Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Superviżjoni. Xi tkun?

Superviżjoni. Xi tkun? tagħti ħarsa mill-qrib lejn is-superviżjoni bankarja Ewropea u tintroduċi wħud mill-persuni u l-attivitajiet involuti.

X’inhuma d-divulgazzjonijiet klimatiċi?

Data tal-pubblikazzjoni: 21 ta' April 2023.

Id-divulgazzjonijiet klimatiċi huma dokumenti li kumpaniji, banek u istituzzjonijiet bħall-BĊE jippubblikaw dwar l-impronta tal-karbonju tal-attivitajiet tagħhom u l-espożizzjonijiet tagħhom għar-riskji klimatiċi. Jgħidulna kemm l-attivitajiet ta’ organizzazzjoni jaffettwaw, u huma affettwati minn, it-tibdil fil-klima

X’inhuma d-divulgazzjonijiet klimatiċi?

Kif jintgħażel il-President tal-Bord Superviżorju?

Data tal-pubblikazzjoni: 17 ta' Lulju 2018

Kull ħames snin jinħatar President ġdid tal-Bord ta' Sorveljanza. Il-pożizzjoni hija rreklamata pubblikament u jista’ japplika kwalunkwe ċittadin tal-UE b’esperjenza soda fil-banek u l-finanzi. Skopri min hu involut fl-għażla tal-kandidat finali u x’hemm bżonn biex tinħatar fil-pożizzjoni.

Kif jintgħażel il-President tal-Bord Superviżorju?

X’inhuma istituzzjonijiet inqas sinifikanti?

Data tal-pubblikazzjoni: 13 ta' Diċembru 2022.

L-entitajiet kollha taħt superviżjoni huma kklassifikati bħala istituzzjonijiet inqas sinifikanti (LSIs). Dawn isiru sinifikanti biss meta jissodisfaw mill-inqas wieħed minn sett speċifiku ta’ kriterji. Allura x’inhuma dawn il-kriterji? X’servizzi joffru l-LSIs? U min hu responsabbli għas-superviżjoni u s-sorveljanza tagħhom?

X’inhuma istituzzjonijiet inqas sinifikanti?

Għaliex il-banek għandhom jagħtu kas it-tibdil fil-klima?

Data tal-pubblikazzjoni: 10 ta' Settembru 2021

Ir-riskji klimatiċi u ambjentali għandhom rwol dejjem jikber għall-banek. Skopri kif l-avvenimenti estremi tat-temp jistgħu jaffettwaw lill-banek u x’jistgħu jagħmlu biex ikomplu r-rwol importanti tagħhom bħala selliefa fil-futur u jagħmlu l-parti tagħhom fit-tranżizzjoni lejn ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju.

Għaliex il-banek għandhom jagħtu kas it-tibdil fil-klima?

Kif inhuma l-ħtiġijiet tan-nies li jinbidlu l-banek tradizzjonali?

Data tal-pubblikazzjoni: 15 ta' Lulju 2021

Il-banek għaddejjin minn trasformazzjoni diġitali u l-pandemija tal-koronavirus aġixxiet bħala katalist biex jitħaffef dan il-proċess.

Kif il-ħtiġijiet tan-nies qegħdin ibiddlu l-banek tradizzjonali?

X’inhuma mudelli interni?

Data tal-pubblikazzjoni: 6 ta' April 2021

Il-banek għandhom iżommu biżżejjed kapital biex ikopru t-telf mhux mistenni. Huma jistgħu jużaw mudelli interni biex jikkalkulaw kemm għandhom bżonn minnu. Skopri kif dan jaħdem.

X’inhuma mudelli interni?

X’inhuma l-provvedimenti u l-kopertura ta’ self improduttiv (NPL)?

Data tal-pubblikazzjoni: 21 ta' Diċembru 2020

Biex ikopru t-telf mistenni mis-self, il-banek iridu jirreġistraw il-provvedimenti. X’inhuma, u x’inhu mfisser bil-kopertura NPL? U x’jiżgura li l-banek ikopru kif suppost dan is-self?

X’inhuma l-provvedimenti u l-kopertura ta’ self improduttiv (NPL)?

