Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Εποπτεία. Ο λόγος στους ειδικούς

Η ενότητα «Εποπτεία. Ο λόγος στους εδικούς» εξετάζει με μια πιο προσεκτική ματιά την τραπεζική εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παρουσιάζει ορισμένα από τα πρόσωπα και ορισμένες από τις δραστηριότητες που την αφορούν.

Τι είναι οι δημοσιοποιήσεις στοιχείων σχετικών με το κλίμα;

Δημοσίευση: 21 Απριλίου 2023

Οι δημοσιοποιήσεις στοιχείων σχετικών με το κλίμα είναι έγγραφα που δημοσιεύουν εταιρείες, τράπεζες και ιδρύματα, όπως η ΕΚΤ, για το αποτύπωμα άνθρακα των δραστηριοτήτων τους και τα ανοίγματά τους σε κλιματικούς κινδύνους. Αυτές οι δημοσιοποιήσεις δείχνουν σε τι βαθμό οι δραστηριότητες ενός οργανισμού επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή και επηρεάζονται από αυτήν.

Τι είναι οι δημοσιοποιήσεις στοιχείων σχετικών με το κλίμα;

Πώς επιλέγεται ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου;

Δημοσίευση: 17 Ιουλίου 2018

Κάθε πέντε έτη διορίζεται νέος Πρόεδρος στο Εποπτικό Συμβούλιο. Η θέση προκηρύσσεται και κάθε πολίτης της ΕΕ με σημαντική εμπειρία στα τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα μπορεί να κάνει αίτηση. Μάθετε ποιος συμμετέχει στην επιλογή του τελικού υποψηφίου και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να διοριστεί κάποιος σε αυτήν τη θέση.

Πώς επιλέγεται ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου;

Τι είναι τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα;

Δημοσίευση: 13 Δεκεμβρίου 2022

Όλες οι εποπτευόμενες οντότητες ταξινομούνται εξ ορισμού ως λιγότερο σημαντικά ιδρύματα (ΛΣΙ). Καθίστανται σημαντικές μόνον όταν πληρούν τουλάχιστον ένα από ορισμένα συγκεκριμένα κριτήρια. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα κριτήρια; Ποιες υπηρεσίες παρέχουν τα ΛΣΙ; Και ποιος είναι υπεύθυνος για την εποπτεία και την επίβλεψή τους;

Τι είναι τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα;

Γιατί θα πρέπει οι τράπεζες να ενδιαφέρονται για την κλιματική αλλαγή;

Δημοσίευση: 10 Σεπτεμβρίου 2021

Οι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι διαδραματίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο για τις τράπεζες. Μάθετε πώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να επηρεάσουν τις τράπεζες και τι μπορούν οι τράπεζες να κάνουν για να συνεχίσουν τη σημαντική τους λειτουργία, δηλ. τη χορήγηση δανείων, και να συμβάλουν στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Γιατί θα πρέπει οι τράπεζες να ενδιαφέρονται για την κλιματική αλλαγή;

Πώς οι ανάγκες των ανθρώπων αλλάζουν τις παραδοσιακές τράπεζες;

Δημοσίευση: 15 Ιουλίου 2021

Οι τράπεζες βρίσκονται σε διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού και η πανδημία του κορωνοϊού λειτούργησε ως καταλύτης για την επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας.

Πώς οι ανάγκες των ανθρώπων αλλάζουν τις παραδοσιακές τράπεζες;

Τι είναι τα εσωτερικά υποδείγματα;

Δημοσίευση: 6 Απριλίου 2021

Οι τράπεζες πρέπει να διατηρούν επαρκές κεφάλαιο για την κάλυψη απροσδόκητων ζημιών. Μπορούν να χρησιμοποιούν εσωτερικά υποδείγματα για να υπολογίζουν πόσο κεφάλαιο χρειάζονται. Μάθετε πώς γίνεται αυτό.

