Superviżjoni. Xi tkun?

Superviżjoni. Xi tkun? tagħti ħarsa mill-qrib lejn is-superviżjoni bankarja Ewropea u tintroduċi wħud mill-persuni u l-attivitajiet involuti.

Il-BĊE jappoġġja lill-banek taż-żona tal-euro biex jindirizzaw is-self li ma jrendix, jiġifieri self li ma tħallasx lura għal ċertu żmien. Skopri għaliex is-self li ma jrendix hu problema u x'inhu r-rwol tal-BĊE f'dan il-qasam.

Ippubblikat: 7 ta' Frar 2018


What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Il-banek, bħal kull negozju ieħor, jistgħu jfallu. Iżda, minħabba li jipprovdu servizzi importanti għall-ekonomija u jekk ifallu tista’ ssir ħsara lil partijiet oħra tal-ekonomija, hemm regoli speċjali fuq il-falliment tagħhom.

Data tal-pubblikazzjoni: 14 ta’ Ġunju 2017


2017 stress test FAQ

L-analiżi tas-sensittività tar-riskju tar-rata tal-imgħax fil-portafoll bankarju (IRRBB) li qiegħda ssir mill-BĊE teżamina kif varjazzjonijiet ipotetiċi fl-ambjent tar-rati tal-imgħax jistgħu jolqtu l-banek. Hawn issib iżjed tagħrif fuq dan l-eżerċizzju u kif jidħol fil-proċess superviżorju iżjed wiesa’.

Data tal-pubblikazzjoni: 28 ta’ Frar 2017


precautionary recapitalisation

Bħala parti mill-ħidma tiegħu biex jarmonizza l-prattika superviżorja u jrawwem sistema bankarja soda u b’saħħitha, il-BĊE qiegħed jeżamina mill-ġdid il-mudelli interni użati mill-banek. Hawn issib iżjed tagħrif fuq dan il-proġett, magħruf ukoll bħala TRIM.

Data tal-pubblikazzjoni: 15 ta’ Frar 2017


rikapitalizzazzjoni prekawzjonali

Sib xi tfisser għal bank meta jirċievi rikapitalizzazzjoni prekawzjonali u x’inhu sehem il-BĊE f’dan il-proċess.

Data tal-pubblikazzjoni: 27 ta’ Diċembru 2016
Ħarsa lejn is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE

Is-superviżjoni tal-banek taż-żona tal-euro għaddiet f’idejn il-BĊE sentejn ilu, fl-4 ta’ Novembru 2014. Hawn issib iżjed tagħrif fuq l-għanijiet u l-funzjonijiet tas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE.

Data tal-pubblikazzjoni: 4 ta’ Novembru 2016
Self improduttiv

Self jitqies li jkun “improduttiv” meta min jissellef jaqbeż id-90 jum mingħajr ma jħallas il-pagamenti miftiehma. Għaliex huwa problema s-self ħażin u fejn nidħlu aħna bħala superviżuri?

Data tal-pubblikazzjoni: 12 ta’ Settembru 2016
Mistoqsijiet komuni: Test tal-istress

Ir-riżultati tat-test tal-istress 2016 tal-banek se jiġu pubblikati fid-29 ta’ Lulju 2016 mill-Awtorità Bankarja Ewropea. Sib x’jinvolvi t-test tal-istress ta’ din is-sena u kif ir-riżultati tiegħu se jidħlu fil-proċess superviżorju iżjed wiesa’.

Data tal-pubblikazzjoni: 26 ta’ Lulju 2016
LSIs prijoritarji

F’dinja dejjem iżjed globalizzata huwa kruċjali li l-banek li joperaw f’iżjed minn pajjiż wieħed ikunu suġġetti għal superviżjoni bl-iżjed mod effettiv possibbli. Il-kulleġġi superviżorji għandhom sehem importanti f’dan ir-rigward.

