Dohled: O čem je řeč...

Dohled: O čem je řeč... podrobněji popisuje evropský bankovní dohled a představuje některé z jeho osobností a činností.


Bankovní unie umožňuje konzistentní uplatňování bankovních pravidel EU, což pomáhá zajistit odolnost bankovního systému. Naše kolegyně Filipa vysvětluje, co je základem bankovní unie a jak díky ní mohou lidé v Evropě s důvěrou peníze spořit, utrácet nebo si je půjčovat.

Zveřejněno: 21. srpna 2020


ECB jakožto evropský orgán bankovního dohledu kontroluje, jestli banky dodržují pravidla. Náš kolega François vysvětluje, jak tím v konečném důsledku prospíváme Evropanům, jelikož tak pomáháme zajišťovat bezpečnost a zdraví bank.

Zveřejněno: 21. srpna 2020


Všichni banky potřebujeme – např. aby se staraly o naše vklady nebo aby nám půjčovaly peníze. A potřebujeme, aby byly bezpečné a zdravé. Aby mohly fungovat v dobrých i špatných časech, musí banky držet dostatek kapitálu. Ale co je to kapitál a jak jsou banky díky němu odolnější?

Zveřejněno: 23. května 2019


Když dvě banky uvažují o fúzi, ECB zachovává neutrální postoj a jimi předložený projekt vyhodnotí čistě na základě technických paramentrů. Co bude zkoumat? A jak její úloha závisí na formě konsolidace, kterou zvolily? Více se dozvíte na naší vysvětlující stránce.

Zveřejněno: 5. dubna 2019


Zátěžový test vedený Evropským orgánem pro bankovnictví ukazuje, že banky v eurozóně jsou odolnější vůči finančním šokům. Podívejte se, jaké scénáře byly v testu použity, jakou úlohu hraje ECB a jak se výsledky promítnou do rozhodnutí orgánů dohledu o jednotlivých bankách.

Zveřejněno: 2. listopadu 2018
Nový předseda Rady dohledu je jmenován každých pět let. Nejprve je na toto místo vypsán veřejný konkurz, kterého se může zúčastnit kterýkoli občan EU, jenž má rozsáhlé zkušenosti v oblasti bankovnictví a financí. Podívejte se, kdo se podílí na výběru finálního kandidáta a co je zapotřebí, aby uchazeč tuto funkci získal.

Zveřejněno: 17. července 2018


Why supervise commercial banks?

Jako klienti bank potřebujeme komerční banky zdravé, abychom měli přístup k finančním službám, které poskytují. Dále je třeba, aby banky zůstávaly zdravé, také proto, aby byla zajištěna stabilita finančního systému.

Zveřejněno: 30. dubna 2018


How does the ECB supervise banks that use fintech?
Překlad této stránky se připravuje.

For many of us it’s now quite normal to pay for things using our smartphones. Our banks use innovative technology known as fintech to provide this kind of service. But what exactly is fintech and how can we be sure it’s safe?

Zveřejněno: 27. března 2018


ECB podporuje banky v eurozóně při řešení špatných úvěrů, tj. úvěrů, které po určitou dobu zůstávají nesplacené nebo které pravděpodobně nebudou splaceny. Podívejte se, proč jsou špatné úvěry problém a jakou úlohu v této věci hraje ECB.

Zveřejněno: 7. února 2018


What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Banky, podobně jako kterékoli jiné podniky, mohou selhat. Důležité služby, které poskytují hospodářství a možnost, že jejich selhání poškodí jeho další části, však znamená, že se na selhání bank vztahují zvláštní pravidla. 

Zveřejněno: 14. června 2017


2017 stress test FAQ

Analýza citlivosti úrokových rizik v bankovním portfoliu (interest rate risk in the banking book – IRRBB) prováděná ECB se bude zabývat tím, jaký by měly hypotetické změny prostředí úrokových sazeb na banky vliv. Zjistěte o této analýze a o tom, jak zapadá do celkového procesu bankovního dohledu, více.

Zveřejněno: 28. února 2017


precautionary recapitalisation

V rámci naší práce na harmonizaci postupů dohledu a na posilování zdravého a odolného bankovního systému provádí ECB přezkum interních modelů, které banky používají. Zjistěte o tomto projektu, který je také označován jako TRIM, více.

