Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Kako deluje bančni nadzor

Skrbimo, da banke lahko opravljajo svojo pomembno vlogo

Skupaj z nacionalnimi nadzorniki zagotavljamo, da je bančni sistem v Evropi varen in zanesljiv. V tem razdelku lahko izveste, kako delujemo, katere banke nadziramo in kakšne ukrepe lahko uporabimo.

Proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja

Kot nadzorniki preučujemo tveganja v bankah in preverjamo, ali so jih banke zmožne dobro upravljati. To se imenuje proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja ali SREP. Njegov namen je, da po enotnih merilih pregledamo profil tveganosti vsake banke in se odločimo, kateri nadzorniški ukrepi so potrebni.

Več o procesu SREP

Prednostne naloge nadzora

V prednostnih nalogah določimo, katera področja bomo v naslednjem letu še posebej natančno spremljali. Sprejmemo jih enkrat letno, vendar jih lahko kadarkoli prilagodimo, če je to potrebno zaradi razvoja tveganj. Prednostne naloge oblikujemo na podlagi naše analize glavnih tveganj in ranljivosti v nadzorovanih institucijah.

Več o prednostnih nalogah nadzora

Seznam nadzorovanih bank

Nadziramo največje banke v sodelujočih državah, pri čemer tesno sodelujemo z nacionalnimi nadzorniki. Ti nadzirajo tudi vse manjše banke v svoji državi.

Več o tem, katere banke nadziramo

Stresni testi

S stresnimi testi ugotavljamo, kako uspešno bi banke prestale finančne ali ekonomske šoke. Pomagajo nam, da odkrijemo šibke točke v bankah in jih v nadzorniškem dialogu z njimi čim hitreje odpravimo.

Več o stresnih testih

Podatki za potrebe bančnega nadzora

Zanesljivi in primerljivi podatki so osnova za naše delo. Na njihovi podlagi sprejemamo odločitve in oblikujemo dejavnosti. Za zagotavljanje transparentnosti redno objavljamo tudi zbirne statistike bančnega nadzora.

Nadzorni podatki

Skupne nadzorniške skupine

Pri neposrednem nadzoru pomembnih bank skupaj delujejo evropski in nacionalni nadzorniki. Ena glavnih oblik njihovega sodelovanja so skupne nadzorniške skupine. Te opravljajo vsakodnevno nadzorno delo ter krepijo skupno kulturo in enotnost bančnega nadzora.

Več o skupnih nadzorniških skupinah

Več o naših postopkih

Nadzorniški ukrepi

Cilj naših nadzorniških ukrepov je zagotoviti, da banke, ki jih nadziramo, izpolnjujejo bonitetne zahteve. Z ukrepi spodbujamo banke, da čimprej odpravijo pomanjkljivosti, ki smo jih ugotovili.

Nadzorniški ukrepi
Izvršilni ukrepi

Če banke ne izpolnjujejo bonitetnih zahtev ali ne upoštevajo naših nadzorniških ukrepov, lahko sprejmemo tudi izvršilne ukrepe. Te lahko uvedemo samo v primeru tekočih kršitev.

Izvršilni ukrepi
Sankcije

S sankcijami kaznujemo kršitve. Z njimi od nepravilnega ravnanja ne odvračamo samo sankcionirano banko, temveč celoten bančni sektor. Hkrati s sankcijamo utrjujemo kulturo spoštovanja pravil v evropskem bančnem sistemu.

Sankcije
Dovoljenja

V evropskem bančnem nadzoru je za bančna dovoljenja pristojna ECB. Pri tem uporablja enotni pravilnik Evropskega bančnega organa (EBA) in nacionalno zakonodajo, kjer je to relevantno. Obenem sodeluje z nacionalnimi nadzorniki, da se bančni nadzor v vseh državah izvaja enako in kakovostno.

Dovoljenja
Ocenjevanje sposobnosti in primernosti

Za dobro delovanje vsake banke so bistveni dobri direktorji. Banke morajo zato ves čas zagotavljati njihovo primernost. ECB deluje kot vratar in ocenjuje primernost vseh članov upravljalnih organov vseh bank pod njenim neposrednim nadzorom.

Ocenjevanje sposobnosti in primernosti
Upravni pregled

Brez poseganja v pravico do sodnega postopka pred Sodiščem Evropske unije lahko sklepe, s katerimi ECB nalaga kazni ali izvršuje nadzorniške ukrepe, preveri Upravni odbor za pregled, če to zahteva banka, na katero se sklep nanaša. 

Upravni odbor za pregled

Covid-19

Naš odziv na pandemijo

KOMUNIKACIJSKI KANALI

Kako nam lahko posredujete informacije

Portal bančnega nadzora

Na portalu lahko banke dostopajo do naših spletnih storitev s področja bančnega nadzora, nam posredujejo informacije in komunicirajo z nadzorniki.

Portal bančnega nadzora

Žvižgaštvo

Če sumite, da je nadzorovana banka, nacionalni nadzorni organ ali ECB kršila zakonodajo EU o bančnem nadzoru, nam to sporočite na platformi ECB za žvižgače.

Več o žvižgaštvu
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Evropski bančni nadzor na kratko

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo