Menu

Dohled: O čem je řeč...

Dohled: O čem je řeč... podrobněji popisuje evropský bankovní dohled a představuje některé z jeho osobností a činností.

Klimatická a environmentální rizika mají pro banky stále větší význam. Podívejte se, jak může extrémní počasí banky ovlivňovat a co mohou dělat pro to, aby mohly i v budoucnu nadále plnit svou důležitou funkci věřitelů a svým dílem přispět k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.

Zveřejněno: 10. září 2021


Banky během prvního pandemického šoku obstály, ale až pandemie skončí, jaká opatření mají učinit?

Zveřejněno: 15. července 2021


Banky procházejí digitální transformací a pandemie koronaviru tento proces urychlila jako katalyzátor.

Zveřejněno: 15. července 2021


Banky musí udržovat dostatek kapitálu ke krytí nečekaných ztrát. K výpočtu, kolik kapitálu potřebují, mohou používat interní modely. Zde se dozvíte, jak to funguje.

Zveřejněno: 6. dubna 2021


Ke krytí ztrát z úvěrů musí banky vytvářet rezervy. Co to jsou rezervy a co znamená krýt úvěry se selháním (NPL)? A jak je zajištěno, že banky tyto úvěry náležitě kryjí?

Zveřejněno: 21. prosince 2020


S cílem pomoci podnikům zvládnout koronavirovou krizi zavedly ECB a vlády jednotlivých zemí opatření, jež podporují banky v poskytování úvěrů životaschopným podnikům. Ale nepomáhají tato opatření udržet při životě také nemocné firmy?

Zveřejněno: 14. prosince 2020


Bankovní unie umožňuje konzistentní uplatňování bankovních pravidel EU, což pomáhá zajistit odolnost bankovního systému. Naše kolegyně Filipa vysvětluje, co je základem bankovní unie a jak díky ní mohou lidé v Evropě s důvěrou peníze spořit, utrácet nebo si je půjčovat.

Zveřejněno: 21. srpna 2020


ECB jakožto evropský orgán bankovního dohledu kontroluje, jestli banky dodržují pravidla. Náš kolega François vysvětluje, jak tím v konečném důsledku prospíváme Evropanům, jelikož tak pomáháme zajišťovat bezpečnost a zdraví bank.

Zveřejněno: 21. srpna 2020


Všichni banky potřebujeme – např. aby se staraly o naše vklady nebo aby nám půjčovaly peníze. A potřebujeme, aby byly bezpečné a zdravé. Aby mohly fungovat v dobrých i špatných časech, musí banky držet dostatek kapitálu. Ale co je to kapitál a jak jsou banky díky němu odolnější?

Zveřejněno: 23. května 2019


Když dvě banky uvažují o fúzi, ECB zachovává neutrální postoj a jimi předložený projekt vyhodnotí čistě na základě technických paramentrů. Co bude zkoumat? A jak její úloha závisí na formě konsolidace, kterou zvolily? Více se dozvíte na naší vysvětlující stránce.

Zveřejněno: 5. dubna 2019


Zátěžový test vedený Evropským orgánem pro bankovnictví ukazuje, že banky v eurozóně jsou odolnější vůči finančním šokům. Podívejte se, jaké scénáře byly v testu použity, jakou úlohu hraje ECB a jak se výsledky promítnou do rozhodnutí orgánů dohledu o jednotlivých bankách.

Zveřejněno: 2. listopadu 2018
Nový předseda Rady dohledu je jmenován každých pět let. Nejprve je na toto místo vypsán veřejný konkurz, kterého se může zúčastnit kterýkoli občan EU, jenž má rozsáhlé zkušenosti v oblasti bankovnictví a financí. Podívejte se, kdo se podílí na výběru finálního kandidáta a co je zapotřebí, aby uchazeč tuto funkci získal.

Zveřejněno: 17. července 2018


Why supervise commercial banks?

Jako klienti bank potřebujeme komerční banky zdravé, abychom měli přístup k finančním službám, které poskytují. Dále je třeba, aby banky zůstávaly zdravé, také proto, aby byla zajištěna stabilita finančního systému.

Zveřejněno: 30. dubna 2018


How does the ECB supervise banks that use fintech?
Překlad této stránky se připravuje.

Pro řadu z nás je nyní celkem běžné platit za nákupy chytrým telefonem. Naše banky používají pro poskytování takových služeb inovativní technologie – fintech. Co to vlastně finanční technologie jsou a jak si můžeme být jisti, že jsou bezpečné?

Zveřejněno: 27. března 2018


ECB podporuje banky, které spadají pod její dohled, při řešení špatných úvěrů, tj. úvěrů, které po určitou dobu zůstávají nesplacené nebo které pravděpodobně nebudou splaceny. Podívejte se, proč jsou špatné úvěry problém a jakou úlohu v této věci hraje ECB.

Zveřejněno: 7. února 2018


What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Banky, podobně jako kterékoli jiné podniky, mohou selhat. Důležité služby, které poskytují hospodářství a možnost, že jejich selhání poškodí jeho další části, však znamená, že se na selhání bank vztahují zvláštní pravidla. 

