Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

За европейския банков надзор

Ние спомагаме за запазване на сигурността и стабилността на банковата система в Европа.

Европейските банкови надзорни органи допринасят за запазване на сигурността и стабилността на банковата система. Целта ни е да сте уверени, че банките могат да издържат при криза.

Последователният и стандартизиран надзор в цялата еврозона допринася за това Вашите пари да са на сигурно място и гарантира, че банките могат да изпълняват особено важните си функции и да предоставят кредити на гражданите и предприятията.

Ние сме европейският банков надзор

Европейският банков надзор се състои от ЕЦБ и националните надзорни органи на участващите държави. След финансовата криза стана особено належаща необходимостта от по-ефикасен надзор над банките. За тази цел през 2014 г. бе създаден европейският банков надзор. Той е един от двата стълба на банковия съюз в ЕС.

Научете повече за европейския банков надзор

Ние упражняваме надзор над най-големите банки в участващите държави

Извършваме пряк надзор над най-големите банки в участващите държави. Това става в тясно сътрудничество с националните надзорни органи. Освен това те упражняват надзор над по-малките банки в съответните си държави.

Научете повече за банките, над които упражняваме надзор

Ако банките не изпълняват изискванията, можем да им налагаме санкции

Ние предприемаме различни действия, за да осигурим изпълнението на правилата и разпоредбите. Можем да изискаме от банките да държат повече капитал, можем да им наложим санкции, ако нарушат правилата, и можем да издаваме и отнемаме лицензи за извършване на банкова дейност. Това осигурява ефикасност на надзора.

Научете повече за нашите задачи

Ние осигуряваме последователност на надзора

Новопридобитите знания и редовните проверки на качеството ни помагат да подобряваме непрестанно процесите си. Това прави по-ефективни практиките ни. Освен това ни помага да хармонизираме все повече надзора над всички банки в участващите държави.

Научете повече за нашия подход

Ние имаме задължение за отчетност пред европейските граждани

Надзорът над банките е огромна отговорност. За да изпълним тази задача, трябва да вземаме независимо решенията си. Това обаче не означава, че можем да правим, каквото си поискаме. Ние имаме задължение за пълна отчетност пред Европейския парламент и Съвета на ЕС и редовно докладваме за решенията си.

Научете повече за нашето задължение за отчетност

История на европейския банков надзор

Банковият надзор в ЕЦБ започна работа през 2014 г. Научете повече за основните етапи – от първоначалното предложение до последните новости.

Основни етапи на банковия надзор

Запознайте се по-подробно с европейския банков надзор

Вземане на решения

Ние вземаме редица решения, които са задължителни за банките. Те се изготвят от Надзорния съвет и се приемат от Управителния съвет на ЕЦБ.

Вземане на решения
Правна рамка

Работим съгласно ясно определена правна рамка и рамка на политиките. В тази рамка се определя какви действия можем да предприемаме, какво можем да очакваме от банките под наш надзор и какво те могат да очакват от нас.

Правна рамка
Банков съюз

Европейският банков надзор е един от двата стълба на банковия съюз, който бе създаден след финансовата криза през 2008 г. Банковият съюз има за цел да се изгради по-прозрачен, единен и сигурен пазар за банките.

Повече информация

Как работи европейският банков надзор

Какво представлява единният надзорен механизъм? Как действа той и каква е нашата работа? Научете повече по темата от този триминутен въвеждащ видеоматериал.

Как да се свържете се с нас

Имате въпроси за европейския банков надзор и нашата дейност? Вижте отговорите на най-разпространените въпроси или задайте своите.

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИЯ УЕБСАЙТ

Научете повече за нашата дейност

Надзорът. Как работи?

Вижте нашите обяснителни статии за повече информация за нашата дейност. Те обясняват основни теми, за да се запознаете по-задълбочено с банковия надзор.

Надзорът. Как работи?

Участвайте в нашите инициативи за младите хора

Решенията ни могат да намерят отражение върху Вашето ежедневие. Ние организираме събития в цяла Европа, чрез които общуваме пряко с младите хора и изслушваме Вашите мнения и идеи.

Запознайте се с актуалните ни инициативи

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал