Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Dohled: O čem je řeč...

Dohled: O čem je řeč... podrobněji popisuje evropský bankovní dohled a představuje některé z jeho osobností a činností.

Proč by se banky měly zajímat o změnu klimatu?

Zveřejněno: 10. září 2021

Klimatická a environmentální rizika mají pro banky stále větší význam. Podívejte se, jak může extrémní počasí banky ovlivňovat a co mohou dělat pro to, aby mohly i v budoucnu nadále plnit svou důležitou funkci věřitelů a svým dílem přispět k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.

Na co se mají banky v roce 2021 a po něm zaměřit?

Zveřejněno: 15. července 2021

Banky během prvního pandemického šoku obstály, ale až pandemie skončí, jaká opatření mají učinit?

Jak se banky mění podle potřeb lidí?

Zveřejněno: 15. července 2021

Banky procházejí digitální transformací a pandemie koronaviru tento proces urychlila jako katalyzátor.

Co jsou to interní modely?

Zveřejněno: 6. dubna 2021

Banky musí udržovat dostatek kapitálu ke krytí nečekaných ztrát. K výpočtu, kolik kapitálu potřebují, mohou používat interní modely. Zde se dozvíte, jak to funguje.

Co jsou to rezervy a krytí úvěrů se selháním?

Zveřejněno: 21. prosince 2020

Ke krytí ztrát z úvěrů musí banky vytvářet rezervy. Co to jsou rezervy a co znamená krýt úvěry se selháním (NPL)? A jak je zajištěno, že banky tyto úvěry náležitě kryjí?

Vedou opatření na zmírnění dopadů pandemie ke vzniku zombie firem?

Zveřejněno: 14. prosince 2020

S cílem pomoci podnikům zvládnout koronavirovou krizi zavedly ECB a vlády jednotlivých zemí opatření, jež podporují banky v poskytování úvěrů životaschopným podnikům. Ale nepomáhají tato opatření udržet při životě také nemocné firmy?

ECB vysvětluje: bankovní unie

Zveřejněno: 21. srpna 2020

Bankovní unie umožňuje konzistentní uplatňování bankovních pravidel EU, což pomáhá zajistit odolnost bankovního systému. Naše kolegyně Filipa vysvětluje, co je základem bankovní unie a jak díky ní mohou lidé v Evropě s důvěrou peníze spořit, utrácet nebo si je půjčovat.

ECB vysvětluje: evropský bankovní dohled

Zveřejněno: 21. srpna 2020

ECB jakožto evropský orgán bankovního dohledu kontroluje, jestli banky dodržují pravidla. Náš kolega François vysvětluje, jak tím v konečném důsledku prospíváme Evropanům, jelikož tak pomáháme zajišťovat bezpečnost a zdraví bank.

Proč banky potřebují držet kapitál?

Zveřejněno: 23. května 2019

Všichni banky potřebujeme – např. aby se staraly o naše vklady nebo aby nám půjčovaly peníze. A potřebujeme, aby byly bezpečné a zdravé. Aby mohly fungovat v dobrých i špatných časech, musí banky držet dostatek kapitálu. Ale co je to kapitál a jak jsou banky díky němu odolnější?

Jakou má ECB úlohu při bankovních fúzích a akvizicích?

Zveřejněno: 5. dubna 2019

Když dvě banky uvažují o fúzi, ECB zachovává neutrální postoj a jimi předložený projekt vyhodnotí čistě na základě technických paramentrů. Co bude zkoumat? A jak její úloha závisí na formě konsolidace, kterou zvolily? Více se dozvíte na naší vysvětlující stránce.

Co je podstatou celounijního zátěžového testu 2018?

Zveřejněno: 2. listopadu 2018

Zátěžový test vedený Evropským orgánem pro bankovnictví ukazuje, že banky v eurozóně jsou odolnější vůči finančním šokům. Podívejte se, jaké scénáře byly v testu použity, jakou úlohu hraje ECB a jak se výsledky promítnou do rozhodnutí orgánů dohledu o jednotlivých bankách.

Jak probíhá výběr předsedy Rady dohledu?

Zveřejněno: 17. července 2018

Nový předseda Rady dohledu je jmenován každých pět let. Nejprve je na toto místo vypsán veřejný konkurz, kterého se může zúčastnit kterýkoli občan EU, jenž má rozsáhlé zkušenosti v oblasti bankovnictví a financí. Podívejte se, kdo se podílí na výběru finálního kandidáta a co je zapotřebí, aby uchazeč tuto funkci získal.

Proč dohlížíme na komerční banky?

Zveřejněno: 30. dubna 2018

Jako klienti bank potřebujeme komerční banky zdravé, abychom měli přístup k finančním službám, které poskytují. Dále je třeba, aby banky zůstávaly zdravé, také proto, aby byla zajištěna stabilita finančního systému.

Jak vykonává ECB dohled nad bankami, které používají finanční technologie?

Zveřejněno: 27. března 2018

Překlad této stránky se připravuje.

Pro řadu z nás je nyní celkem běžné platit za nákupy chytrým telefonem. Naše banky používají pro poskytování takových služeb inovativní technologie – fintech. Co to vlastně finanční technologie jsou a jak si můžeme být jisti, že jsou bezpečné?

Proč je důležité, aby banky snížily objem špatných úvěrů?

Zveřejněno: 7. února 2018

ECB podporuje banky, které spadají pod její dohled, při řešení špatných úvěrů, tj. úvěrů, které po určitou dobu zůstávají nesplacené nebo které pravděpodobně nebudou splaceny. Podívejte se, proč jsou špatné úvěry problém a jakou úlohu v této věci hraje ECB.

