Menu

Priežiūra – iš arčiau

Skyrelyje „Priežiūra – iš arčiau“ rasite išsamesnės informacijos apie Europos bankų priežiūrą ir apie kai kuriuos žmones bei jų darbą.

Su klimatu ir aplinka susijusi rizika bankams tampa vis svarbesnė. Sužinokite, kokį poveikį ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai gali daryti bankams ir ką jie gali padaryti, kad ir ateityje išlaikytų svarbų skolintojo vaidmenį ir prisidėtų prie perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos.

Paskelbta 2021 m. rugsėjo 10 d.


Bankai sėkmingai atlaikė pirmąją pandemijos sukelto sukrėtimo bangą, tačiau kokių priemonių jie turėtų imtis jai atslūgus?

Paskelbta 2021 m. liepos 15 d.


Bankai išgyvena skaitmeninę transformaciją, o koronaviruso pandemija šį procesą dar labiau paspartino.

Paskelbta 2021 m. liepos 15 d.


Bankai turi turėti pakankamai kapitalo, kad galėtų padengti nenumatytus nuostolius. Kad apskaičiuotų, kiek gi kapitalo jiems reikia, bankai gali naudotis vidaus modeliais. Sužinokite, kaip tai veikia.

Paskelbta 2021 m. balandžio 6 d.


Kad galėtų padengti tikėtinus paskolų nuostolius, bankai privalo sudaryti atidėjinius. Kas yra atidėjiniai ir neveiksnių paskolų padengimas? Ir kaip užtikrinama, kad bankai tinkamai padengtų šias paskolas?

Paskelbta 2020 m. gruodžio 21 d.


Kad padėtų įmonėms įveikti koronaviruso sukeltą krizę, ECB ir šalių vyriausybės ėmė taikyti priemones, skatinančias bankus teikti paskolas gyvybingoms įmonėms. Tačiau ar pagalbos priemonės palaiko ir nuostolingai dirbančių įmonių gyvavimą?

Paskelbta 2020 m. gruodžio 14 d.


Bankų sąjunga sudaro sąlygas tam, kad ES bankininkystės taisyklės būtų taikomos nuosekliai. Mūsų kolegė Filipa aiškina, kuo pagrįsta bankų sąjunga ir kaip tai padeda užtikrinti, kad Europos gyventojai galėtų saugiai taupyti ir leisti pinigus arba jų skolintis.

Paskelbta 2020 m. rugpjūčio 21 d.


Kaip Europos bankų priežiūros institucija mes siekiame, kad bankai laikytųsi taisyklių. Mūsų kolega François aiškina, kodėl tai svarbu Europos gyventojams, nes tai padeda užtikrinti, kad bankai būtų saugūs ir patikimi.

Paskelbta 2020 m. rugpjūčio 21 d.


Mes patikime bankams savo indėlius ir kreipiamės į juos dėl paskolos, todėl mums svarbu, kad bankai būtų saugūs ir patikimi. Bankai turi turėti pakankamai kapitalo, kad galėtų vykdyti savo veiklą ir pakilimo, ir nuosmukio metu. Bet kas yra kapitalas ir kodėl pakankamai jo turintys bankai yra atsparesni?  

Paskelbta 2019 m. gegužės 23 d.


Kai du bankai svarsto apie susijungimą, ECB laikosi neutralios pozicijos ir jų pateiktą projektą vertina remdamasis tik techniniais argumentais. Ką konkrečiai ECB tikrina? Ir kaip jo vaidmuo priklauso nuo pasirinktos konsolidavimo formos? Tai sužinosite perskaitę šį paaiškinimą.

Paskelbta 2019 m. balandžio 5 d.


Euro zonos bankai tapo atsparesni finansiniams sukrėtimams, rodo Europos bankininkystės institucijos koordinuoto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai. Sužinokite daugiau apie testavime naudotus scenarijus, ECB vaidmenį ir tai, kaip į šiuos rezultatus bus atsižvelgiama priimant priežiūros sprendimus dėl konkrečių bankų.

