Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Dohled: O čem je řeč...

Stránky Dohled: O čem je řeč... se podrobněji zabývají evropským bankovním dohledem a představují některé zúčastněné osoby a činnosti.

Co je to zveřejňování informací o klimatu?

Zveřejněno: 21. dubna 2023

Informace o klimatu jsou dokumenty zveřejňované podniky, bankami a institucemi, např. ECB, o uhlíkové stopě jejich činností a o jejich expozicích vůči klimatickým rizikům. Tyto materiály uvádějí, do jaké míry činnosti organizace ovlivňují změnu klimatu a jsou touto změnou ovlivňovány.

Co je to zveřejňování informací o klimatu?

Jak probíhá výběr předsedy Rady dohledu?

Zveřejněno: 17. července 2018

Nový předseda Rady dohledu je jmenován na pětileté funkční období. Nejprve je na toto místo vypsán veřejný konkurz, kterého se může zúčastnit kterýkoli občan EU, jenž má rozsáhlé zkušenosti v oblasti bankovnictví a financí. Podívejte se, kdo je zapojen do výběru konečného kandidáta a co je k získání této funkce nezbytné.

Jak probíhá výběr předsedy Rady dohledu?

Co jsou to méně významné instituce?

Zveřejněno: 13. prosince 2022

Všechny dohlížené subjekty jsou standardně klasifikovány jako méně významné instituce. Významnými se stanou, až splní alespoň jedno z daného souboru kritérií. Jaká jsou tedy tato kritéria? Jaké služby nabízejí méně významné instituce? A kdo je odpovědný za dohled nad nimi a za funkci dozoru?

Co jsou to méně významné instituce?

Proč by mělo bankám záležet na změně klimatu?

Zveřejněno: 10. září 2021

Klimatická a environmentální rizika mají pro banky stále větší význam. Podívejte se, jak mohou extrémní povětrnostní jevy banky ovlivňovat a co mohou dělat pro to, aby i v budoucnu plnily svou důležitou funkci věřitelů a svým dílem přispěly k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.

Proč by mělo bankám záležet na změně klimatu?

Jak se tradiční banky mění podle potřeb lidí?

Zveřejněno: 15. července 2021

Banky procházejí digitální transformací a pandemie koronaviru tento proces urychlila jako katalyzátor.

Jak se tradiční banky mění podle potřeb lidí?

Co jsou to interní modely?

Zveřejněno: 6. dubna 2021

Banky musí udržovat dostatek kapitálu ke krytí nečekaných ztrát. K výpočtu, kolik kapitálu potřebují, mohou používat interní modely. Zde se dozvíte, jak to funguje.

Co jsou to interní modely?

Co jsou to rezervy a krytí úvěrů se selháním?

Zveřejněno: 21. prosince 2020

Ke krytí předpokládaných ztrát z úvěrů musí banky vytvářet rezervy. Co to jsou rezervy a co znamená krýt úvěry se selháním? A co zajišťuje, aby banky tyto úvěry řádně pokryly?

Co jsou to rezervy a krytí úvěrů se selháním?

ECB vysvětluje: bankovní unie

Zveřejněno: 21. srpna 2020

Bankovní unie umožňuje konzistentní uplatňování bankovních pravidel EU. To pomáhá zajistit odolnost bankovního systému. Naše kolegyně Filipa vysvětluje základ bankovní unie a to, jak lidem v Evropě umožňuje s důvěrou spořit, utrácet nebo si peníze půjčit.

ECB vysvětluje: bankovní unie

ECB vysvětluje: evropský bankovní dohled

Zveřejněno: 21. srpna 2020

Jako evropský orgán bankovního dohledu kontrolujeme, zda banky dodržují pravidla. Náš kolega François vysvětluje, jak tato kontrola v konečném důsledku slouží Evropanům, neboť pomáhá zajistit bezpečnost a zdraví bank.

ECB vysvětluje: evropský bankovní dohled

Proč banky potřebují držet kapitál?

Zveřejněno: 23. května 2019

Všichni jsme na bankách závislí, například když jim svěřujeme své vklady nebo si půjčujeme peníze, a potřebujeme, aby banky byly bezpečné a zdravé. Banky musí držet dostatek kapitálu, aby mohly neustále fungovat v dobrých i špatných časech. Ale co je to kapitál a proč jsou díky němu banky odolnější?

