Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Superviżjoni. Xi tkun?

Superviżjoni. Xi tkun? tagħti ħarsa mill-qrib lejn is-superviżjoni bankarja Ewropea u tintroduċi wħud mill-persuni u l-attivitajiet involuti.

Għaliex il-banek għandhom jagħtu kas it-tibdil fil-klima?

Ippubblikat fi: 10 ta' Settembru 2021

Ir-riskji klimatiċi u ambjentali għandhom rwol dejjem jikber għall-banek. Ara kif ġrajjiet ta' temp estrem jistgħu jaffettwaw lill-banek u x'jistgħu jagħmlu biex ikomplu r-rwol importanti tagħhom bħala selliefa fil-futur u jagħmlu l-parti tagħhom fit-transizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx ta' karbonju.

Fuq liema ħaġa għandhom jiffokaw il-banek fl-2021 u wara?

Ippubblikat fi: 15 ta' Lulju 2021

Il-banek irkupraw sew mill-ewwel xokk tal-pandemija , imma x'miżuri għandhom jieħdu ladarba din tispiċċa?

Il-bżonnijiet tan-nies kif qed ibiddlu l-banek tradizzjonali?

Ippubblikat fi: 15 ta' Lulju 2021

Il-banek għaddejjin minn trasformazzjoni diġitali u l-pandemija tal-koronavirus aġixxiet bħala katalist biex tħaffef dan il-proċess.

X'inhuma l-mudelli interni? 

Ippubblikat fis-: 6 ta' April 2021

 Il-banek għandhom iżommu kapital biżżejjed biex ikopru telf mhux mistenni. Jistgħu jużaw mudelli interni biex jikkalkulaw kemm għandhom bżonn minnu. Skopri kif dan jaħdem.

X’inhuma l-provvedimenti u l-kopertura ta’ self improduttiv (NPL)

Sabiex ikopru t-telf mistenni minn self, il-banek għandhom jibbukkjaw provvedimenti. X'inhuma, u x'infissru b'kopertura NPL? U x'jiżgura li l-banek ikopru kif xieraq dan is-self?

Ippubblikat fil-: 21 ta' Diċembru 2020

Il-miżuri ta' għajnuna għall-pandemija qed joħolqu impriżi żombi? 

Ippubblikat: 14 ta' Diċembru 2020

Biex jgħinu lill-kumpaniji jlaħħqu mal-kriżi tal-koronavirus, il-BĊE u l-gvernijiet nazzjonali stabbilixxew miżuri li jappoġġjaw is-self tal-banek lil negozji vijabbli. Imma l-miżuri ta' għajnuna qegħdin iżommu wkoll ħajjin kumpaniji dgħajfa?

Il-BĊE jispjega: l-unjoni bankarja

Ippubblikat: 21 ta' Awwissu 2020

L-unjoni bankarja tippermetti li r-regoli bankarji tal-UE jiġu applikati b’mod konsistenti. Dan jgħin biex jiżgura li s-sistema bankarja tkun tiflaħ. Il-kollega tagħna Filipa tispjega l-bażi tal-unjoni bankarja u kif tiżgura li n-nies fl-Ewropa jistgħu b’fiduċja jiffrankaw, jonfqu jew jissellfu l-flus.

Il-BĊE jispjega: is-superviżjoni bankarja Ewropea 

Ippubblikat: 21 ta' Awwissu

Bħala superviżur bankarju Ewropew, aħna nivverifikaw li l-banek jikkonformaw mar-regoli. Il-kollega tagħna François jispjega kif dan fl-aħħar mill-aħħar iservi lin-nies tal-Ewropa, billi jgħin biex il-banek ikunu siguri u sodi.

Għaliex il-banek għandhom iżommu l-kapital?

Ippubblikat: 23 ta' Mejju 2019

Aħna kollha niddependu fuq il-banek, pereżempju biex inħarsulna d-depożiti tagħna jew isellfulna l-flus, u għandna bżonn li jkunu siguri u sodi. Il-banek għandhom iżommu biżżejjed kapital biex jiżguraw li jkunu jistgħu jibqgħu għaddejjin fi żminijiet tajbin u ħżiena. Imma x'inhu l-kapital u kif jagħmel il-banek aktar reżiljenti?

X'inhu r-rwol tal-BĊE f’għaqdiet u akkwisti bankarji?

Ippubblikat fil-5 ta' April 2019

Meta żewġ banek qed jaħsbu li jingħaqdu, il-BĊE jżomm pożizzjoni newtrali u jivvaluta l-proġett imressaq minnhom purament għal raġunijiet tekniċi. X'jeżamina? U kif ir-rwol tiegħu jiddependi fuq il-forma ta' konsolidazzjoni li jagħżlu? Aqra l-ispjegazzjoni tagħna biex issir taf.

