Superviżjoni. Xi tkun?

Superviżjoni. Xi tkun? tagħti ħarsa mill-qrib lejn is-superviżjoni bankarja Ewropea u tintroduċi wħud mill-persuni u l-attivitajiet involuti.


Għaliex il-banek għandhom iżommu l-kapital?

Aħna kollha niddependu fuq il-banek, pereżempju biex inħarsulna d-depożiti tagħna jew isellfulna l-flus, u għandna bżonn li jkunu siguri u sodi. Il-banek għandhom iżommu biżżejjed kapital biex jiżguraw li jkunu jistgħu jibqgħu għaddejjin fi żminijiet tajbin u ħżiena. Imma x'inhu l-kapital u kif jagħmel il-banek aktar reżiljenti?

Ippubblikat: 23 ta' Mejju 2019


Meta żewġ banek qed jaħsbu li jingħaqdu, il-BĊE jżomm pożizzjoni newtrali u jivvaluta l-proġett imressaq minnhom purament għal raġunijiet tekniċi. X'jeżamina? U kif ir-rwol tiegħu jiddependi fuq il-forma ta' konsolidazzjoni li jagħżlu? Aqra l-ispjegazzjoni tagħna biex issir taf.

Ippubblikat fil-5 ta' April 2019


 

Il-banek taż-żona tal-euro huma aktar reżiljenti għal xokkijiet finanzjarji kif wera t-test tal-istress immexxi mill-Awtorità Bankarja Ewropea. Tgħallem aktar dwar ix-xenarji użati fit-test, xi rwol għandu l-BĊE u kif ir-riżultati se jaffettwaw id-deċiżjonijiet tas-superviżuri dwar banek individwali.

Ippubblikat fit-2 ta' Novembru 2018
President ġdid jinħatar għall-Bord ta' Superviżjoni kull ħames snin. Il-pożizzjoni tiġi rreklamata pubblikament u kull ċittadin tal-UE b'esperjenza soda fis-settur bankarju u finanzjarju jista' japplika. Ara min hu involut fl-għażla tal-kandidat finali u x'hemm bżonn biex timtela l-pożizzjoni.

Ippubblikat: 17 ta' Lulju 2018


Why supervise commercial banks?

Bħala klijenti tal-banek nistennew li dawn ikunu istituzzjonijiet b'saħħithom biex aħna jkollna aċċess għas-servizzi finanzjarji li jipprovdu. Jeħtieġ ukoll li l-banek jibqgħu b'saħħithom biex jiġi żgurat li s-sistema finanzjarja tibqa' stabbli.

Ippubblikat: 30 ta' April 2018


How does the ECB supervise banks that use fintech?
Bħalissa ninsabu fil-proċess li nittraduċu din il-paġna.
How does the ECB supervise banks that use fintech?

For many of us it’s now quite normal to pay for things using our smartphones. Our banks use innovative technology known as fintech to provide this kind of service. But what exactly is fintech and how can we be sure it’s safe?

Ippubblikat: 27 ta' Marzu 2018


Il-BĊE jappoġġja lill-banek taż-żona tal-euro biex jindirizzaw is-self li ma jrendix, jiġifieri self li ma tħallasx lura għal ċertu żmien jew li x'aktarx mhux se jitħallas lura. Skopri għaliex is-self li ma jrendix hu problema u x'inhu r-rwol tal-BĊE f'dan il-qasam.

Ippubblikat: 7 ta' Frar 2018


What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Il-banek, bħal kull negozju ieħor, jistgħu jfallu. Iżda, minħabba li jipprovdu servizzi importanti għall-ekonomija u jekk ifallu tista’ ssir ħsara lil partijiet oħra tal-ekonomija, hemm regoli speċjali fuq il-falliment tagħhom.

Ippubblikat: 14 ta’ Ġunju 2017


2017 stress test FAQ

L-analiżi tas-sensittività tar-riskju tar-rata tal-imgħax fil-portafoll bankarju (IRRBB) li qiegħda ssir mill-BĊE teżamina kif varjazzjonijiet ipotetiċi fl-ambjent tar-rati tal-imgħax jistgħu jolqtu l-banek. Hawn issib iżjed tagħrif fuq dan l-eżerċizzju u kif jidħol fil-proċess superviżorju iżjed wiesa’.

Ippubblikat: 28 ta’ Frar 2017


precautionary recapitalisation

Bħala parti mill-ħidma tiegħu biex jarmonizza l-prattika superviżorja u jrawwem sistema bankarja soda u b’saħħitha, il-BĊE qiegħed jeżamina mill-ġdid il-mudelli interni użati mill-banek. Hawn issib iżjed tagħrif fuq dan il-proġett, magħruf ukoll bħala TRIM.

Ippubblikat: 15 ta’ Frar 2017


rikapitalizzazzjoni prekawzjonali

Sib xi tfisser għal bank meta jirċievi rikapitalizzazzjoni prekawzjonali u x’inhu sehem il-BĊE f’dan il-proċess.

Ippubblikat: 27 ta’ Diċembru 2016


Ħarsa lejn is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE

Is-superviżjoni tal-banek taż-żona tal-euro għaddiet f’idejn il-BĊE sentejn ilu, fl-4 ta’ Novembru 2014. Hawn issib iżjed tagħrif fuq l-għanijiet u l-funzjonijiet tas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE.