Il-BĊE Jispjega: l-unjoni bankarja

Data tal-pubblikazzjoni: 21 ta' Awissu 2020

L-unjoni bankarja tippermetti li r-regoli bankarji tal-UE jiġu applikati b’mod konsistenti. Dan jgħin biex jiġi żgurat li s-sistema bankarja tkun reżiljenti. Il-kollega tagħna Filipa tispjega l-bażi tal-unjoni bankarja u kif din tiżgura li n-nies fl-Ewropa jkunu jistgħu jiffrankaw, jonfqu jew jissellfu l-flus b’fiduċja.

Il-BĊE Jispjega: l-unjoni bankarja

Il-BĊE Jispjega: Superviżjoni bankarja Ewropea

Data tal-pubblikazzjoni: 21 ta' Awissu 2020.

Bħala superviżur bankarju Ewropew, aħna niċċekkjaw li l-banek jikkonformaw mar-regoli. Il-kollega tagħna François jispjega kif dan fl-aħħar mill-aħħar iservi lill-poplu tal-Ewropa, peress li jgħin biex jiżgura li l-banek ikunu sikuri u sodi.

Il-BĊE Jispjega: Superviżjoni bankarja Ewropea

Għalfejn il-banek għandhom bżonn iżommu l-kapital?

Data tal-pubblikazzjoni: 23 ta' Mejju 2019

Aħna lkoll niddependu fuq il-banek, pereżempju biex inħarsu d-depożiti tagħna jew biex insellfuna l-flus, u għandna bżonnhom biex ikunu sikuri u sodi. Il-banek għandhom iżommu biżżejjed kapital biex jiżguraw li jkunu jistgħu jibqgħu għaddejjin fi żminijiet tajbin u ħżiena. Iżda x’inhu l-kapital u kif jagħmel lill-banek aktar reżiljenti?

Għalfejn il-banek għandhom bżonn iżommu l-kapital?

X’inhu sehem il-BĊE f’għaqdiet (mergers) u akkwisti ta’ banek?

Data tal-pubblikazzjoni: 5 ta' April 2019

Meta żewġ banek ikunu qed jaħsbu li jingħaqdu, il-BĊE jżomm pożizzjoni newtrali u jivvaluta l-proġett imressaq minnhom purament għal raġunijiet tekniċi. X’jiġi kkunsidrat? U kif ir-rwol tiegħu jiddependi fuq il-forma ta’ konsolidazzjoni li jagħżlu? Aqra l-ispjegazzjoni tagħna biex issir taf.

X’inhu sehem il-BĊE f’għaqdiet (mergers) u akkwisti ta’ banek?

Għaliex għandhom jiġu ssorveljati l-banek kummerċjali?

Data tal-pubblikazzjoni: 30 ta' April 2018

Bħala klijenti bankarji għandna bżonn banek kummerċjali li jkunu b’saħħithom sabiex ikollna aċċess għas-servizzi finanzjarji li jipprovdu. Jeħtieġ ukoll li l-banek jibqgħu b’saħħithom biex jiżguraw li s-sistema finanzjarja tibqa’ stabbli.

Għaliex għandhom jiġu sorveljati l-banek kummerċjali?

Il-BĊE kif jissorvelja banek li jużaw il-fintech?

Data tal-pubblikazzjoni: 27 ta' Marzu 2018

Għal ħafna minna, issa huwa pjuttost normali li nħallsu għall-affarijiet bl-użu tal-ismartphones tagħna. Il-banek tagħna jużaw teknoloġija innovattiva magħrufa bħala fintech biex jipprovdu dan it-tip ta ‘servizz. Imma x’inhu eżattament il-fintech u kif nistgħu nkunu ċerti li huwa sikur?

Il-BĊE kif jissorvelja banek li jużaw il-fintech?

Għaliex hu importanti li l-banek inaqqsu s-self li ma jrendix?

Data tal-pubblikazzjoni: 7 ta' Frar 2018

Il-BĊE jappoġġa lill-banek taħt is-superviżjoni tiegħu fl-indirizzar ta’ self li ma jistax jiġi ruprat, jiġifieri self li ma tħallasx lura għal ċertu ammont ta’ żmien jew li x’aktarx ma jitħallasx lura. Skopri għaliex is-self li ma jistax jiġi ruprat huwa problema u x’inhu r-rwol tal-BĊE f’dan il-qasam.

Għaliex hu importanti li l-banek inaqqsu s-self li ma jistax jiġi ruprat?

Xi jfisser meta bank ikun se jfalli jew aktarx ifalli?

