Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Kaj so »manj pomembne institucije«?

13. december 2022

Vsi nadzorovani subjekti so sprva razvrščeni med manj pomembne institucije. Pomembni postanejo šele – in tako pridejo pod neposredni nadzor s strani ECB – če izpolnjujejo vsaj enega od kriterijev iz okvirne uredbe o enotnem mehanizmu nadzora (EMN). Ti kriteriji vključujejo velikost banke, njen pomen za gospodarstvo matične države ali EU kot celote in obseg njenih čezmejnih aktivnosti. Oktobra 2022 je bilo 111 bank razvrščenih med pomembne institucije in več kot 2.000 bank med manj pomembne institucije.

Številne manj pomembne institucije zagotavljajo storitve znotraj manjših skupnosti ali regij. V to skupino na primer sodi večina hranilnic in zadružnih bank. Poleg tega lahko manj pomembne institucije ponujajo bolj specializirane storitve in produkte kot pomembne institucije, na primer financiranje nakupa avtomobilov, hipotekarno bančništvo, posojila določenim sektorjem ter zagotavljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji.

Manj pomembne institucije nadzirajo nacionalni nadzorniki pod budnim očesom ECB, medtem ko pomembne institucije neposredno nadzira ECB. Nadzor in pregled nad nadzorom manj pomembnih institucij potekata po načelu sorazmernosti. To zagotavlja, da pričakovanja in zahteve nadzornikov ustrezajo velikosti, sistemski pomembnosti in profilu tveganosti nadzorovanih bank ter da so nadzorniški viri učinkovito razporejeni. Vseeno morajo vse banke spoštovati minimalne standarde, zato teh kljub sorazmernosti ni mogoče opustiti.

Sorazmerna obravnava se zagotavlja tako, da so banke razvrščene v skupine glede na njihove značilnosti. Ključno izhodišče pri uporabi sorazmernosti je razlikovanje med pomembnimi in manj pomembnimi institucijami. Nadaljnje razlikovanje med manj pomembnimi institucijami je mogoče po uvedbi majhnih in nekompleksnih institucij v revidirani uredbi o kapitalskih zahtevah (CRR II). Značilnosti posameznih bank, kot so profil tveganosti, poslovni model, čezmejne aktivnosti in velikost, so dodatni dejavniki razlikovanja, s katerimi se določa ustrezna raven nadzorniškega udejstvovanja (z vidika pogostosti, obsega in globine nadzorniških pregledov) in poročanja nadzornikom.

GLEJTE TUDI

Več o tej temi

OKVIRNA UREDBA O EMN

Okvirna uredba o EMN opredeljuje institucionalna razmerja in postopke v evropskem bančnem nadzoru.

Okvirna uredba o EMN

SEZNAM NADZOROVANIH BANK

ECB vodi seznam vseh pomembnih bank, ki jih nadzira neposredno, in manj pomembnih bank, ki jih nadzira posredno.

Seznam nadzorovanih bank

NADZOR IN PREGLED NAD NADZOROM MANJ POMEMBNIH INSTITUCIJ

Tukaj boste našli odgovore na nekatera najpogostejša vprašanja o nadzoru in pregledu nad nadzorom manj pomembnih institucij, ki vam bodo v pomoč pri seznanjanju s to temo.

Nadzor in pregled nad nadzorom manj pomembnih institucij
Žvižgaštvo