Ippubblikat: 4 ta’ Novembru 2016


Self improduttiv

Self jitqies li jkun “improduttiv” meta jkun hemm indikazzjonijiet li x'aktarx mhux se jitħallas lura jew meta min jissellef jaqbeż id-90 jum mingħajr ma jħallas il-pagamenti miftiehma. Għaliex huwa problema s-self li ma jrendix u fejn nidħlu aħna bħala superviżuri?

Ippubblikat: 12 ta’ Settembru 2016


Mistoqsijiet komuni: Test tal-istress

Ir-riżultati tat-test tal-istress 2016 tal-banek se jiġu pubblikati fid-29 ta’ Lulju 2016 mill-Awtorità Bankarja Ewropea. Sib x’jinvolvi t-test tal-istress ta’ din is-sena u kif ir-riżultati tiegħu se jidħlu fil-proċess superviżorju iżjed wiesa’.

Ippubblikat: 26 ta’ Lulju 2016


LSIs prijoritarji

F’dinja dejjem iżjed globalizzata huwa kruċjali li l-banek li joperaw f’iżjed minn pajjiż wieħed ikunu suġġetti għal superviżjoni bl-iżjed mod effettiv possibbli. Il-kulleġġi superviżorji għandhom sehem importanti f’dan ir-rigward.

Ippubblikat: 14 ta’ Lulju 2016


LSIs prijoritarji

Is-superviżuri jevalwaw u jkejlu regolarment ir-riskji għal kull bank. Din l-attività ewlenija tissejjaħ il-Proċess Superviżorju ta’ Rieżami u Evalwazzjoni, jew SREP fil-qosor. X’jinvolvi dan il-proċess u xi jfisser għall-banek?

Ippubblikat: 16 ta’ Ġunju 2016


Minbarra li jagħmlu s-superviżjoni tal-banek il-kbar taż-żona tal-euro, is-superviżuri tal-BĊE jissorveljaw ukoll mill-qrib banek iżgħar li huma klassifikati bħala “prijoritarji”.

Ippubblikat: 24 ta’ Marzu 2016


fap

Is-superviżuri jevalwaw jekk membri tal-bord ta’ banek ikunux “kompetenti u idonji” biex jagħmlu xogħolhom. Fi kliem ieħor, jivverifikaw ir-reputazzjoni tagħhom u jevalwaw l-għarfien, il-ħila u l-esperjenza li jkollhom biex jaqdu dmirijiethom.

Ippubblikat: 18 ta’ Marzu 2016


qh

Wieħed mill-kompiti tagħna huwa li nevalwaw proposti għall-akkwiżizzjoni ta’ “parteċipazzjonijiet kwalifikanti” f’bank. Il-BĊE jieħu dawn id-deċiżjonijiet bħala parti mill-proċeduri komuni li japplikaw għall-banek kollha fiż-żona tal-euro.

Ippubblikat: 18 ta’ Marzu 2016


L-AnaCredit hija sett ġdid ta’ dejta b’tagħrif dettaljat fuq is-self bankarju individwali fiż-żona tal-euro. L-isem huwa taqsira ta’ “dejtasetts analitiċi tal-kreditu”.

Ippubblikat: 11 ta’ Novembru 2015


“Whistleblowers“ act in the greater good

Ir-rapporti fuq ksur tal-liġi, jew whistleblowing, huma għodda importanti biex tinkixef imġiba ħażina min-naħa tal-banek taħt superviżjoni jew mis-superviżuri bankarji. Ċittadini li jissuspettaw xi ksur tal-liġijiet rilevanti tal-Unjoni Ewropea jkunu qegħdin jaġixxu fl-interess pubbliku meta jirrappurtaw dawn il-każijiet lill-BĊE.

Ippubblikat: 8 ta’ Settembru 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Id-dejta hija l-qofol tas-superviżjoni bankarja u ma jistax ikollok proċedura ta’ superviżjoni tassew Ewropea jekk it-tagħrif ma jkunx jista’ jitqabbel. Dan l-artiklu jiddeskrivi l-proċedura armonizzata tal-BĊE għall-ġbir ta’ dejta u jagħti daqqa t’għajn lejn is-sehem tal-istatistika fis-superviżjoni ta’ kuljum.

Ippubblikat: 19 ta’ Mejju 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Jean-Paul Redouin, President tal-Bord Amministrattiv ta’ Rieżami (ABoR), iwieġeb mistoqsijiet fuq is-sehem speċifiku ta’ dan il-bord fl-era ġdida tas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE.

Ippubblikat: 25 ta’ Marzu 2015


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Ingrida Šimonytė Deputat President ta’ Lietuvos bankas

Meta tadotta l-euro fl-1 ta’ Jannar 2015, il-Litwanja tissieħeb fil-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u Ingrida Šimonytė, id-Deputat President ta’ Lietuvos bankas, issir Membru tal-Bord Superviżorju. F’intervista fl-internet, hija titkellem fuq il-karatteristiċi ewlenin tas-settur bankarju tal-Litwanja u l-isfidi għas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE.

Ippubblikat: 29 ta’ Diċembru 2014