Dohled: O čem je řeč...

Dohled: O čem je řeč... podrobněji popisuje evropský bankovní dohled a představuje některé z jeho osobností a činností.

ECB podporuje banky v eurozóně při řešení špatných úvěrů, tj. úvěrů, které po určitou dobu zůstávají nesplacené. Podívejte se, proč jsou špatné úvěry problém a jakou úlohu v této věci hraje ECB.

Zveřejněno: 7. února 2018


What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Banky, podobně jako kterékoli jiné podniky, mohou selhat. Důležité služby, které poskytují hospodářství a možnost, že jejich selhání poškodí jeho další části, však znamená, že se na selhání bank vztahují zvláštní pravidla. 

Zveřejněno: 14. června 2017


2017 stress test FAQ

Analýza citlivosti úrokových rizik v bankovním portfoliu (interest rate risk in the banking book – IRRBB) prováděná ECB se bude zabývat tím, jaký by měly hypotetické změny prostředí úrokových sazeb na banky vliv. Zjistěte o této analýze a o tom, jak zapadá do celkového procesu bankovního dohledu, více.

Zveřejněno: 28. února 2017

precautionary recapitalisation

V rámci naší práce na harmonizaci postupů dohledu a na posilování zdravého a odolného bankovního systému provádí ECB přezkum interních modelů, které banky používají. Zjistěte o tomto projektu, který je také označován jako TRIM, více.

Zveřejněno: 15. února 2017

Preventivní rekapitalizace

Zjistěte, co pro banku znamená obdržet preventivní rekapitalizaci a jakou úlohu v tomto procesu hraje ECB.

Zveřejněno: 27. prosince 2016
Bankovní dohled ECB stručně a jasně

ECB začala vykonávat dohled nad bankami v eurozóně před dvěma lety, dne 4. listopadu 2014. Zjistěte více o cílech a funkcích bankovního dohledu ECB.

Zveřejněno: 4. listopadu 2016
Špatné úvěry

Úvěr se obecně považuje za špatný, pokud dlužník nesplácí dohodnuté splátky více než 90 dní. Proč jsou špatné úvěry problém a co je naší úlohou jakožto orgánu dohledu?

Zveřejněno: 12. září 2016
Nejčastější dotazy na téma zátěžový test

Výsledky zátěžového testu bank provedeného v roce 2016 zveřejní Evropský orgán pro bankovnictví dne 29. července 2016. Zjistěte, co letošní zátěžový test obnáší a jak bude zohledněn v širším procesu dohledu.

Zveřejněno: 26. července 2016
Vysoce prioritní méně významné instituce

V souvislosti s rostoucí globalizací dnešního světa je naprosto nezbytné, aby dohled nad bankami, které působí ve více než jedné zemi, probíhal co nejefektivněji. Kolegia orgánů dohledu hrají v tomto směru důležitou roli.

Zveřejněno: 14. července 2016
Vysoce prioritní méně významné instituce

Orgány dohledu pravidelně posuzují a měří rizika pro každou banku. Tato hlavní činnost se nazývá proces dohledu a hodnocení orgány dohledu (Supervisory Review and Evaluation Process neboli SREP). O čem to je a co to znamená pro banky?

Zveřejněno: 16. června 2016
Vedle dohledu nad největšími bankami v eurozóně se pracovníci dohledu v ECB zaměřují také na menší banky, které jsou klasifikovány jako „vysoce prioritní“.

Zveřejněno: 24. března 2016
fab

Orgány dohledu vyhodnocují, zda jsou členové představenstev bank „způsobilí a bezúhonní“, aby mohli vykonávat své funkce. Jinými slovy, ověřujeme jejich renomé a vyhodnocujeme jejich znalosti, dovednosti a zkušenosti nutné pro výkon jejich funkcí.

Zveřejněno: 18. března 2016
qh

Jedním z našich úkolů je posuzovat navrhované akvizice „kvalifikovaných účastí“ v bankách. ECB pojímá tato rozhodnutí jako součást společných postupů vztahujících se na všechny banky v eurozóně.

Zveřejněno: 18. března 2016


AnaCredit bude nová databáze s podrobnými údaji o jednotlivých bankovních úvěrech v eurozóně. Název znamená „analytical credit datasets“ – analytická databáze úvěrů.

Zveřejněno: 11. listopadu 2015


“Whistleblowers“ act in the greater good

Oznamování nezákonné činnosti neboli tzv. whistleblowing je jedním z významných nástrojů na straně dohlížených bank nebo orgánů dohledu ke zjišťování závadného jednání. Občané, kteří mají podezření, že dochází k porušení příslušných právních předpisů EU, jednají ve veřejném zájmu, když toto jednání oznámí ECB.

Zveřejněno: 8. září 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Údaje mají v bankovním dohledu zásadní význam a skutečně evropského přístupu k dohledu lze dosáhnout pouze prostřednictvím srovnatelných informací. Tento článek popisuje harmonizovaný přístup ECB ke shromažďování údajů a nabízí pohled na úlohu statistických údajů v každodenním dohledu.

Zveřejněno: 19. května 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Jean-Paul Redouin, předseda správní revizní komise (Administrative Board of Review, ABoR), odpovídá na otázky týkající se její konkrétní úlohy v nové éře bankovního dohledu ECB.

Zveřejněno: 25. března 2015


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Ingrida Šimonytėová, zástupkyně předsedy bankovní rady litevské centrální banky

Se zavedením eura se Litva 1. ledna 2015 připojí k jednotnému mechanismu dohledu. Ingrida Šimonytėová, zástupkyně předsedy bankovní rady litevské centrální banky, se stane členkou Rady dohledu. V internetovém rozhovoru charakterizuje litevský bankovní sektor a výzvy pro bankovní dohled ECB.

Zveřejněno: 29. prosince 2014