Proč banky potřebují držet kapitál?

Jakou má ECB úlohu při bankovních fúzích a akvizicích?

Zveřejněno: 5. dubna 2019

Když dvě banky přemýšlejí o fúzi, zachovává ECB neutrální postoj a hodnotí projekt, který předložily, čistě po technické stránce. Co bude zkoumat? A jak její úloha závisí na formě konsolidace, kterou zvolily? Více se dozvíte v našem článku.

Jakou má ECB úlohu při bankovních fúzích a akvizicích?

Proč vykonáváme dohled nad komerčními bankami?

Zveřejněno: 30. dubna 2018

Jako klienti bank potřebujeme komerční banky zdravé, abychom měli přístup k finančním službám, které poskytují. Zdravé banky jsou nezbytné také proto, aby byla zajištěna stabilita finančního systému.

Proč vykonáváme dohled nad komerčními bankami?

Jak ECB dohlíží nad bankami, které používají finanční technologie?

Zveřejněno: 27. března 2018

Pro řadu z nás je nyní celkem běžné platit chytrým telefonem. Naše banky používají pro poskytování takových služeb inovativní technologie – fintech. Co to vlastně finanční technologie jsou a jak si můžeme být jisti, že jsou bezpečné?

Jak ECB dohlíží nad bankami, které používají finanční technologie?

Proč je důležité, aby banky snížily objem špatných úvěrů?

Zveřejněno: 7. února 2018

ECB podporuje banky, které spadají pod její dohled, při řešení špatných úvěrů, tj. úvěrů, které po určitou dobu zůstávají nesplacené nebo které pravděpodobně nebudou splaceny. Podívejte se, proč jsou špatné úvěry problém a jakou úlohu v této věci hraje ECB.

Proč je důležité, aby banky snížily objem špatných úvěrů?

Co to znamená, když je banka v selhání nebo je její selhání pravděpodobné?

Zveřejněno: 14. června 2017

Banky, podobně jako kterékoli jiné podniky, mohou selhat. Důležité služby, které poskytují ekonomice, a možnost, že jejich selhání poškodí její další části, však znamená, že se na selhání bank vztahují zvláštní pravidla.

Co to znamená, když je banka v selhání nebo je její selhání pravděpodobné?

Co je to preventivní rekapitalizace a jak funguje?

Zveřejněno: 27. prosince 2016

Zjistěte, co pro banku znamená obdržet preventivní rekapitalizaci a jakou úlohu v tomto procesu hraje ECB.

Co je to preventivní rekapitalizace a jak funguje?

Co jsou to úvěry se selháním?

Zveřejněno: 12. září 2016

Úvěr se obecně považuje za „úvěr se selháním“, když existují náznaky, že pravděpodobně nebude splacen, nebo když dlužník nesplácí dohodnuté splátky více než 90 dní. Proč jsou úvěry se selháním problém a co je naší úlohou jakožto orgánu dohledu?

Co jsou to úvěry se selháním?

Co jsou to kolegia orgánů dohledu?

Zveřejněno: 14. července 2016

V souvislosti s rostoucí globalizací dnešního světa je naprosto nezbytné, aby dohled nad bankami, které působí ve více než jedné zemi, probíhal co nejefektivněji. Kolegia orgánů dohledu hrají v tomto směru důležitou roli.

Co jsou to kolegia orgánů dohledu?

Co je to SREP?

Zveřejněno: 16. června 2016

Orgány dohledu pravidelně posuzují a měří rizika pro každou banku. Tato hlavní činnost se nazývá proces dohledu a hodnocení orgány dohledu (Supervisory Review and Evaluation Process neboli SREP). O co se jedná a co to znamená pro banky?

Co je to SREP?

Co je to dohled nad způsobilostí a bezúhonností?

Zveřejněno: 18. března 2016

Orgány dohledu vyhodnocují, zda jsou členové představenstev bank „způsobilí a bezúhonní“ k výkonu svých funkcí. Jinými slovy, ověřujeme jejich renomé a vyhodnocujeme jejich znalosti, dovednosti a zkušenosti nutné pro výkon jejich funkcí.

Co je to dohled nad způsobilostí a bezúhonností?

Co je to kvalifikovaná účast?