Il-banek taż-żona tal-euro huma aktar reżiljenti għal xokkijiet finanzjarji kif wera t-test tal-istress immexxi mill-Awtorità Bankarja Ewropea. Tgħallem aktar dwar ix-xenarji użati fit-test, xi rwol għandu l-BĊE u kif ir-riżultati se jaffettwaw id-deċiżjonijiet tas-superviżuri dwar banek individwali.

Ippubblikat fit-2 ta' Novembru 2018

Kif inhu magħżul il-President tal-Bord ta' Superviżjoni?

Ippubblikat: 17 ta' Lulju 2018

President ġdid jinħatar għall-Bord ta' Superviżjoni kull ħames snin. Il-pożizzjoni tiġi rreklamata pubblikament u kull ċittadin tal-UE b'esperjenza soda fis-settur bankarju u finanzjarju jista' japplika. Ara min hu involut fl-għażla tal-kandidat finali u x'hemm bżonn biex timtela l-pożizzjoni.

Għaliex jeħtieġ li l-banek kummerċjali jiġu sorveljati

Ippubblikat: 30 ta' April 2018

Bħala klijenti tal-banek nistennew li dawn ikunu istituzzjonijiet b'saħħithom biex aħna jkollna aċċess għas-servizzi finanzjarji li jipprovdu. Jeħtieġ ukoll li l-banek jibqgħu b'saħħithom biex jiġi żgurat li s-sistema finanzjarja tibqa' stabbli.

Il-BĊE kif jissorvelja lill-banek li jużaw il-fintech?

Ippubblikat: 27 ta' Marzu 2018

Bħalissa ninsabu fil-proċess li nittraduċu din il-paġna.

Għal ħafna minna issa huwa pjuttost normali li nħallsu għall-affarijiet bl-użu tal-ismartphones tagħna. Il-banek tagħna jużaw teknoloġija innovattiva magħrufa bħala fintech biex jipprovdu dan it-tip ta' servizz. Imma x'inhu eżattament il-fintech u kif nistgħu nkunu ċerti li huwa sigur?

Għaliex hu importanti li l-banek inaqqsu s-self li ma jrendix?

Ippubblikat: 7 ta' Frar 2018

Il-BĊE jappoġġja lill-banek taħt is-sorveljanza tiegħu biex jindirizzaw is-self li ma jrendix, jiġifieri self li ma tħallasx lura għal ċertu żmien jew li x'aktarx mhux se jitħallas lura. Skopri għaliex is-self li ma jrendix hu problema u x'inhu r-rwol tal-BĊE f'dan il-qasam.

Xi jfisser meta bank ikun se jfalli jew aktarx ifalli?

Ippubblikat: 14 ta’ Ġunju 2017

Il-banek, bħal kull negozju ieħor, jistgħu jfallu. Iżda, minħabba li jipprovdu servizzi importanti għall-ekonomija u jekk ifallu tista’ ssir ħsara lil partijiet oħra tal-ekonomija, hemm regoli speċjali fuq il-falliment tagħhom.

X’inhi l-analiżi tas-sensittività tal-IRRBB li qiegħda ssir mill-BĊE?

Ippubblikat: 28 ta’ Frar 2017

L-analiżi tas-sensittività tar-riskju tar-rata tal-imgħax fil-portafoll bankarju (IRRBB) li qiegħda ssir mill-BĊE teżamina kif varjazzjonijiet ipotetiċi fl-ambjent tar-rati tal-imgħax jistgħu jolqtu l-banek. Hawn issib iżjed tagħrif fuq dan l-eżerċizzju u kif jidħol fil-proċess superviżorju iżjed wiesa’.

X’inhi rikapitalizzazzjoni prekawzjonali u kif tiffunzjona?

Ippubblikat: 27 ta’ Diċembru 2016

Sib xi tfisser għal bank meta jirċievi rikapitalizzazzjoni prekawzjonali u x’inhu sehem il-BĊE f’dan il-proċess.

Ħarsa lejn is-superviżjoni bankarja tal-BĊE

Ippubblikat: 4 ta’ Novembru 2016

Fis-superviżjoni bankarja Ewropea l-BĊE huwa responsabbli għas-superviżjoni tal-ikbar banek.  Hawn issib iżjed tagħrif fuq l-għanijiet u l-funzjonijiet tas-superviżjoni bankarja tal-BĊE.

X’inhu self improduttiv ( non-performing loans)?

Ippubblikat: 12 ta’ Settembru 2016

Self jitqies li jkun “improduttiv” meta jkun hemm indikazzjonijiet li x'aktarx mhux se jitħallas lura jew meta min jissellef jaqbeż id-90 jum mingħajr ma jħallas il-pagamenti miftiehma. Għaliex huwa problema s-self li ma jrendix u fejn nidħlu aħna bħala superviżuri?