Paskelbta 2018 m. lapkričio 2 d.


Kas penkerius metus skiriamas naujas Priežiūros valdybos pirmininkas. Apie galimybę užimti šias pareigas skelbiama viešai, o kandidatuoti į jas gali bet kuris bankininkystės ir finansų srityse pakankamai patirties turintis ES pilietis. Sužinokite, kas pasirenka galutinį kandidatą ir kaip tai vyksta.

Paskelbta 2018 m. liepos 17 d.


Why supervise commercial banks?

Mes, kaip banko klientai, esame suinteresuoti, kad komerciniai bankai veiktų patikimai, kad galėtume naudotis jų teikiamomis finansinėmis paslaugomis. Taip pat ir bankai suinteresuoti veikti patikimai, kad užtikrintų finansų sistemos stabilumą.

Paskelbta 2018 m. balandžio 30 d.


How does the ECB supervise banks that use fintech?
Puslapis šiuo metu verčiamas.

Daugeliui mūsų jau gana įprasta už pirkinius atsiskaityti naudojantis išmaniaisiais telefonais. Kad galėtų teikti tokias naujoviškas paslaugas, bankai taiko finansines technologijas. Tačiau kas tos finansinės technologijos ir ar galime būti tikri, kad jos saugios?

Paskelbta 2018 m. kovo 27 d.


ECB padeda prižiūrimiems bankams spręsti neveiksnių paskolų (t. y. paskolų, kurių grąžinimo įmokos nemokamos kurį laiką, arba kurios, tikėtina, iš viso nebus grąžintos) problemą. Sužinokite, kodėl neveiksnios paskolos yra blogai ir koks vaidmuo sprendžiant šią problemą tenka ECB.

Paskelbta 2018 m. vasario 7 d. 


What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Bankas, kaip ir bet kokia kita verslo įmonė, gali žlugti. Bet kadangi bankai teikia svarbias paslaugas ir jų žlugimas gali neigiamai atsiliepti kitoms ekonomikos sritims, bankų žlugimui taikomos specialios taisyklės.

Paskelbta 2017 m. birželio 14 d.


2017 stress test FAQ

Analizuodamas palūkanų normos rizikos bankinėje knygoje (IRRBB) jautrumą ECB nagrinės, kaip hipotetiniai palūkanų normos aplinkos pokyčiai veiktų bankus. Sužinokite, kaip ši analizė atliekama ir kaip jos rezultatai panaudojami bendrame priežiūriniame procese.

Paskelbta 2017 m. vasario 28 d.prevencinis rekapitalizavimas

Sužinokite, ką reiškia, kai bankas rekapitalizuojamas prevenciniais tikslais ir koks vaidmuo šiame procese tenka ECB.

Paskelbta 2016 m. gruodžio 27 d.ECB bankų priežiūra. Svarbiausi faktai

Europos bankų priežiūros sistemoje ECB vykdo didžiausių bankų priežiūrą. Toliau pateikiame informacijos apie Europos bankų priežiūros tikslus ir funkcijas.

Paskelbta 2016 m. lapkričio 4 d.Neveiksnios paskolos

Paskolos yra laikomos neveiksniomis, jeigu yra požymių, kad jos nebus grąžintos, arba jeigu paskolos gavėjas daugiau nei 90 dienų nemokėjo sutartų grąžinimo įmokų. Kodėl blogos paskolos yra blogai ir koks čia mūsų, kaip priežiūros institucijos, vaidmuo?

Paskelbta 2016 m. rugsėjo 12 d.DUK apie testavimą nepalankiausiomis sąlygomis

2016 m. liepos 29 d. Europos bankininkystės institucija paskelbs 2016 m. vykdyto bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus. Sužinokite, koks šiais metais buvo testavimas nepalankiausiomis sąlygomis ir kokią vietą jis užima visame priežiūros procese.