Data tal-pubblikazzjoni: 14 ta' Ġunju 2017

Il-banek, bħal kull negozju ieħor, jistgħu jfallu. Madankollu, is-servizzi importanti li jipprovdu lill-ekonomija u l-possibbiltà li l-falliment tagħhom se jagħmel ħsara lil partijiet oħra tal-ekonomija jfissru li hemm regoli speċjali dwar il-fallimenti tal-banek.

Xi jfisser meta bank ikun se jfalli jew aktarx ifalli?

X'inhi rikapitalizzazzjoni prekawzjonali u kif tiffunzjona?

Data tal-pubblikazzjoni: 27 ta' Diċembru 2016

Sib xi jfisser għal bank li jirċievi rikapitalizzazzjoni prekawzjonali u x'inhu r-rwol tal-BĊE f'dan il-proċess.

X'inhi rikapitalizzazzjoni prekawzjonali u kif tiffunzjona?

Xʼinhu s-self improduttiv (NPL)?

Data tal-pubblikazzjoni: 12 ta' Settembru 2016

Is-self jitqies bħala “mhux produttiv” meta jkun hemm indikazzjonijiet li x’aktarx ma jitħallasx lura jew meta jkunu għaddew aktar minn 90 jum mingħajr ma l-mutwatarju jkun ħallas il-pagamenti miftiehma. Għaliex huwa problema s-self li ma jistax jiġi ruprat u fejn nidħlu aħna bħala superviżuri?

Xʼinhu s-self improduttiv (NPL)?

X'inhuma l-kulleġġi superviżorji?

Data tal-pubblikazzjoni: 14 ta' Lulju 2016

F'dinja dejjem iżjed globalizzata hu kruċjali li l-banek li joperaw f'iżjed minn pajjiż wieħed ikunu soġġetti għal superviżjoni bl-iżjed mod effettiv possibbli. Il-kulleġġi superviżorji għandhom rwol importanti f'dan ir-rigward.

X'inhuma l-kulleġġi superviżorji?

X’inhu s-SREP?

Data tal-pubblikazzjoni: 16 ta' Ġunju 2016

Is-superviżuri jivvalutaw u jkejlu regolarment ir-riskji għal kull bank. Din l-attività ewlenija tissejjaħ il-Proċess Superviżorju ta’ Reviżjoni u Valutazzjoni, jew SREP fil-qosor. X’jinvolvi dan il-proċess u xi jfisser għall-banek?

X’inhu s-SREP?

X’inhi s-superviżjoni tal-kompetenza u l-idoneità?

Data tal-pubblikazzjoni: 18 ta' Marzu 2016

Is-superviżuri jivvalutaw jekk membri tal-bord ta’ banek ikunux “kompetenti u idonei” biex jagħmlu xogħolhom. Fi kliem ieħor, nivverifikaw ir-reputazzjoni tagħhom u nivvalutaw l-għarfien, il-ħila u l-esperjenza li jkollhom biex iwettqu dmirijiethom.

X’inhi s-superviżjoni tal-kompetenza u l-idoneità?

X’inhi parteċipazzjoni kwalifikanti?

Data tal-pubblikazzjoni: 18 ta' Marzu 2016

Wieħed mill-kompiti tagħna huwa li nivvalutaw proposti għall-akkwiżizzjoni ta’ “parteċipazzjonijiet kwalifikanti” f’bank. Il-BĊE jieħu dawn id-deċiżjonijiet bħala parti mill-proċeduri komuni li japplikaw għall-banek kollha taħt is-superviżjoni bankarja Ewropea.

X’inhi parteċipazzjoni kwalifikanti?

X’inhi l-AnaCredit?

Data tal-pubblikazzjoni: 11 ta' Novembru 2015

AnaCredit hija sett ġdid ta’ data b’tagħrif dettaljat dwar is-self bankarju individwali fiż-żona tal-euro. L-isem huwa taqsira ta’ “datasets analitiċi tal-kreditu”.

X’inhi l-AnaCredit?

Il-whistleblowers (l-informaturi) jaġixxu fl-aħjar interess pubbliku

Data tal-pubblikazzjoni: 8 ta' Settembru 2015

Ir-rapporti dwar ksur tal-liġi, jew whistleblowing (żvelar ta' informazzjoni protetta), huma għodda importanti biex tinkixef imġiba ħażina min-naħa tal-banek taħt superviżjoni jew mis-superviżuri bankarji. Ċittadini li jissuspettaw xi ksur tal-liġijiet rilevanti tal-Unjoni Ewropea jkunu qegħdin jaġixxu fl-interess pubbliku meta jirrappurtaw dawn il-każijiet lill-BĊE.

