Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Žvižgači delujejo v skupno dobro

8. september 2015 (posodobljeno 26. oktobra 2018)

ECB je zavezana strogemu, vendar poštenemu bančnemu nadzoru. Bistveni element te naloge je zagotoviti, da se vse nadzorovane banke in bančni nadzorniki v celoti držijo svojih obveznosti, ki jih nalaga zakonodaja EU. Vseeno se kdaj zgodi, da se te obveznosti zanemarijo, v nekaterih primerih pa se kršitev namerno prikriva. Žvižgači, ki ECB obveščajo o možnih zlorabah, služijo javnemu interesu in delujejo v skupno dobro, ko poročajo o svojih sumih.

Odgovorni za spremljanje skladnosti poslovanja, revizorji in drugi zaposleni v banki so tiste skupine, ki najverjetneje vedo za možne kršitve. Neustrezen izračun kapitala in kapitalskih zahtev ter problemi pri upravljanju in vodenju so med najpogostejšimi prijavljenimi kršitvami.

»Poročanje o kršitvah je učinkovito orodje, s katerim lahko razkrijemo primere poslovnih nepravilnosti.«

(Danièle Nouy, predsednica Nadzornega odbora, mnenjski članek)

ECB lahko preiskuje samo kršitve »relevantne zakonodaje EU«. To so predpisi, ki se nanašajo na nadzor skrbnega in varnega poslovanja bank, na primer predpisi o kapitalskih zahtevah in korporativnem upravljanju. Če se kršitev nanaša na druga področja nadzora banke, na primer na varstvo potrošnikov ali izvajanje predpisov o preprečevanju pranja denarja, je to zunaj pristojnosti ECB. Takšne kršitve je treba prijaviti nacionalnim organom.

Kako poročati o kršitvah

O kršitvah se poroča s spletnim obrazcem. Tako je poročilo predloženo neposredno in nemudoma tistim, ki so odgovorni za presojo morebitne kršitve. V obrazcu je tudi niz vprašanj, ki so za ECB pomembna pri presojanju poročila.

Platforma za žvižgače

Zaščita žvižgačev

Vsakdo lahko o kršitvi poroča anonimno s pomočjo spletnega obrazca ECB. Prijavitelji se lahko zanesejo, da bo ECB njihovo poročilo skrbno pregledala.

ECB se je posvetovala z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, da bi zagotovila vsa potrebna varovala za zaščito prijaviteljev v skladu z zakonodajo EU o varstvu podatkov. Varstvo prijaviteljev je določeno tudi v pravnem okviru, ki velja za ECB pri opravljanju nadzorniških nalog.

Kako se poročila obravnavajo

Skupina strokovnjakov prejme poročilo in presodi, ali je relevantno za ECB oziroma za nacionalnega bančnega nadzornika. Če po prvi presoji ugotovi, da je poročilo relevantno, ga posreduje pristojnemu poslovnemu področju v ECB ali nacionalnemu bančnemu nadzorniku. To lahko sproži nadzorniško ukrepanje, na primer zahtevo po dodatnih informacijah, inšpekcijski pregled na kraju samem, uvedbo nadzorniških ukrepov ali sankcijskega postopka.

ECB zaradi režima poslovne skrivnosti prijavitelju ne sme sporočiti izida poročila. Kljub temu je vsako leto v letnem poročilu ECB o nadzornih aktivnostih objavljen agregiran in anonimiziran povzetek prijavljenih kršitev ter nadaljnjega ukrepanja s strani ECB.

Žvižgaštvo