Zveřejněno: 15. února 2017


Preventivní rekapitalizace

Zjistěte, co pro banku znamená obdržet preventivní rekapitalizaci a jakou úlohu v tomto procesu hraje ECB.

Zveřejněno: 27. prosince 2016


Bankovní dohled ECB stručně a jasně

ECB začala vykonávat dohled nad bankami v eurozóně před dvěma lety, dne 4. listopadu 2014. Zjistěte více o cílech a funkcích bankovního dohledu ECB.

Zveřejněno: 4. listopadu 2016


Špatné úvěry

Úvěr se obecně považuje za špatný, když existují náznaky, že pravděpodobně nebude splacen, nebo když dlužník nesplácí dohodnuté splátky více než 90 dní. Proč jsou špatné úvěry problém a co je naší úlohou jakožto orgánu dohledu?

Zveřejněno: 12. září 2016


Nejčastější dotazy na téma zátěžový test

Výsledky zátěžového testu bank provedeného v roce 2016 zveřejní Evropský orgán pro bankovnictví dne 29. července 2016. Zjistěte, co letošní zátěžový test obnáší a jak bude zohledněn v širším procesu dohledu.

Zveřejněno: 26. července 2016


Vysoce prioritní méně významné instituce

V souvislosti s rostoucí globalizací dnešního světa je naprosto nezbytné, aby dohled nad bankami, které působí ve více než jedné zemi, probíhal co nejefektivněji. Kolegia orgánů dohledu hrají v tomto směru důležitou roli.

Zveřejněno: 14. července 2016


Vysoce prioritní méně významné instituce

Orgány dohledu pravidelně posuzují a měří rizika pro každou banku. Tato hlavní činnost se nazývá proces dohledu a hodnocení orgány dohledu (Supervisory Review and Evaluation Process neboli SREP). O čem to je a co to znamená pro banky?

Zveřejněno: 16. června 2016


Vedle dohledu nad největšími bankami v eurozóně se pracovníci dohledu v ECB zaměřují také na menší banky, které jsou klasifikovány jako „vysoce prioritní“.

Zveřejněno: 24. března 2016


fab

Orgány dohledu vyhodnocují, zda jsou členové představenstev bank „způsobilí a bezúhonní“, aby mohli vykonávat své funkce. Jinými slovy, ověřujeme jejich renomé a vyhodnocujeme jejich znalosti, dovednosti a zkušenosti nutné pro výkon jejich funkcí.

Zveřejněno: 18. března 2016
qh

Jedním z našich úkolů je posuzovat navrhované akvizice „kvalifikovaných účastí“ v bankách. ECB pojímá tato rozhodnutí jako součást společných postupů vztahujících se na všechny banky v eurozóně.

Zveřejněno: 18. března 2016


AnaCredit bude nová databáze s podrobnými údaji o jednotlivých bankovních úvěrech v eurozóně. Název znamená „analytical credit datasets“ – analytická databáze úvěrů.

Zveřejněno: 11. listopadu 2015


“Whistleblowers“ act in the greater good

Oznamování nezákonné činnosti neboli tzv. whistleblowing je jedním z významných nástrojů na straně dohlížených bank nebo orgánů dohledu ke zjišťování závadného jednání. Občané, kteří mají podezření, že dochází k porušení příslušných právních předpisů EU, jednají ve veřejném zájmu, když toto jednání oznámí ECB.

Zveřejněno: 8. září 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Údaje mají v bankovním dohledu zásadní význam a skutečně evropského přístupu k dohledu lze dosáhnout pouze prostřednictvím srovnatelných informací. Tento článek popisuje harmonizovaný přístup ECB ke shromažďování údajů a nabízí pohled na úlohu statistických údajů v každodenním dohledu.

Zveřejněno: 19. května 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Jean-Paul Redouin, předseda správní revizní komise (Administrative Board of Review, ABoR), odpovídá na otázky týkající se její konkrétní úlohy v nové éře bankovního dohledu ECB.

Zveřejněno: 25. března 2015


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Ingrida Šimonytėová, zástupkyně předsedy bankovní rady litevské centrální banky

Se zavedením eura se Litva 1. ledna 2015 připojí k jednotnému mechanismu dohledu. Ingrida Šimonytėová, zástupkyně předsedy bankovní rady litevské centrální banky, se stane členkou Rady dohledu. V internetovém rozhovoru charakterizuje litevský bankovní sektor a výzvy pro bankovní dohled ECB.

Zveřejněno: 29. prosince 2014