Data tal-pubblikazzjoni: 14 ta’ Lulju 2016
LSIs prijoritarji

Is-superviżuri jevalwaw u jkejlu regolarment ir-riskji għal kull bank. Din l-attività ewlenija tissejjaħ il-Proċess Superviżorju ta’ Rieżami u Evalwazzjoni, jew SREP fil-qosor. X’jinvolvi dan il-proċess u xi jfisser għall-banek?

Data tal-pubblikazzjoni: 16 ta’ Ġunju 2016
Minbarra li jagħmlu s-superviżjoni tal-banek il-kbar taż-żona tal-euro, is-superviżuri tal-BĊE jissorveljaw ukoll mill-qrib banek iżgħar li huma klassifikati bħala “prijoritarji”.

Data tal-pubblikazzjoni: 24 ta’ Marzu 2016
fap

Is-superviżuri jevalwaw jekk membri tal-bord ta’ banek ikunux “kompetenti u idonji” biex jagħmlu xogħolhom. Fi kliem ieħor, jivverifikaw ir-reputazzjoni tagħhom u jevalwaw l-għarfien, il-ħila u l-esperjenza li jkollhom biex jaqdu dmirijiethom.

Data tal-pubblikazzjoni: 18 ta’ Marzu 2016
qh

Wieħed mill-kompiti tagħna huwa li nevalwaw proposti għall-akkwiżizzjoni ta’ “parteċipazzjonijiet kwalifikanti” f’bank. Il-BĊE jieħu dawn id-deċiżjonijiet bħala parti mill-proċeduri komuni li japplikaw għall-banek kollha fiż-żona tal-euro.

Data tal-pubblikazzjoni: 18 ta’ Marzu 2016


L-AnaCredit hija sett ġdid ta’ dejta b’tagħrif dettaljat fuq is-self bankarju individwali fiż-żona tal-euro. L-isem huwa taqsira ta’ “dejtasetts analitiċi tal-kreditu”.

Data tal-pubblikazzjoni: 11 ta’ Novembru 2015


“Whistleblowers“ act in the greater good

Ir-rapporti fuq ksur tal-liġi, jew “whistleblowing”, huma għodda importanti biex tinkixef imġiba ħażina min-naħa tal-banek taħt superviżjoni jew mis-superviżuri bankarji. Ċittadini li jissuspettaw xi ksur tal-liġijiet rilevanti tal-Unjoni Ewropea jkunu qegħdin jaġixxu fl-interess pubbliku meta jirrappurtaw dawn il-każijiet lill-BĊE.

Data tal-pubblikazzjoni: 8 ta’ Settembru 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Id-dejta hija l-qofol tas-superviżjoni bankarja u ma jistax ikollok proċedura ta’ superviżjoni tassew Ewropea jekk it-tagħrif ma jkunx jista’ jitqabbel. Dan l-artiklu jiddeskrivi l-proċedura armonizzata tal-BĊE għall-ġbir ta’ dejta u jagħti daqqa t’għajn lejn is-sehem tal-istatistika fis-superviżjoni ta’ kuljum.

Data tal-pubblikazzjoni: 19 ta’ Mejju 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Jean-Paul Redouin, President tal-Bord Amministrattiv ta’ Rieżami (ABoR), iwieġeb mistoqsijiet fuq is-sehem speċifiku ta’ dan il-bord fl-era ġdida tas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE.

Data tal-pubblikazzjoni: 25 ta’ Marzu 2015


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Ingrida Šimonytė Deputat President ta’ Lietuvos bankas

Meta tadotta l-euro fl-1 ta’ Jannar 2015, il-Litwanja tissieħeb fil-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u Ingrida Šimonytė, id-Deputat President ta’ Lietuvos bankas, issir Membru tal-Bord Superviżorju. F’intervista fl-internet, hija titkellem fuq il-karatteristiċi ewlenin tas-settur bankarju tal-Litwanja u l-isfidi għas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE.

Data tal-pubblikazzjoni: 29 ta’ Diċembru 2014