Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Kako ECB nadzira banke, ki uporabljajo finančno tehnologijo?

27. marec 2018 (spremenjeno 13. novembra 2019)

Za številne med nami je zdaj že skoraj običajno, da kavo plačamo ali denar nakažemo s pametnim telefonom. Za zagotavljanje takšnih inovativnih storitev banke uporabljajo finančno tehnologijo.

Kaj je finteh?

Finteh (okrajšava za finančno tehnologijo) je krovni izraz za vse tehnološke inovacije, ki se uporabljajo pri podpori ali izvajanju finančnih storitev. Gre za pojav, ki v finančni sektor uvaja številne spremembe in je povod za celo vrsto novih poslovnih modelov, aplikacij, procesov in produktov.

Finteh podjetja v središče svojih poslovnih dejavnosti postavljajo tehnološko podprte inovacije. Še posebej so dejavna na področjih, kot so plačilne storitve, kreditno točkovanje in avtomatizirano naložbeno svetovanje, pri čemer uporabljajo umetno inteligenco, masovne podatke ali veriženje podatkovnih blokov.

Kako banke uporabljajo finteh?

Poslovni modeli nekaterih novih bank se v veliki meri opirajo na finteh. Te banke se od tradicionalnih razlikujejo v tem, da ima pri njih tehnologija osrednjo vlogo, pogosto so prisotne samo digitalno, stranke pa dosegajo in z njimi komunicirajo na inovativne načine. Nekatera izmed orodij, ki jih uporabljajo, so samodejna odobritev posojila, mobilne aplikacije, ki so enostavne za uporabo, sodobna oblikovna podoba in močna prisotnost na družbenih omrežjih.

Hkrati tudi številne obstoječe banke raziskujejo, kako bi lahko uporabljale finteh. V nekaterih primerih se povezujejo s finteh podjetji ali jih celo kupijo, da bi preoblikovale svoj profil ter ponujale inovativne storitve in produkte.

Cilj bank je, da bi z uporabo finančne tehnologije strankam ponudile izboljšane produkte in storitve. Prav tako jim finteh lahko pomaga izboljšati interne postopke.

Ali so banke, ki uporabljajo finteh, glede na tolikšno vlogo tehnologije sploh varne?

Vse banke, tako tradicionalne kot tiste, ki uporabljajo finteh, so izpostavljene različnim oblikam tveganj. Nove tehnologije bi načeloma lahko povečale učinkovitost in odpornost infrastrukture novih in tudi bolj uveljavljenih bank, ki bi lahko širši paleti strank ponujale bolj raznolike produkte in storitve, vendar bi lahko obenem tudi povečale nekatera obstoječa tveganja.

Banke so ne glede na poslovni model same odgovorne za vzpostavitev ustreznih procesov upravljanja tveganj, s pomočjo katerih so lahko kos tveganjem, s katerimi se srečujejo. To vključuje tudi nova tveganja, povezana s finančno tehnologijo. Nadzorniki bodo to upoštevali pri ocenjevanju bank.

Kakšen je pristop ECB do bank, ki uporabljajo finteh?

ECB in nacionalni nadzorniki upoštevajo eno krovno načelo: »enaka poslovna dejavnost, enaka tveganja, enak nadzor«. Povedano drugače: banke, ki uporabljajo finteh, nadzorujemo enako kot tradicionalne banke. Ne zanima nas toliko tehnologija, ki jo banke uporabljajo, ampak se osredotočamo na posebna tveganja, ki jih ta prinaša.

ECB natančno spremlja tehnološke inovacije v finančnem sektorju in posledice, ki jih imajo za bančni nadzor. V tem kontekstu ocenjujemo vpliv finančne tehnologije in konkurence nebank na poslovne modele bank.

Kakšno licenco imajo banke, ki uporabljajo finteh?

Subjekt, ki želi opravljati bančne storitve, mora ne glede na svoj poslovni model zaprositi za licenco za opravljanje bančnih storitev. Te v evropskem bančnem nadzoru izdaja ECB.

Zaradi vse večjega števila finteh podjetij, ki prosijo za pridobitev dovoljenja, je ECB leta 2018 objavila Vodnik za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence. V njem je jasno pojasnjeno, kako se licence ocenjujejo, nadzornikom pa pomaga oceniti posebne vidike finančnotehnoloških poslovnih modelov. Brati ga je treba skupaj s splošnim vodnikom ECB za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in z vodnikom ECB o ocenjevanju sposobnosti in primernosti.

Dovoljenja
Žvižgaštvo