Τι είναι τα εσωτερικά υποδείγματα;

Τι είναι ο σχηματισμός προβλέψεων και η κάλυψη για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια;

Δημοσίευση: 21 Δεκεμβρίου 2020

Για την κάλυψη των αναμενόμενων ζημιών από δάνεια, οι τράπεζες πρέπει να σχηματίζουν προβλέψεις. Τι είναι αυτές οι προβλέψεις και τι η κάλυψη των ΜΕΔ; Πώς διασφαλίζεται ότι οι τράπεζες καλύπτουν επαρκώς αυτά τα δάνεια;

Τι είναι ο σχηματισμός προβλέψεων και η κάλυψη για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια;

Η ΕΚΤ επεξηγεί την τραπεζική ένωση

Δημοσίευση: 21 Αυγούστου 2020

Η τραπεζική ένωση επιτρέπει τη συνεπή εφαρμογή των τραπεζικών κανόνων της ΕΕ. Έτσι διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος. Η συνάδελφός μας Filipa εξηγεί τη βάση της τραπεζικής ένωσης και τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζει ότι οι πολίτες στην Ευρώπη μπορούν να αποταμιεύουν, να ξοδεύουν ή να δανείζονται χρήματα με εμπιστοσύνη.

Η ΕΚΤ επεξηγεί την τραπεζική ένωση

Η ΕΚΤ εξηγεί: Ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία

Δημοσίευση: 21 Αυγούστου 2020

Ως ευρωπαϊκή αρχή τραπεζικής εποπτείας, ελέγχουμε ότι οι τράπεζες συμμορφώνονται με τους κανόνες. Ο συνάδελφός μας François εξηγεί πώς αυτό τελικά εξυπηρετεί τους πολίτες της Ευρώπης, καθώς συμβάλλει στη διασφάλιση της ασφάλειας και της ευρωστίας των τραπεζών.

Η ΕΚΤ εξηγεί: Ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία

Γιατί οι τράπεζες πρέπει να διακρατούν κεφάλαιο;

Δημοσίευση: 23 Μαΐου 2019

Όλοι βασιζόμαστε στις τράπεζες, π.χ. για να προσέχουν τις καταθέσεις μας ή να μας δανείζουν χρήματα, και είναι αναγκαία η ασφάλεια και η ευρωστία τους. Οι τράπεζες πρέπει να διακρατούν επαρκή κεφάλαια για να διασφαλίζουν ότι μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν τόσο στις καλές όσο και στις κακές εποχές. Τι είναι όμως το κεφάλαιο και πώς καθιστά τις τράπεζες πιο ανθεκτικές;

Γιατί οι τράπεζες πρέπει να διακρατούν κεφάλαιο;

Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΚΤ στις συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών;

Δημοσίευση: 5 Απριλίου 2019

Όταν δύο τράπεζες σκέφτονται να συγχωνευθούν, η ΕΚΤ διατηρεί ουδέτερη στάση και αξιολογεί από καθαρά τεχνική σκοπιά το σχέδιο που προτείνουν. Τι εξετάζει; Και πώς εξαρτάται ο ρόλος της από τη μορφή ενοποίησης που επιλέγουν; Διαβάστε την επεξήγησή μας για να μάθετε περισσότερα.

Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΚΤ στις συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών;

Γιατί είναι απαραίτητη η εποπτεία των εμπορικών τραπεζών;

Δημοσίευση: 30 Απριλίου 2018

Ως πελάτες των τραπεζών χρειαζόμαστε τις εμπορικές τράπεζες για να είμαστε υγιείς ώστε να έχουμε πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που παρέχουν. Οι τράπεζες πρέπει επίσης να παραμένουν υγιείς για να διασφαλίζουν ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένει σταθερό.

Γιατί είναι απαραίτητη η εποπτεία των εμπορικών τραπεζών;

Πώς η ΕΚΤ εποπτεύει τράπεζες που χρησιμοποιούν χρηματοοικονομική τεχνολογία (fintech);

Δημοσίευση: 27 Μαρτίου 2018

Για πολλούς από εμάς είναι απολύτως φυσιολογικό να πληρώνουμε για διάφορα πράγματα μέσω του έξυπνου τηλεφώνου μας. Οι τράπεζές μας χρησιμοποιούν καινοτόμο τεχνολογία γνωστή ως χρηματοοικονομική τεχνολογία για την παροχή αυτού του είδους υπηρεσιών. Τι ακριβώς είναι η χρηματοοικονομική τεχνολογία και πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι είναι ασφαλής;

Πώς η ΕΚΤ εποπτεύει τράπεζες που χρησιμοποιούν χρηματοοικονομική τεχνολογία (fintech);

Γιατί είναι σημαντικό για τις τράπεζες να μειώσουν τα "κόκκινα" δάνεια;

Δημοσίευση: 7 Φεβρουαρίου 2018

Η ΕΚΤ στηρίζει τις τράπεζες που τελούν υπό την εποπτεία της στην αντιμετώπιση των επισφαλών δανείων, δηλαδή των δανείων που δεν έχουν αποπληρωθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα ή που είναι απίθανο να αποπληρωθούν. Μάθετε γιατί τα επισφαλή δάνεια αποτελούν πρόβλημα και ποιος είναι ο ρόλος της ΕΚΤ σε αυτό το μέτωπο.