Paskelbta 2016 m. liepos 26 d.Didelio prioriteto mažiau svarbios įstaigos

Vis labiau globalizuotame pasaulyje labai svarbu užtikrinti, kad daugiau nei vienoje šalyje veiklą vykdantys bankai būtų prižiūrimi kuo veiksmingiau. Svarbus vaidmuo šiuo klausimu tenka priežiūros institucijų kolegijoms.

Paskelbta 2016 m. liepos 14 d.Didelio prioriteto mažiau svarbios įstaigos

Priežiūros institucijos nuolat vertina ir apskaičiuoja kiekvieno banko riziką. Ši pagrindinė veikla vadinama priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesu arba, trumpiau, SREP (angl. Supervisory Review and Evaluation Process). Kas tai yra ir ką tai reiškia bankams?

Paskelbta 2016 m. birželio 16 d.


Didelio prioriteto mažiau svarbios įstaigos

Didžiausių Europos bankų priežiūrą vykdantys ECB darbuotojai nepamiršta ir mažesnių, prie didelio prioriteto įstaigų priskiriamų, bankų.

Paskelbta 2016 m. kovo 24 d.fab

Priežiūros institucijos vertina bankų valdybos narių kompetenciją ir tinkamumą eiti savo pareigas. Kitaip tariant, mes tikriname jų reputaciją ir vertiname, ar šioms pareigoms eiti jie turi reikalingų žinių, įgūdžių ir patirties.

Paskelbta 2016 m. kovo 18 d.qh

Viena iš mūsų užduočių – vertinti siūlomus bankų kvalifikuotųjų akcijų paketų įsigijimus. ECB priima atitinkamus sprendimus vykdydamas bendras procedūras, taikomas visiems į Europos bankų priežiūros sistemą patenkantiems bankams.

Paskelbta 2016 m. kovo 18 d.


Taip bus vadinamas naujas duomenų rinkinys, kuriame bus sukaupta išsamios informacijos apie bankų paskolas euro zonoje. Visas šio rinkinio pavadinimas būtų „analitiniai kredito duomenų rinkiniai“ (angl. „analytical credit datasets“).

Paskelbta 2015 m. lapkričio 11 d.


“Whistleblowers“ act in the greater good

Pranešimai apie pažeidimus – labai svarbi priemonė, padedanti atskleisti prižiūrimų bankų ar bankų priežiūros institucijų padarytus nusižengimus. Gyventojai, įtariantys, kad buvo pažeisti atitinkamų ES teisės aktų reikalavimai, ir pranešantys apie tokius pažeidimus ECB, padeda ginti viešąjį interesą.

Paskelbta 2015 m. rugsėjo 8 d.


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Duomenys – bankų priežiūros pagrindas, o visoje Europoje vienodą priežiūrą galima užtikrinti tik turint palyginamus duomenis. Šiame straipsnyje rašoma apie ECB taikomą suderintą duomenų rinkimo tvarką ir statistikos vaidmenį kasdieniame priežiūros darbe.

Paskelbta 2015 m. gegužės 19 d.


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Į klausimus apie ypatingą Administracinės peržiūros valdybos (APV) vaidmenį naujojoje ECB bankų priežiūros epochoje atsako APV pirmininkas Jean-Paul Redouin.

Paskelbta 2015 m. kovo 25 d.


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja Ingrida Šimonytė

Įsivedusi eurą, 2015 m. sausio 1 d. Lietuva prisijungs prie Bendro priežiūros mechanizmo. Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja Ingrida Šimonytė taps Priežiūros valdybos nare. Interviu interneto svetainei ji pasakoja apie pagrindinius Lietuvos bankų sektoriaus ypatumus ir iššūkius ECB bankų priežiūrai.

Paskelbta 2014 m. gruodžio 29 d.