagrindinė veikla vadinama priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesu arba, trumpiau, SREP (angl. Supervisory Review and Evaluation Process). Kas tai yra ir ką tai reiškia bankams?

Paskelbta 2016 m. birželio 16 d.


Didelio prioriteto mažiau svarbios įstaigos

Didžiausių euro zonos bankų priežiūrą vykdantys ECB darbuotojai nepamiršta ir mažesnių, prie didelio prioriteto įstaigų priskiriamų, bankų.

Paskelbta 2016 m. kovo 24 d.fab

Priežiūros institucijos vertina bankų valdybos narių kompetenciją ir tinkamumą eiti savo pareigas. Kitaip tariant, mes tikriname jų reputaciją ir vertiname, ar šioms pareigoms eiti jie turi reikalingų žinių, įgūdžių ir patirties.

Paskelbta 2016 m. kovo 18 d.qh

Viena iš mūsų užduočių – vertinti siūlomus bankų kvalifikuotųjų akcijų paketų įsigijimus. ECB priima atitinkamus sprendimus vykdydamas bendras procedūras, taikomas visiems euro zonos bankams.

Paskelbta 2016 m. kovo 18 d.


Taip bus vadinamas naujas duomenų rinkinys, kuriame bus sukaupta išsamios informacijos apie bankų paskolas euro zonoje. Visas šio rinkinio pavadinimas būtų „analitiniai kredito duomenų rinkiniai“ (angl. „analytical credit datasets“).

Paskelbta 2015 m. lapkričio 11 d.


“Whistleblowers“ act in the greater good

Pranešimai apie pažeidimus – labai svarbi priemonė, padedanti atskleisti prižiūrimų bankų ar bankų priežiūros institucijų padarytus nusižengimus. Gyventojai, įtariantys, kad buvo pažeisti atitinkamų ES teisės aktų reikalavimai, ir pranešantys apie tokius pažeidimus ECB, padeda ginti viešąjį interesą.

Paskelbta 2015 m. rugsėjo 8 d.


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Duomenys – bankų priežiūros pagrindas, o visoje Europoje vienodą priežiūrą galima užtikrinti tik turint palyginamus duomenis. Šiame straipsnyje rašoma apie ECB taikomą suderintą duomenų rinkimo tvarką ir statistikos vaidmenį kasdieniame priežiūros darbe.

Paskelbta 2015 m. gegužės 19 d.


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Į klausimus apie ypatingą Administracinės peržiūros valdybos (APV) vaidmenį naujojoje ECB bankų priežiūros epochoje atsako APV pirmininkas Jean-Paul Redouin.

Paskelbta 2015 m. kovo 25 d.


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja Ingrida Šimonytė

Įsivedusi eurą, 2015 m. sausio 1 d. Lietuva prisijungs prie Bendro priežiūros mechanizmo. Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja Ingrida Šimonytė taps Priežiūros valdybos nare. Interviu interneto svetainei ji pasakoja apie pagrindinius Lietuvos bankų sektoriaus ypatumus ir iššūkius ECB bankų priežiūrai.

Paskelbta 2014 m. gruodžio 29 d.