Menu

Εποπτεία: Ο λόγος στους ειδικούς

Η ενότητα «Εποπτεία: Ο λόγος στους ειδικούς» εξετάζει με μια πιο προσεκτική ματιά την τραπεζική εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παρουσιάζει ορισμένα από τα πρόσωπα και ορισμένες από τις δραστηριότητες που την αφορούν.

Οι κλιματικοί και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι διαδραματίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο για τις τράπεζες. Μάθετε πώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να επηρεάσουν τις τράπεζες και τι μπορούν αυτές να κάνουν για να συνεχίσουν να επιτελούν τον σημαντικό ρόλο τους όσον αφορά τη χορήγηση δανείων στο μέλλον και για να συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Δημοσίευση: 10 Σεπτεμβρίου 2021


Οι τράπεζες κατάφεραν να αντεπεξέλθουν ικανοποιητικά στο πρώτο σοκ της πανδημίας. Τι μέτρα όμως πρέπει να λάβουν όταν αυτή θα λήξει;

Δημοσίευση: 15 Ιουλίου 2021


Οι τράπεζες διανύουν φάση ψηφιακού μετασχηματισμού και η πανδημία του κορωνοϊού έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας.

Δημοσίευση: 15 Ιουλίου 2021


Οι τράπεζες πρέπει να διακρατούν επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη μη αναμενόμενων ζημιών. Για να υπολογίζουν την ποσότητα των κεφαλαίων που χρειάζονται, μπορούν να χρησιμοποιούν εσωτερικά υποδείγματα. Μάθετε πώς γίνεται αυτό.

Δημοσίευση: 6 Απριλίου 2021


Προκειμένου να καλύψουν τις αναμενόμενες ζημίες από δάνεια, οι τράπεζες πρέπει να σχηματίζουν προβλέψεις. Τι είναι οι προβλέψεις και τι σημαίνει κάλυψη μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ); Τι διασφαλίζει ότι οι τράπεζες καλύπτουν επαρκώς αυτά τα δάνεια;

Δημοσίευση: 21 Δεκεμβρίου 2020


Προκειμένου να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν την κρίση του κορωνοϊού, η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες θέσπισαν μέτρα που στηρίζουν τη χορήγηση από τις τράπεζες δανείων σε βιώσιμες επιχειρήσεις. Μήπως όμως τα μέτρα στήριξης διατηρούν εν ζωή και μη υγιείς επιχειρήσεις;

Δημοσίευση: 14 Δεκεμβρίου 2020


H τραπεζική ένωση επιτρέπει τη συνεπή εφαρμογή των τραπεζικών κανόνων της ΕΕ. Έτσι διασφαλίζεται ότι το τραπεζικό σύστημα είναι ανθεκτικό. Η συνάδελφός μας Filipa επεξηγεί τις βάσεις της τραπεζικής ένωσης και πώς χάρη σε αυτήν οι πολίτες της Ευρώπης μπορούν με σιγουριά να αποταμιεύουν, να δαπανούν ή να δανείζονται χρήματα.

Δημοσίευση: 21 Αυγούστου 2020


Ως η αρχή της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας, ελέγχουμε ότι οι τράπεζες συμμορφώνονται με τους κανόνες. Ο συνάδελφός μας François επεξηγεί πώς αυτό εξυπηρετεί εν τέλει τους ευρωπαίους πολίτες, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την ευρωστία των τραπεζών.

Δημοσίευση: 21 Αυγούστου 2020


Όλοι μας βασιζόμαστε στις τράπεζες, π.χ. για την προστασία των καταθέσεών μας ή τη χορήγηση δανείων, και γι' αυτό η ασφάλεια και η ευρωστία τους αποτελεί προτεραιότητα. Οι τράπεζες πρέπει να διακρατούν επαρκή ποσότητα κεφαλαίου ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δραστηριότητές τους συνεχίζονται υπό ευνοϊκές και μη συνθήκες. Τι είναι όμως το κεφάλαιο και πώς συντελεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών;

Δημοσίευση: 23 Μαΐου 2019


Όταν δύο τράπεζες σχεδιάζουν να συγχωνευθούν, η ΕΚΤ τηρεί ουδέτερη στάση και αξιολογεί το προτεινόμενο σχέδιο από καθαρά τεχνική σκοπιά. Τι ακριβώς εξετάζει η ΕΚΤ; Πώς επηρεάζει τον ρόλο της η μορφή συγχώνευσης που έχουν επιλέξει; Διαβάστε την επεξήγησή μας για να μάθετε περισσότερα.