Il-whistleblowers jaġixxu fl-aħjar interess pubbliku

Statistika superviżorja

Data tal-pubblikazzjoni: 19 ta' Mejju 2015

Id-data hija l-qofol tas-superviżjoni bankarja u ma jistax ikollok proċedura ta’ superviżjoni tassew Ewropea jekk it-tagħrif ma jkunx jista’ jitqabbel. Dan l-artiklu jiddeskrivi l-proċedura armonizzata tal-BĊE għall-ġbir ta’ data u jagħti daqqa t’għajn lejn is-sehem tal-istatistika fis-superviżjoni ta’ kuljum.

Statistika superviżorja

Fuq xiex għandhom jiffokaw il-banek fl-2021 u lil hinn?

Data tal-pubblikazzjoni: 15 ta' Lulju 2021

Il-banek għelbu sew l-ewwel xokk tal-pandemija, iżda x’miżuri għandhom jieħdu ladarba tintemm?

Fuq xiex għandhom jiffokaw il-banek fl-2021 u lil hinn?

Il-miżuri ta’ għajnuna għall-pandemija qed joħolqu impriżi żombi?

Data tal-pubblikazzjoni: 14 ta' Diċembru 2020

Biex jgħinu lill-kumpaniji jlaħħqu mal-kriżi tal-koronavirus, il-BĊE u l-gvernijiet nazzjonali daħħlu fis-seħħ miżuri li jappoġġaw is-self tal-banek lil negozji vijabbli. Iżda l-miżuri ta’ għajnuna qed iżommu wkoll kumpaniji ħajjin li mhumiex b’saħħithom?

Il-miżuri ta’ għajnuna għall-pandemija qed joħolqu impriżi żombi?

X’inhi l-analiżi tas-sensittività tal-IRRBB tal-BĊE?

Data tal-pubblikazzjoni: 28 ta' Frar 2017

L-analiżi tas-sensittività tal-BĊE tar-riskju tar-rata tal-imgħax fil-portafoll bankarju (IRRBB) se teżamina kif bidliet ipotetiċi fl-ambjent tar-rati tal-imgħax jaffettwaw lill-banek. Skopri aktar dwar dan l-eżerċizzju u kif jikkontribwixxi għall-proċess superviżorju usa’.

X’inhi l-analiżi tas-sensittività tal-IRRBB tal-BĊE?

Nifhmu t-test tal-istress fl-UE kollha tal-2018

Data tal-pubblikazzjoni: 2 ta' Novembru 2018

Il-banek taż-żona tal-euro huma aktar reżiljenti għax-xokkijiet finanzjarji, kif juri t-test tal-istress immexxi mill-Awtorità Bankarja Ewropea. Tgħallem aktar dwar ix-xenarji użati fit-test, x’rwol għandu l-BĊE u kif ir-riżultati se jikkontribwixxu għad-deċiżjonijiet tas-superviżuri dwar banek individwali.

Nifhmu t-test tal-istress fl-UE kollha tal-2018

Mistoqsijiet komuni fuq it-test tal-istress 2016 fl-UE

Data tal-pubblikazzjoni: 26 ta' Lulju 2016

Ir-riżultati tat-test tal-istress 2016 tal-banek se jiġu pubblikati fid-29 ta’ Lulju 2016 mill-Awtorità Bankarja Ewropea. Sib x’jinvolvi t-test tal-istress ta’ din is-sena u kif ir-riżultati tiegħu se jidħlu fil-proċess superviżorju iżjed wiesa’.

Mistoqsijiet komuni fuq it-test tal-istress 2016 fl-UE

Litwanja: Importanti l-istandards superviżorji għoljin

Data tal-pubblikazzjoni: 29 ta' Diċembru 2014

Meta tadotta l-euro fl-1 ta’ Jannar 2015, il-Litwanja tissieħeb fil-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u Ingrida Šimonytė, id-Deputat President ta’ Lietuvos bankas, issir Membru tal-Bord Superviżorju. F’intervista fl-internet, hija titkellem dwar il-karatteristiċi ewlenin tas-settur bankarju tal-Litwanja u l-isfidi għas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE.

Litwanja: Importanti standards superviżorji għoljin

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)