Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Kaj je preventivna dokapitalizacija in kako deluje?

27. december 2016 (ažurirano 2. maja 2018)

Kaj je preventivna dokapitalizacija?

Preventivna dokapitalizacija je izraz za državno injekcijo kapitala solventni banki, kadar je ta potrebna za odpravo resnih motenj v gospodarstvu države članice in za ohranitev finančne stabilnosti. Je izjemen ukrep, ki je pogojen z dokončno odobritvijo v skladu z okvirom Unije za državne pomoči. Preventivna dokapitalizacija ne sproži reševanja banke.

Kakšna je pri preventivni dokapitalizaciji vloga ECB?

Ukrep preventivne dokapitalizacije je na voljo samo solventnim bankam. Pri postopku preventivne dokapitalizacije mora ECB kot pristojni organ za pomembne banke potrditi solventnost bank, ki jih neposredno nadzoruje.

Preventivna dokapitalizacija je nadalje omejena le na kapitalske injekcije, ki so potrebne za pokritje kapitalskega primanjkljaja po neugodnem scenariju stresnega testa. ECB mora potrditi, da ima banka kapitalski primanjkljaj – in določiti njegov znesek – po neugodnem scenariju najbolj relevantnega stresnega testa Evropskega bančnega organa oz. testa v procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja. Potrditi mora tudi, da banka v tem primeru nima primanjkljaja po osnovnem scenariju.

Kako lahko banka dobi preventivno dokapitalizacijo?

Banka za preventivno dokapitalizacijo zaprosi državne organe.

ECB je kot pristojni organ o tem obveščena in mora potrditi, da je banka solventna. ECB mora ugotoviti tudi znesek kapitalskega primanjkljaja po neugodnem scenariju relevantnega stresnega testa.

Ko državni organi prejmejo potrditev, lahko nadaljujejo s postopkom preventivne dokapitalizacije. Ukrep preventivne dokapitalizacije je pogojen z dokončno odobritvijo Evropske komisije (generalnega direktorata za konkurenco) v skladu s pravili o državni pomoči.

Žvižgaštvo