Zveřejněno: 18. března 2016

Jedním z našich úkolů je posuzovat navrhované akvizice „kvalifikovaných účastí“ v bankách. ECB pojímá tato rozhodnutí jako součást společných postupů vztahujících se na všechny banky, jež podléhají evropskému bankovnímu dohledu.

Co je to kvalifikovaná účast?

Co je to AnaCredit?

Zveřejněno: 11. listopadu 2015

AnaCredit bude nová databáze s podrobnými údaji o jednotlivých bankovních úvěrech v eurozóně. Název znamená „analytical credit datasets“ – analytická databáze úvěrů.

Co je to AnaCredit?

„Whistlebloweři“ jednají ve společenském zájmu

Zveřejněno: 8. září 2015

Oznámení o porušení pravidel neboli tzv. whistleblowing je jedním z významných nástrojů na straně dohlížených bank nebo orgánů dohledu ke zjišťování závadného jednání. Občané, kteří mají podezření, že dochází k porušení příslušných právních předpisů EU, jednají ve veřejném zájmu, když toto jednání oznámí ECB.

„Whistlebloweři“ jednají ve společenském zájmu

Statistika dohledu

Zveřejněno: 19. května 2015

Údaje mají v bankovním dohledu zásadní význam a skutečně evropského přístupu k dohledu lze dosáhnout pouze prostřednictvím srovnatelných informací. Tento článek popisuje harmonizovaný přístup ECB ke shromažďování údajů a nabízí pohled na úlohu statistických údajů v každodenním dohledu.

Statistika dohledu

Na co se mají banky v roce 2021 a v dalším období zaměřit?

Zveřejněno: 15. července 2021

Banky během prvního pandemického šoku obstály, ale až pandemie skončí, jaká opatření mají učinit?

Na co se mají banky v roce 2021 a v dalším období zaměřit?

Vedou opatření ke zmírnění dopadů pandemické krize ke vzniku zombie firem?

Zveřejněno: 14. prosince 2020

S cílem pomoci podnikům vyrovnat se s koronavirovou krizí zavedly ECB a vlády členských států opatření, která podporují poskytování bankovních úvěrů životaschopným podnikům. Ale neudržují opatření ke zmírnění dopadů naživu i neprosperující podniky?

Vedou opatření ke zmírnění dopadů pandemické krize ke vzniku zombie firem?

Co je to analýza citlivosti úrokových rizik v bankovním portfoliu prováděná ECB?

Zveřejněno: 28. února 2017

Analýza citlivosti úrokových rizik v bankovním portfoliu (interest rate risk in the banking book – IRRBB) prováděná ECB se bude zabývat tím, jaký by měly hypotetické změny prostředí úrokových sazeb na banky vliv. Zjistěte o této analýze a o tom, jak zapadá do celkového procesu bankovního dohledu, více.

Co je to analýza citlivosti úrokových rizik v bankovním portfoliu prováděná ECB?

Zátěžový test bank v celé EU v roce 2018

Zveřejněno: 2. listopadu 2018

Zátěžový test vedený Evropským orgánem pro bankovnictví ukazuje, že banky v eurozóně jsou odolnější vůči finančním šokům. Podívejte se, jaké scénáře byly v testu použity, jakou úlohu hraje ECB a jak se výsledky promítnou do rozhodnutí orgánů dohledu o jednotlivých bankách.

Zátěžový test bank v celé EU v roce 2018

Nejčastější dotazy k celounijnímu zátěžovému testu 2016

Zveřejněno: 26. července 2016

Výsledky zátěžového testu bank provedeného v roce 2016 zveřejní Evropský orgán pro bankovnictví dne 29. července 2016. Zjistěte, co letošní zátěžový test obnáší a jak bude zohledněn v širším procesu dohledu.

Nejčastější dotazy k celounijnímu zátěžovému testu 2016

Litva: O významu náročných standardů dohledu

Zveřejněno: 29. prosince 2014

Se zavedením eura se Litva 1. ledna 2015 připojí k jednotnému mechanismu dohledu. Ingrida Šimonytėová, zástupkyně předsedy bankovní rady litevské centrální banky, nastoupí do funkce členky Rady dohledu. V internetovém rozhovoru mluví o charakteristice litevského bankovního sektoru a výzvách pro bankovní dohled ECB.

Litva: O významu náročných standardů dohledu

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)