Γιατί είναι σημαντικό για τις τράπεζες να μειώσουν τα "κόκκινα" δάνεια;

Τι σημαίνει ότι μια τράπεζα τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας;

Δημοσίευση: 14 Ιουνίου 2017

Οι τράπεζες, όπως και όλες οι επιχειρήσεις, μπορεί να βρεθούν σε κατάσταση αφερεγγυότητας. Ωστόσο, το γεγονός ότι παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες στην οικονομία και το ενδεχόμενο τυχόν αφερεγγυότητάς τους μπορεί να βλάψει και άλλους τομείς της οικονομίας σημαίνουν ότι υπάρχουν ειδικοί κανόνες για τέτοιες περιπτώσεις.

Τι σημαίνει ότι μια τράπεζα τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας;

Τι είναι η προληπτική ανακεφαλαιοποίηση και πώς λειτουργεί;

Δημοσίευση: 27 Δεκεμβρίου 2016

Μάθετε τι σημαίνει για μια τράπεζα η προληπτική ανακεφαλαιοποίηση και ποιος είναι ο ρόλος της ΕΚΤ σε αυτήν τη διαδικασία.

Τι είναι η προληπτική ανακεφαλαιοποίηση και πώς λειτουργεί;

Τι είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ);

Δημοσίευση: 12 Σεπτεμβρίου 2016

Τα δάνεια θεωρούνται «μη εξυπηρετούμενα» όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι απίθανο να αποπληρωθούν ή όταν έχουν παρέλθει περισσότερες από 90 ημέρες χωρίς ο δανειολήπτης να καταβάλει τις συμφωνηθείσες δόσεις. Γιατί τα επισφαλή δάνεια αποτελούν ζήτημα και ποιος είναι ο ρόλος της εποπτικής αρχής;

Τι είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ);

Τι είναι τα σώματα εποπτών;

Δημοσίευση: 14 Ιουλίου 2016

Σε έναν κόσμο στον οποίο η παγκοσμιοποίηση λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις είναι καίριας σημασίας να ασκείται η πλέον αποτελεσματική εποπτεία των τραπεζών που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία χώρες. Τα σώματα εποπτών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο από αυτήν την άποψη.

Τι είναι τα σώματα εποπτών;

Τι είναι η διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης;

Δημοσίευση: 16 Ιουνίου 2016

Οι επόπτες αξιολογούν και εκτιμούν σε τακτική βάση τους κινδύνους που αντιμετωπίζει κάθε τράπεζα Αυτή η κύρια δραστηριότητα ονομάζεται διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Τι αφορά και τι σημαίνει πρακτικά για τις τράπεζες;

Τι είναι η διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης;

Τι είναι η εποπτεία της καταλληλότητας;

Δημοσίευση: 18 Μαρτίου 2016

Οι εποπτικές αρχές αξιολογούν κατά πόσο τα μέλη των διοικητικών οργάνων των τραπεζών είναι «ικανά και κατάλληλα» για την άσκηση των καθηκόντων τους. Με άλλα λόγια, ελέγχουμε τη φήμη τους και αξιολογούμε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία τους για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Τι είναι η εποπτεία της καταλληλότητας;

Τι σημαίνει «ειδική συμμετοχή»;

Δημοσίευση: 18 Μαρτίου 2016

Ένα από τα καθήκοντά μας είναι η αξιολόγηση προτεινόμενων αγορών «ειδικών συμμετοχών» σε μια τράπεζα. Η ΕΚΤ λαμβάνει τέτοιου τύπου αποφάσεις στο πλαίσιο των κοινών διαδικασιών που εφαρμόζονται σε όλες τις τράπεζες που υπόκεινται στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία.

Τι σημαίνει «ειδική συμμετοχή»;

Τι είναι η AnaCredit;

Δημοσίευση: 11 Νοεμβρίου 2015

Η AnaCredit (analytical credit dataset) θα είναι μια νέα δέσμη αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων που θα παρέχει λεπτομερή στοιχεία για επιμέρους τραπεζικά δάνεια στη ζώνη του ευρώ.

