Superviżjoni. Xi tkun?

Superviżjoni. Xi tkun? tagħti ħarsa mill-qrib lejn is-superviżjoni bankarja Ewropea u tintroduċi wħud mill-persuni u l-attivitajiet involuti.

What does it mean when a bank is failing or likely to fail?
Bħalissa ninsabu fil-proċess li nittraduċu din il-paġna.
What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Banks, just like any other business, can fail. However, the important services they provide to the economy and the possibility that their failure will damage other parts of the economy mean that there are special rules regarding bank failures.

Published on: 14 June 20172017 stress test FAQ

L-analiżi tas-sensittività tar-riskju tar-rata tal-imgħax fil-portafoll bankarju (IRRBB) li qiegħda ssir mill-BĊE teżamina kif varjazzjonijiet ipotetiċi fl-ambjent tar-rati tal-imgħax jistgħu jolqtu l-banek. Hawn issib iżjed tagħrif fuq dan l-eżerċizzju u kif jidħol fil-proċess superviżorju iżjed wiesa’.

Data tal-pubblikazzjoni: 28 ta’ Frar 2017


precautionary recapitalisation

Bħala parti mill-ħidma tiegħu biex jarmonizza l-prattika superviżorja u jrawwem sistema bankarja soda u b’saħħitha, il-BĊE qiegħed jeżamina mill-ġdid il-mudelli interni użati mill-banek. Hawn issib iżjed tagħrif fuq dan il-proġett, magħruf ukoll bħala TRIM.

Data tal-pubblikazzjoni: 15 ta’ Frar 2017


rikapitalizzazzjoni prekawzjonali

Sib xi tfisser għal bank meta jirċievi rikapitalizzazzjoni prekawzjonali u x’inhu sehem il-BĊE f’dan il-proċess.

Data tal-pubblikazzjoni: 27 ta’ Diċembru 2016
Ħarsa lejn is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE

Is-superviżjoni tal-banek taż-żona tal-euro għaddiet f’idejn il-BĊE sentejn ilu, fl-4 ta’ Novembru 2014. Hawn issib iżjed tagħrif fuq l-għanijiet u l-funzjonijiet tas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE.

Data tal-pubblikazzjoni: 4 ta’ Novembru 2016
Self improduttiv

Self jitqies li jkun “improduttiv” meta min jissellef jaqbeż id-90 jum mingħajr ma jħallas il-pagamenti miftiehma. Għaliex huwa problema s-self ħażin u fejn nidħlu aħna bħala superviżuri?

Data tal-pubblikazzjoni: 12 ta’ Settembru 2016
Mistoqsijiet komuni: Test tal-istress

Ir-riżultati tat-test tal-istress 2016 tal-banek se jiġu pubblikati fid-29 ta’ Lulju 2016 mill-Awtorità Bankarja Ewropea. Sib x’jinvolvi t-test tal-istress ta’ din is-sena u kif ir-riżultati tiegħu se jidħlu fil-proċess superviżorju iżjed wiesa’.

Data tal-pubblikazzjoni: 26 ta’ Lulju 2016
LSIs prijoritarji

F’dinja dejjem iżjed globalizzata huwa kruċjali li l-banek li joperaw f’iżjed minn pajjiż wieħed ikunu suġġetti għal superviżjoni bl-iżjed mod effettiv possibbli. Il-kulleġġi superviżorji għandhom sehem importanti f’dan ir-rigward.

Data tal-pubblikazzjoni: 14 ta’ Lulju 2016
LSIs prijoritarji

Is-superviżuri jevalwaw u jkejlu regolarment ir-riskji għal kull bank. Din l-attività ewlenija tissejjaħ il-Proċess Superviżorju ta’ Rieżami u Evalwazzjoni, jew SREP fil-qosor. X’jinvolvi dan il-proċess u xi jfisser għall-banek?

Data tal-pubblikazzjoni: 16 ta’ Ġunju 2016
Minbarra li jagħmlu s-superviżjoni tal-banek il-kbar taż-żona tal-euro, is-superviżuri tal-BĊE jissorveljaw ukoll mill-qrib banek iżgħar li huma klassifikati bħala “prijoritarji”.

Data tal-pubblikazzjoni: 24 ta’ Marzu 2016
fap

Is-superviżuri jevalwaw jekk membri tal-bord ta’ banek ikunux “kompetenti u idonei” biex jagħmlu xogħolhom. Fi kliem ieħor, jivverifikaw ir-reputazzjoni tagħhom u jevalwaw l-għarfien, il-ħila u l-esperjenza li jkollhom biex jaqdu dmirijiethom.

Data tal-pubblikazzjoni: 18 ta’ Marzu 2016
qh

Wieħed mill-kompiti tagħna huwa li nevalwaw proposti għall-akkwiżizzjoni ta’ “parteċipazzjonijiet kwalifikanti” f’bank. Il-BĊE jieħu dawn id-deċiżjonijiet bħala parti mill-proċeduri komuni li japplikaw għall-banek kollha fiż-żona tal-euro.

Data tal-pubblikazzjoni: 18 ta’ Marzu 2016


L-AnaCredit hija sett ġdid ta’ dejta b’tagħrif dettaljat fuq is-self bankarju individwali fiż-żona tal-euro. L-isem huwa taqsira ta’ “dejtasetts analitiċi tal-kreditu”.

Data tal-pubblikazzjoni: 11 ta’ Novembru 2015


“Whistleblowers“ act in the greater good

Ir-rapporti fuq ksur tal-liġi, jew “whistleblowing”, huma għodda importanti biex tinkixef imġiba ħażina min-naħa tal-banek taħt superviżjoni jew mis-superviżuri bankarji. Ċittadini li jissuspettaw xi ksur tal-liġijiet rilevanti tal-Unjoni Ewropea jkunu qegħdin jaġixxu fl-interess pubbliku meta jirrappurtaw dawn il-każijiet lill-BĊE.

Data tal-pubblikazzjoni: 8 ta’ Settembru 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Id-dejta hija l-qofol tas-superviżjoni bankarja u ma jistax ikollok proċedura ta’ superviżjoni tassew Ewropea jekk it-tagħrif ma jkunx jista’ jitqabbel. Dan l-artiklu jiddeskrivi l-proċedura armonizzata tal-BĊE għall-ġbir ta’ dejta u jagħti daqqa t’għajn lejn is-sehem tal-istatistika fis-superviżjoni ta’ kuljum.

Data tal-pubblikazzjoni: 19 ta’ Mejju 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Jean-Paul Redouin, President tal-Bord Amministrattiv ta’ Rieżami (ABoR), iwieġeb mistoqsijiet fuq is-sehem speċifiku ta’ dan il-bord fl-era ġdida tas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE.

Data tal-pubblikazzjoni: 25 ta’ Marzu 2015


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Ingrida Šimonytė Deputat President ta’ Lietuvos bankas

Meta tadotta l-euro fl-1 ta’ Jannar 2015, il-Litwanja tissieħeb fil-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u Ingrida Šimonytė, id-Deputat President ta’ Lietuvos bankas, issir Membru tal-Bord Superviżorju. F’intervista fl-internet, hija titkellem fuq il-karatteristiċi ewlenin tas-settur bankarju tal-Litwanja u l-isfidi għas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE.

Data tal-pubblikazzjoni: 29 ta’ Diċembru 2014