Menu


Organizacija in upravljanje

ECB je v sodelovanju z nacionalnimi nadzorniki odgovorna za učinkovito in enotno izvajanje evropskega nadzora bančnega poslovanja v okviru enotnega mehanizma nadzora.

Organizacija

Kako je organiziran nadzor v ECB? Kdo sodeluje v vsakodnevnih dejavnostih?

Kdo je kdo


Upravljanje

Kdo sprejema odločitve in kako?

Odločanje


Nadomestila za nadzor

Kaj so? Kako se izračunavajo? Kdo jih plača in kako?

Nadomestila