Τι είναι η AnaCredit;

Οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος ενεργούν για το γενικότερο καλό

Δημοσίευση: 8 Σεπτεμβρίου 2015

Οι αναφορές παραβάσεων από πληροφοριοδότες αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τον εντοπισμό παραβάσεων από εποπτευόμενες τράπεζες ή τραπεζικούς επόπτες. Οι πολίτες που ενημερώνουν την ΕΚΤ σχετικά με υποψίες για παραβάσεις της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον.

Οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος ενεργούν για το γενικότερο καλό

Εποπτική στατιστική

Δημοσίευση: 19 Μαΐου 2015

Τα στατιστικά δεδομένα κατέχουν κεντρική θέση στην τραπεζική εποπτεία. Μια πραγματικά ευρωπαϊκή προσέγγιση σε ό,τι αφορά την εποπτεία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συγκρίσιμες πληροφορίες. Το άρθρο αυτό περιγράφει την εναρμονισμένη πρακτική της ΕΚΤ για τη συλλογή στοιχείων και εξετάζει τον ρόλο της στατιστικής στην καθημερινή εποπτεία.

Εποπτική στατιστική

Σε τι θα πρέπει να επικεντρωθούν οι τράπεζες το 2021 και μετά;

Δημοσίευση: 15 Ιουλίου 2021

Οι τράπεζες αντιμετώπισαν ικανοποιητικά τον πρώτο κλυδωνισμό της πανδημίας, αλλά ποια μέτρα θα πρέπει να λάβουν μόλις λήξει;

Σε τι θα πρέπει να επικεντρωθούν οι τράπεζες το 2021 και μετά;

Μήπως τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της πανδημίας δημιουργούν επιχειρήσεις «ζόμπι»;

Δημοσίευση: 14 Δεκεμβρίου 2020

Για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν την κρίση του κορωνοϊού, η ΕΚΤ και οι εθνικές κυβερνήσεις θέσπισαν μέτρα που στηρίζουν τις χορηγήσεις από τις τράπεζες προς βιώσιμες επιχειρήσεις. Μήπως όμως τα μέτρα στήριξης διατηρούν ζωντανές και μη υγιείς επιχειρήσεις;

Μήπως τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της πανδημίας δημιουργούν επιχειρήσεις «ζόμπι»;

Τι είναι η ανάλυση ευαισθησίας που διενεργεί η ΕΚΤ όσον αφορά τον IRRBB;

Δημοσίευση: 28 Φεβρουαρίου 2017

Η ανάλυση ευαισθησίας που διενεργεί η ΕΚΤ όσον αφορά τον κίνδυνο επιτοκίου στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο (interest rate risk in the banking book - IRRBB) θα εξετάσει πώς υποθετικές μεταβολές στο περιβάλλον επιτοκίων θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τράπεζες. Μάθετε περισσότερα για αυτήν την ανάλυση και για τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνεται στην ευρύτερη εποπτική διαδικασία.

Τι είναι η ανάλυση ευαισθησίας που διενεργεί η ΕΚΤ όσον αφορά τον IRRBB;

Η πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2018

Δημοσίευση: 2 Νοεμβρίου 2018

Οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ είναι πιο ανθεκτικές σε χρηματοπιστωτικές διαταραχές, όπως προκύπτει από την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Μάθετε περισσότερα για τα σενάρια που χρησιμοποιούνται στην άσκηση, τον ρόλο που διαδραματίζει η ΕΚΤ και τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα θα ενσωματωθούν στις αποφάσεις των εποπτικών αρχών σχετικά με επιμέρους τράπεζες.

Η πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2018

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ του 2016

Δημοσίευση: 26 Ιουλίου 2016

Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2016 για τις τράπεζες θα δημοσιευθούν στις 29 Ιουλίου 2016 από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Μάθετε περισσότερα για τη σημασία της άσκησης του 2016 και πώς ενσωματώνεται στην ευρύτερη εποπτική διαδικασία.

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ του 2016

Λιθουανία: Η σπουδαιότητα των υψηλών εποπτικών προτύπων

Δημοσίευση: 29 Δεκεμβρίου 2014

Με την υιοθέτηση του ευρώ, η Λιθουανία θα ενταχθεί στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό την 1η Ιανουαρίου 2015. Η Ingrida Šimonytė, αναπληρώτρια πρόεδρος της Lietuvos bankas, έγινε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου. Σε διαδικτυακή συνέντευξη αναφέρεται στα κύρια χαρακτηριστικά του τραπεζικού τομέα της Λιθουανίας και στις προκλήσεις για την τραπεζική εποπτεία της ΕΚΤ.

Λιθουανία: Η σπουδαιότητα των υψηλών εποπτικών προτύπων

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων