Декларация за защита на личните данни

EЦБ се ангажира със защитата на личния живот на потребителите. Тя обработва Вашите лични данни единствено за описаните по-долу цели и не ги разкрива за търговски цели.

Всяка лична информация се обработва в съответствие със законодателството на ЕС за защита на данните и с правилата на ЕЦБ за информационно-технологична сигурност и поверителност.

Кой отговаря за Вашите лични данни?

ЕЦБ е администраторът на данни, а за обработването на лични данни отговаря генерална дирекция „Комуникации“. Само специализиран персонал на ЕЦБ ще има достъп до Вашите лични данни.

Каква информация събира ЕЦБ чрез този уебсайт и с каква цел?

Бисквитки

Бисквитките са малки фрагменти от данни, изпращани от уебсървър към браузъра на Вашия компютър. Браузърът уведомява сървъра при следващото Ви посещение на този конкретен уебсайт. Бисквитките ни помагат да съхраняваме предпочитанията на потребителите, да проследяваме тенденциите в използването на уебсайта на обща основа и да направим уебсайта по-удобен за потребителя.

Бисквитки за функционалност

Чрез този вид бисквитки подобряваме практичността и ефективността на уебсайта, като му позволяваме да запомня избраните от Вас настройки и персонализациите, които сте направили при посещението си – например предпочитания от Вас език на уебсайта.

Бисквитки за ефективност

Тези бисквитки събират информация за начина, по който използвате нашия уебсайт, и ни помагат например да разберем от какво се интересуват потребителите и да оценим доколко е ефективна комуникацията ни. Това ни позволява да приспособяваме съдържанието на уебсайта към Вашите потребности и по този начин да подобряваме предлаганите услуги, например като осигуряваме лесно намиране на търсената информация. Сред тези бисквитки за ефективност са бисквитките, задавани от социални мрежи и от Google услугите, които са част от уебсайта.

С помощта на Google Analytics например събираме статистически данни за използването на уебсайта. Данните се изпращат до сървърите на Google (като те може да се намират извън ЕС) и въз основа на тях ЕЦБ получава съвкупни статистически данни за броя и продължителността на посещенията, моделите на използване на уебсайта, източниците на трафик, демографските характеристики на потребителите и извършените на уебсайта търсения.

Освен това може да провеждаме A/Б тестове с Google Optimize.

Събираме данни, за да следим броя посетители на различните части от уебсайта, да управляваме трафика на посетители и да подобряваме функционалността и практичността на уебсайта. Не идентифицираме отделните потребители и получаваме анонимизирани съвкупни данни.

Google има собствена политика по отношение на неприкосновеността на личния живот. Google удостоверява спазване на рамката на ЕС–САЩ за защита на неприкосновеността на личния живот (Privacy Shield), която Министерството на търговията на Съединените щати разработи, като се консултира с Европейската комисия, за да изпълни европейския стандарт за „адекватност“ на защитата на личния живот.

Google Analytics
Политика на Google относно неприкосновеността на личния живот
Удостоверение за защита на неприкосновеността на личния живот (Privacy Shield certification)

Други външни бисквитки

Някои компоненти на нашия уебсайт, които се предоставят от трети страни, изискват бисквитки. Например когато в страницата е вграден видео плейър или съдържание от социални мрежи, е възможно те да задават бисквитки. Тези компоненти ще бъдат дезактивирани, ако не приемете използването на бисквитки.

Сървърни записи на информация

При всяко посещение на уебсайт сървърите автоматично записват информация, изпращана от Вашия браузър. Тези сървърни записи може да съдържат информация като датата и часа на Вашето посещение, IP-адреса Ви, вида на браузъра, езика на браузъра, големината на екрана на браузъра, както и една или повече бисквитки, идентифициращи Вашия браузър. Тези записи се съхраняват за максимален срок от десет месеца, след което се заличават. Събираната от ЕЦБ информация се използва единствено за съставяне на статистика на обща основа за използването на този уебсайт и за целите на поддръжката и сигурността.

Лични данни, изпратени чрез уебсайта или по имейл

Събираме други лични данни (например имейл адрес, ако искате да се абонирате за бюлетин) само с Вашето съгласие. На съответните уеб страници ще намерите по-подробна информация за събираните от нас лични данни.

Правно основание за обработването на лични данни

ЕЦБ събира и обработва личните Ви данни въз основа на Вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. След като оттеглите съгласието си, обработването на личните Ви данни ще бъде преустановено, но извършеното до този момент обработване остава законно.

Права на субектите на данни

Имате право на достъп до личните си данни, както и да ги коригирате, да ограничите обработването им и при определени обстоятелства да поискате данните Ви да бъдат заличени.

Можете да упражните правата си, като се свържете с генерална дирекция „Комуникации“ на имейл адрес webmaster@ecb.europa.eu. Ако имате други въпроси, може да се свържете и с длъжностното лице на ЕЦБ за защита на данните на имейл адрес dpo@ecb.europa.eu.

Също така имате право по всяко време да се свържете с Европейския надзорен орган по защита на данните във връзка с обработването на Вашите лични данни.