Δημοσίευση: 5 Απριλίου 2019


Οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ είναι πιο ανθεκτικές σε χρηματοπιστωτικές διαταραχές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της άσκησης που διενέργησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Μάθετε περισσότερα για τα σενάρια που χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση, για τον ρόλο της ΕΚΤ και για τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα θα ληφθούν υπόψη στις αποφάσεις των εποπτικών αρχών για κάθε τράπεζα.

Δημοσίευση: 2 Νοεμβρίου 2018
Κάθε πέντε χρόνια διορίζεται νέος Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου. Η θέση αυτή προκηρύσσεται δημόσια και κάθε πολίτης της ΕΕ με σημαντική εμπειρία σε τραπεζικά και οικονομικά θέματα μπορεί να υποβάλει αίτηση. Μάθετε ποιος συμμετέχει στην επιλογή του τελικού υποψηφίου και τι χρειάζεται να έχει ένας υποψήφιος για να εξασφαλίσει τη θέση.

Δημοσίευση: 17 Ιουλίου 2018


Why supervise commercial banks?

Οι εμπορικές τράπεζες πρέπει να είναι υγιείς ούτως ώστε οι πελάτες τους να έχουν πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που παρέχουν. Πρέπει επίσης να παραμένουν υγιείς για να διασφαλίζεται η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Δημοσίευση: 30 Απριλίου 2018


How does the ECB supervise banks that use fintech?
Η μετάφραση αυτής της σελίδας είναι σε εξέλιξη.

Πολλοί από εμάς θεωρούμε απόλυτα φυσιολογικό να πληρώνουμε για αγαθά χρησιμοποιώντας το έξυπνο κινητό μας. Οι τράπεζές μας χρησιμοποιούν καινοτόμο τεχνολογία, γνωστή ως χρηματοοικονομική τεχνολογία, για την παροχή αυτής της υπηρεσίας. Τι ακριβώς είναι η χρηματοοικονομική τεχνολογία και πώς μπορεί να είμαστε σίγουροι ότι είναι ασφαλής;

 Δημοσίευση: 27 Μαρτίου 2018


Η ΕΚΤ στηρίζει τις τράπεζες υπό την εποπτεία της στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τα «κόκκινα» δάνεια, δηλ. τα δάνεια που δεν έχουν αποπληρωθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα ή που είναι απίθανο να αποπληρωθούν. Μάθετε γιατί αυτά τα δάνεια αποτελούν πρόβλημα και ποιος είναι ο ρόλος της ΕΚΤ σε αυτόν τον τομέα.

Δημοσίευση: 7 Φεβρουαρίου 2018


What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Οι τράπεζες, όπως κάθε άλλη επιχείρηση, μπορεί να βρεθούν σε κατάσταση αφερεγγυότητας. Ωστόσο, επειδή παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες στην οικονομία και το ενδεχόμενο αφερεγγυότητάς τους μπορεί να βλάψει άλλους τομείς της οικονομίας, ισχύουν ειδικοί κανόνες για τέτοιες περιπτώσεις.

Δημοσίευση: 14 Ιουνίου 2017


2017 stress test FAQ

Η ανάλυση ευαισθησίας που διενεργεί η ΕΚΤ όσον αφορά τον κίνδυνο επιτοκίου στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο (interest rate risk in the banking book - IRRBB) εξετάζει με ποιον τρόπο υποθετικές μεταβολές στο περιβάλλον επιτοκίων θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τράπεζες. Μάθετε περισσότερα για αυτήν την ανάλυση και για τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνεται στην ευρύτερη εποπτική διαδικασία.

Δημοσίευση: 28 Φεβρουαρίου 2017προληπτική ανακεφαλαιοποίηση

Μάθετε τι σημαίνει για μια τράπεζα η προληπτική ανακεφαλαιοποίηση και ποιος είναι ο ρόλος της ΕΚΤ σε αυτήν τη διαδικασία.

Δημοσίευση: 27 Δεκεμβρίου 2016Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ με μια ματιά

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας, η ΕΚΤ έχει αναλάβει την εποπτεία των μεγαλύτερων τραπεζών. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους στόχους και τα καθήκοντα της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας.

Δημοσίευση: 4 Νοεμβρίου 2016Μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Ένα δάνειο θεωρείται μη εξυπηρετούμενο όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι απίθανο να αποπληρωθεί ή όταν ο δανειολήπτης έχει καθυστερήσει πάνω από 90 ημέρες να καταβάλει τις συμφωνηθείσες δόσεις. Γιατί τα επισφαλή δάνεια αποτελούν ζήτημα και ποιος είναι ο ρόλος της εποπτικής αρχής;

Δημοσίευση: 12 Σεπτεμβρίου 2016Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2016 για τις τράπεζες θα δημοσιευθούν στις 29 Ιουλίου 2016 από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Μάθετε περισσότερα για τη σημασία της άσκησης του 2016 και πώς ενσωματώνεται στην ευρύτερη εποπτική διαδικασία.