Zveřejněno: 14. června 2017


2017 stress test FAQ

Analýza citlivosti úrokových rizik v bankovním portfoliu (interest rate risk in the banking book – IRRBB) prováděná ECB se bude zabývat tím, jaký by měly hypotetické změny prostředí úrokových sazeb na banky vliv. Zjistěte o této analýze a o tom, jak zapadá do celkového procesu bankovního dohledu, více.

Zveřejněno: 28. února 2017


Preventivní rekapitalizace

Zjistěte, co pro banku znamená obdržet preventivní rekapitalizaci a jakou úlohu v tomto procesu hraje ECB.

Zveřejněno: 27. prosince 2016


Bankovní dohled ECB stručně a jasně

V rámci evropského bankovního dohledu odpovídá ECB za dohled nad největšími bankami. Zjistěte více o cílech a funkcích evropského bankovního dohledu.

Zveřejněno: 4. listopadu 2016


Špatné úvěry

Úvěr se obecně považuje za špatný, když existují náznaky, že pravděpodobně nebude splacen, nebo když dlužník nesplácí dohodnuté splátky více než 90 dní. Proč jsou špatné úvěry problém a co je naší úlohou jakožto orgánu dohledu?

Zveřejněno: 12. září 2016


Nejčastější dotazy na téma zátěžový test

Výsledky zátěžového testu bank provedeného v roce 2016 zveřejní Evropský orgán pro bankovnictví dne 29. července 2016. Zjistěte, co letošní zátěžový test obnáší a jak bude zohledněn v širším procesu dohledu.

Zveřejněno: 26. července 2016


Vysoce prioritní méně významné instituce

V souvislosti s rostoucí globalizací dnešního světa je naprosto nezbytné, aby dohled nad bankami, které působí ve více než jedné zemi, probíhal co nejefektivněji. Kolegia orgánů dohledu hrají v tomto směru důležitou roli.

Zveřejněno: 14. července 2016


Vysoce prioritní méně významné instituce

Orgány dohledu pravidelně posuzují a měří rizika pro každou banku. Tato hlavní činnost se nazývá proces dohledu a hodnocení orgány dohledu (Supervisory Review and Evaluation Process neboli SREP). O čem to je a co to znamená pro banky?

Zveřejněno: 16. června 2016


Vedle dohledu nad největšími evropskými bankami se pracovníci dohledu v ECB zaměřují také na menší banky, které jsou klasifikovány jako „vysoce prioritní“.

Zveřejněno: 24. března 2016


fab

Orgány dohledu vyhodnocují, zda jsou členové představenstev bank „způsobilí a bezúhonní“, aby mohli vykonávat své funkce. Jinými slovy, ověřujeme jejich renomé a vyhodnocujeme jejich znalosti, dovednosti a zkušenosti nutné pro výkon jejich funkcí.

Zveřejněno: 18. března 2016
qh

Jedním z našich úkolů je posuzovat navrhované akvizice „kvalifikovaných účastí“ v bankách. ECB pojímá tato rozhodnutí jako součást společných postupů vztahujících se na všechny banky spadající pod evropský bankovní dohled.

Zveřejněno: 18. března 2016


AnaCredit bude nová databáze s podrobnými údaji o jednotlivých bankovních úvěrech v eurozóně. Název znamená „analytical credit datasets“ – analytická databáze úvěrů.

Zveřejněno: 11. listopadu 2015


“Whistleblowers“ act in the greater good

Oznamování nezákonné činnosti neboli tzv. whistleblowing je jedním z významných nástrojů na straně dohlížených bank nebo orgánů dohledu ke zjišťování závadného jednání. Občané, kteří mají podezření, že dochází k porušení příslušných právních předpisů EU, jednají ve veřejném zájmu, když toto jednání oznámí ECB.

Zveřejněno: 8. září 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Údaje mají v bankovním dohledu zásadní význam a skutečně evropského přístupu k dohledu lze dosáhnout pouze prostřednictvím srovnatelných informací. Tento článek popisuje harmonizovaný přístup ECB ke shromažďování údajů a nabízí pohled na úlohu statistických údajů v každodenním dohledu.

Zveřejněno: 19. května 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Jean-Paul Redouin, předseda správní revizní komise (Administrative Board of Review, ABoR), odpovídá na otázky týkající se její konkrétní úlohy v nové éře bankovního dohledu ECB.

Zveřejněno: 25. března 2015


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Ingrida Šimonytėová, zástupkyně předsedy bankovní rady litevské centrální banky

Se zavedením eura se Litva 1. ledna 2015 připojí k jednotnému mechanismu dohledu. Ingrida Šimonytėová, zástupkyně předsedy bankovní rady litevské centrální banky, se stane členkou Rady dohledu. V internetovém rozhovoru charakterizuje litevský bankovní sektor a výzvy pro bankovní dohled ECB.

Zveřejněno: 29. prosince 2014