Mistoqsijiet komuni fuq it-test tal-istress 2016 fl-UE

Ippubblikat: 26 ta’ Lulju 2016

Ir-riżultati tat-test tal-istress 2016 tal-banek se jiġu pubblikati fid-29 ta’ Lulju 2016 mill-Awtorità Bankarja Ewropea. Sib x’jinvolvi t-test tal-istress ta’ din is-sena u kif ir-riżultati tiegħu se jidħlu fil-proċess superviżorju iżjed wiesa’.

X’inhuma l-kulleġġi superviżorji?

Ippubblikat: 14 ta’ Lulju 2016

F’dinja dejjem iżjed globalizzata huwa kruċjali li l-banek li joperaw f’iżjed minn pajjiż wieħed ikunu suġġetti għal superviżjoni bl-iżjed mod effettiv possibbli. Il-kulleġġi superviżorji għandhom sehem importanti f’dan ir-rigward.

X’inhu s-SREP?

Ippubblikat: 16 ta’ Ġunju 2016

Is-superviżuri jevalwaw u jkejlu regolarment ir-riskji għal kull bank. Din l-attività ewlenija tissejjaħ il-Proċess Superviżorju ta’ Rieżami u Evalwazzjoni, jew SREP fil-qosor. X’jinvolvi dan il-proċess u xi jfisser għall-banek?

X’inhuma “istituzzjonijiet inqas sinifikanti (LSIs) prijoritarji”?

Ippubblikat: 24 ta’ Marzu 2016

Minbarra li jagħmlu s-superviżjoni tal-banek il-kbar Ewropej, is-superviżuri tal-BĊE jissorveljaw ukoll mill-qrib banek iżgħar li huma klassifikati bħala “prijoritarji”.

X’inhi s-superviżjoni tal-kompetenza u l-idonjetà ( fit and proper supervision)?

Ippubblikat: 18 ta’ Marzu 2016

Is-superviżuri jevalwaw jekk membri tal-bord ta’ banek ikunux “kompetenti u idonji” biex jagħmlu xogħolhom. Fi kliem ieħor, jivverifikaw ir-reputazzjoni tagħhom u jevalwaw l-għarfien, il-ħila u l-esperjenza li jkollhom biex jaqdu dmirijiethom.

X’inhi parteċipazzjoni kwalifikanti ( qualifying holding)?

Ippubblikat: 18 ta’ Marzu 2016

Wieħed mill-kompiti tagħna huwa li nevalwaw proposti għall-akkwiżizzjoni ta’ “parteċipazzjonijiet kwalifikanti” f’bank. Il-BĊE jieħu dawn id-deċiżjonijiet bħala parti mill-proċeduri komuni li japplikaw għall-banek kollha taħt is-superviżjoni bankarja Ewropea.

X’inhi l-AnaCredit?

Ippubblikat: 11 ta’ Novembru 2015

L-AnaCredit hija sett ġdid ta’ dejta b’tagħrif dettaljat fuq is-self bankarju individwali fiż-żona tal-euro. L-isem huwa taqsira ta’ “dejtasetts analitiċi tal-kreditu”.

Il-whistleblowers jaġixxu fl-interess pubbliku

Ippubblikat: 8 ta’ Settembru 2015

Ir-rapporti fuq ksur tal-liġi, jew whistleblowing, huma għodda importanti biex tinkixef imġiba ħażina min-naħa tal-banek taħt superviżjoni jew mis-superviżuri bankarji. Ċittadini li jissuspettaw xi ksur tal-liġijiet rilevanti tal-Unjoni Ewropea jkunu qegħdin jaġixxu fl-interess pubbliku meta jirrappurtaw dawn il-każijiet lill-BĊE.

Statistika superviżorja

Ippubblikat: 19 ta’ Mejju 2015

Id-dejta hija l-qofol tas-superviżjoni bankarja u ma jistax ikollok proċedura ta’ superviżjoni tassew Ewropea jekk it-tagħrif ma jkunx jista’ jitqabbel. Dan l-artiklu jiddeskrivi l-proċedura armonizzata tal-BĊE għall-ġbir ta’ dejta u jagħti daqqa t’għajn lejn is-sehem tal-istatistika fis-superviżjoni ta’ kuljum.

X’inhu l-ABOR?

Ippubblikat: 25 ta’ Marzu 2015

Jean-Paul Redouin, President tal-Bord Amministrattiv ta’ Rieżami (ABoR), iwieġeb mistoqsijiet fuq is-sehem speċifiku ta’ dan il-bord fl-era ġdida tas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE.

Litwanja: Importanti standards superviżorji għoljin

Ippubblikat: 29 ta’ Diċembru 2014

Meta tadotta l-euro fl-1 ta’ Jannar 2015, il-Litwanja tissieħeb fil-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u Ingrida Šimonytė, id-Deputat President ta’ Lietuvos bankas, issir Membru tal-Bord Superviżorju. F’intervista fl-internet, hija titkellem fuq il-karatteristiċi ewlenin tas-settur bankarju tal-Litwanja u l-isfidi għas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE.

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Whistleblowing