Δημοσίευση: 26 Ιουλίου 2016Λιγότερο σημαντικά ιδρύματα υψηλής προτεραιότητας

Σε έναν κόσμο στον οποίο η παγκοσμιοποίηση λαμβάνει ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις είναι καίριας σημασίας να ασκείται η πλέον αποτελεσματική εποπτεία στις τράπεζες που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία χώρες. Τα σώματα εποπτών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο από αυτήν την άποψη.

Δημοσίευση: 14 Ιουλίου 2016Λιγότερο σημαντικά ιδρύματα υψηλής προτεραιότητας

Οι επόπτες αξιολογούν και εκτιμούν τακτικά τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η κάθε τράπεζα. Αυτή η κύρια δραστηριότητα ονομάζεται διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Τι αφορά και τι σημαίνει πρακτικά για τις τράπεζες;

Δημοσίευση: 16 Ιουνίου 2016Λιγότερο σημαντικά ιδρύματα υψηλής προτεραιότητας

Οι επόπτες της ΕΚΤ διενεργούν την εποπτεία των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών, ταυτόχρονα όμως εξετάζουν προσεκτικά και μικρότερες τράπεζες οι οποίες χαρακτηρίζονται «υψηλής προτεραιότητας».

Δημοσίευση: 24 Μαρτίου 2016fab

Οι εποπτικές αρχές αξιολογούν κατά πόσο τα μέλη των διοικητικών οργάνων των τραπεζών είναι «ικανά και κατάλληλα» για την άσκηση των καθηκόντων τους. Με άλλα λόγια, ελέγχουμε τη φήμη τους και αξιολογούμε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία τους για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Δημοσίευση: 18 Μαρτίου 2016qh

Ένα από τα καθήκοντά μας είναι η αξιολόγηση προτεινόμενων αγορών «ειδικών συμμετοχών» σε μια τράπεζα. Η ΕΚΤ λαμβάνει τέτοιου είδους αποφάσεις στο πλαίσιο των κοινών διαδικασιών που εφαρμόζονται σε όλες τις τράπεζες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας.

Δημοσίευση: 18 Μαρτίου 2016


Η AnaCredit (analytical credit dataset) θα είναι μια νέα δέσμη αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων που θα παρέχει λεπτομερή στοιχεία γι

α επιμέρους τραπεζικά δάνεια στη ζώνη του ευρώ.

Δημοσίευση: 11 Νοεμβρίου 2015


“Whistleblowers“ act in the greater good

Οι αναφορές παραβάσεων από μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers) αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τον εντοπισμό παραβάσεων στις οποίες υποπίπτουν εποπτευόμενες τράπεζες ή αρχές τραπεζικής εποπτείας. Όταν οι πολίτες αναφέρουν στην ΕΚΤ τις υπόνοιές τους για παραβάσεις της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον.

Δημοσίευση: 8 Σεπτεμβρίου 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Τα στατιστικά δεδομένα κατέχουν κεντρική θέση στην τραπεζική εποπτεία. Μια πραγματικά ευρωπαϊκή προσέγγιση σε ό,τι αφορά την εποπτεία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συγκρίσιμες πληροφορίες. Το άρθρο αυτό περιγράφει την εναρμονισμένη πρακτική της ΕΚΤ για τη συλλογή στοιχείων και εξετάζει τον ρόλο της στατιστικής στην καθημερινή εποπτεία.

Δημοσίευση: 19 Μαΐου 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Ο Jean-Paul Redouin, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Επανεξέτασης, απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τον συγκεκριμένο ρόλο που διαδραματίζει το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης στη νέα εποχή της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ.

Δημοσίευση: 25 Μαρτίου 2015


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Ingrida Šimonytė, αναπληρώτρια πρόεδρος της Lietuvos bankas

Με την υιοθέτηση του ευρώ, η Λιθουανία εντάχθηκε στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό την 1η Ιανουαρίου 2015. Η Ingrida Šimonytė, αναπληρώτρια πρόεδρος της Lietuvos bankas, έγινε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου. Σε διαδικτυακή συνέντευξη αναφέρεται στα κύρια χαρακτηριστικά του τραπεζικού τομέα της Λιθουανίας και στις προκλήσεις για την τραπεζική εποπτεία της ΕΚΤ.

Δημοσίευση: 29 Δεκεμβρίου 2014