Co to znamená, když je banka v selhání nebo je její selhání pravděpodobné?

Zveřejněno: 14. června 2017

Banky, podobně jako kterékoli jiné podniky, mohou selhat. Důležité služby, které poskytují hospodářství a možnost, že jejich selhání poškodí jeho další části, však znamená, že se na selhání bank vztahují zvláštní pravidla. 

Co je to analýza citlivosti úrokových rizik v bankovním portfoliu prováděná ECB?

Zveřejněno: 28. února 2017

Analýza citlivosti úrokových rizik v bankovním portfoliu (interest rate risk in the banking book – IRRBB) prováděná ECB se bude zabývat tím, jaký by měly hypotetické změny prostředí úrokových sazeb na banky vliv. Zjistěte o této analýze a o tom, jak zapadá do celkového procesu bankovního dohledu, více.

Co je to preventivní rekapitalizace a jak funguje?

Zveřejněno: 27. prosince 2016

Zjistěte, co pro banku znamená obdržet preventivní rekapitalizaci a jakou úlohu v tomto procesu hraje ECB.

Evropský bankovní dohled stručně a jasně

Zveřejněno: 4. listopadu 2016

V rámci evropského bankovního dohledu odpovídá ECB za dohled nad největšími bankami. Zjistěte více o cílech a funkcích evropského bankovního dohledu.

Co jsou to špatné úvěry?

Zveřejněno: 12. září 2016

Úvěr se obecně považuje za špatný, když existují náznaky, že pravděpodobně nebude splacen, nebo když dlužník nesplácí dohodnuté splátky více než 90 dní. Proč jsou špatné úvěry problém a co je naší úlohou jakožto orgánu dohledu?

Nejčastější dotazy na téma celounijní zátěžový test 2016

Zveřejněno: 26. července 2016

Výsledky zátěžového testu bank provedeného v roce 2016 zveřejní Evropský orgán pro bankovnictví dne 29. července 2016. Zjistěte, co letošní zátěžový test obnáší a jak bude zohledněn v širším procesu dohledu.

Co jsou to kolegia orgánů dohledu?

Zveřejněno: 14. července 2016

V souvislosti s rostoucí globalizací dnešního světa je naprosto nezbytné, aby dohled nad bankami, které působí ve více než jedné zemi, probíhal co nejefektivněji. Kolegia orgánů dohledu hrají v tomto směru důležitou roli.

Co je to SREP?

Zveřejněno: 16. června 2016

Orgány dohledu pravidelně posuzují a měří rizika pro každou banku. Tato hlavní činnost se nazývá proces dohledu a hodnocení orgány dohledu (Supervisory Review and Evaluation Process neboli SREP). O čem to je a co to znamená pro banky?

Co jsou to „vysoce prioritní méně významné instituce“?

Zveřejněno: 24. března 2016

Vedle dohledu nad největšími evropskými bankami se pracovníci dohledu v ECB zaměřují také na menší banky, které jsou klasifikovány jako „vysoce prioritní“.

Co je to dohled nad způsobilostí a bezúhonností?

Zveřejněno: 18. března 2016

Orgány dohledu vyhodnocují, zda jsou členové představenstev bank „způsobilí a bezúhonní“, aby mohli vykonávat své funkce. Jinými slovy, ověřujeme jejich renomé a vyhodnocujeme jejich znalosti, dovednosti a zkušenosti nutné pro výkon jejich funkcí.

Co je to kvalifikovaná účast?

Zveřejněno: 18. března 2016

Jedním z našich úkolů je posuzovat navrhované akvizice „kvalifikovaných účastí“ v bankách. ECB pojímá tato rozhodnutí jako součást společných postupů vztahujících se na všechny banky spadající pod evropský bankovní dohled.

Co je to AnaCredit?

Zveřejněno: 11. listopadu 2015

AnaCredit bude nová databáze s podrobnými údaji o jednotlivých bankovních úvěrech v eurozóně. Název znamená „analytical credit datasets“ – analytická databáze úvěrů.

Whistlebloweři jednají ve společenském zájmu

Zveřejněno: 8. září 2015

Oznamování nezákonné činnosti neboli tzv. whistleblowing je jedním z významných nástrojů na straně dohlížených bank nebo orgánů dohledu ke zjišťování závadného jednání. Občané, kteří mají podezření, že dochází k porušení příslušných právních předpisů EU, jednají ve veřejném zájmu, když toto jednání oznámí ECB.

Statistika dohledu

Zveřejněno: 19. května 2015

Údaje mají v bankovním dohledu zásadní význam a skutečně evropského přístupu k dohledu lze dosáhnout pouze prostřednictvím srovnatelných informací. Tento článek popisuje harmonizovaný přístup ECB ke shromažďování údajů a nabízí pohled na úlohu statistických údajů v každodenním dohledu.

O správní revizní komisi

Zveřejněno: 25. března 2015

Jean-Paul Redouin, předseda správní revizní komise (Administrative Board of Review, ABoR), odpovídá na otázky týkající se její konkrétní úlohy v nové éře bankovního dohledu ECB.

Litva: O významu náročných standardů dohledu

Zveřejněno: 29. prosince 2014

Se zavedením eura se Litva 1. ledna 2015 připojí k jednotnému mechanismu dohledu. Ingrida Šimonytėová, zástupkyně předsedy bankovní rady litevské centrální banky, se stane členkou Rady dohledu. V internetovém rozhovoru charakterizuje litevský bankovní sektor a výzvy pro bankovní dohled ECB.

Všechny stránky v této části

Whistleblowing