Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Statistika superviżorja

19/05/2015

Is-superviżuri jiddependu mit-tagħrif li joħroġ mill-istatistika għax-xogħol tagħhom ta’ kuljum. Permezz ta’ dejta superviżorja eżatta, joħolqu profili tar-riskju, janalizzaw il-likwidità tal-banek u, fl-aħħar nett, jaraw jekk il-banek jikkonformawx mar-rekwiżiti legali.

“Mid-dejta superviżorja tista’ ssir taf ħafna dwar is-saħħa tal-banek individwali u tas-settur kollu kemm hu. Kull deċiżjoni superviżorja li tittieħed hija frott id-dejta disponibbli.”

(Giancarlo Pellizzari, Kap tat-Taqsima Statistika Superviżorja)

Metodu komuni għall-ġbir tad-dejta

Iċ-ċifri
129 il-gruppi bankarji sinifikanti
madwar 1,100 il-banek sinifikanti kollha
madwar 3,500 il-banek inqas sinifikanti
24,000 ir-rapporti bid-dejta pproċessati kull trimestru
(L-aħħar aġġornament: 30.12.2015)

Id-dejta hija l-qofol tas-superviżjoni bankarja u ma jistax ikollok approċċ tassew Ewropew għas-superviżjoni jekk mhux permezz ta’ informazzjoni komparabbli.

Għalkemm ir-regolaturi tal-UE diġà kienu stabbilixxew qafas Ewropew għar-rekwiżiti tad-dejta li jispeċifika t-tipi ta’ dejta li l-banek għandhom jibagħtu u l-frekwenza, kull pajjiż seta’ japplikahom b’mod differenti.

Issa, bit-twaqqif tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU), il-BĊE u s-superviżuri nazzjonali żviluppaw metodu komuni għall-ġbir tad-dejta mis-settur bankarju Ewropew. L-oqfsa tar-rappurtar saru mill-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE).

Id-dejta komparabbli għandha ħafna x’toffri: tindika x-xejriet u tikxef il-problemi li jista’ jkollhom istituzzjonijiet individwali billi tqabbel istituzzjoni ma’ oħrajn bħalha u mas-settur bankarju kollu kemm hu. Hekk, ir-rapporti li jiġbor il-BĊE juru kemm ikun sostenibbli l-mudell tan-negozju ta’ bank partikolari u n-natura tar-riskji li l-banek huma esposti għalihom. Fil-qosor, ir-rapporti jgħinu lill-BĊE jkun jaf fejn għandu jistħarreġ aktar fil-fond fis-superviżjoni li jagħmel minn jum għal jum.

Xi jfisser dan għall-banek?

“Il-ġbir armonizzat tad-dejta mhux biss jiggarantixxi li d-dejta tiġi pproċessata b’mod effikaċi iżda wkoll inaqqas il-piż amministrattiv tal-banek.”

(Juan-Alberto Sánchez, Kap tas-Sezzjoni Ġestjoni tad-Dejta Superviżorja)

Is-sistema l-ġdida ta’ rappurtar tal-istatistika ġġib magħha bidla għall-banek kollha taħt superviżjoni. L-4,600 bank sinifikanti u inqas sinifikanti jridu jirrappurtaw fuq l-istess indikaturi ewlenin u jsegwu linji gwida armonizzati ġodda għar-rappurtar. F’inqas minn sena, il-metodi differenti ta’ 19-il superviżur nazzjonali ssarrfu f’metodu wieħed armonizzat ta’ kif jinġabru u jitqabblu iżjed minn 24,000 rapport bid-dejta kull trimestru.

Dan huwa partikolarment ta’ benefiċċju għal gruppi bankarji li joperaw ukoll barra minn pajjiżhom, li fl-imgħoddi kellhom iħabbtu wiċċhom ma’ metodi nazzjonali differenti u piż amministrattiv żejjed. Ir-rekwiżiti ta’ rappurtar għall-banek, jiġifieri t-tip ta’ dejta li l-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu, huma stipulati fl-istandards tekniċi tal-ABE u ġew issupplimentati b’deċiżjoni tal-BĊE.

Deċiżjoni tal-BĊE dwar ir-Rappurtar Superviżorju

Kif id-dejta tinqaleb f’indikaturi ewlenin

Il-ġbir tad-dejta fi ħdan il-MSU jsegwi “metodu sekwenzjali”: il-banek jibagħtu d-dejta tagħhom lis-superviżuri nazzjonali li, min-naħa tagħhom, jgħadduha lill-BĊE.

It-tim tal-istatistika – magħmul minn matematiċi, statistiċi, professjonisti tal-IT, kontabilisti u esperti tas-superviżjoni – irnexxielu joħloq bażijiet tad-dejta interni ġodda, stabbilixxa flussi ta’ ħidma u pproduċa indikaturi ewlenin. L-effiċjenza hija kruċjali biex id-dejta tiġi pproċessata mill-aktar fis u bl-ikbar eżattezza possibbli. Inħolqu kontrolli tal-kwalità f’diversi fażijiet, billi dejta tal-aqwa kwalità hija essenzjali għal superviżjoni tal-aqwa kwalità.

It-tim jirċievi u jaħżen id-dejta tal-banek kollha taħt superviżjoni u jaħdem mill-qrib flimkien mal-kollegi tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali. Imbagħad iqassam ir-rapporti bid-dejta lis-superviżuri sabiex dawn ikunu jistgħu jagħmlu l-istħarriġ siewi tagħhom dwar il-proċessi u l-kontrolli interni tal-banek.

“Għalina l-kwalità tad-dejta hija ta’ importanza kbira. Settijiet ta’ dejta li jkunu konsistenti u komparabbli jippermettu li ssir evalwazzjoni tar-riskju ċentralizzata, biex ikollna garanzija ta’ superviżjoni tal-aqwa kwalità.”

(Patrick Hogan, Kap tas-Sezzjoni Servizzi tad-Dejta Superviżorja)

Qafas regolatorju

CRD / CRR

Id-Direttiva tar-Rekwiżiti tal-Kapital (CRD) u r-Regolament tar-Rekwiżiti tal-Kapital (CRR) b’effett minn Marzu 2014 jiddefinixxu x’dejta għandhom jirrappurtaw il-banek lis-superviżur tagħhom, u l-frekwenza. Dan il-qafas għar-rekwiżiti ta’ rappurtar superviżorju jkompli jissaħħaħ permezz ta’ standards tekniċi u linji gwida li jinħarġu mill-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE).

ABE: Rappurtar superviżorju (bl-Ingliż) CRD CRR
Rappurtar finanzjarju (FinRep)

Il-FinRep huwa parti mill-Istandards Tekniċi Implimentattivi (ITS) tal-ABE li jemendaw ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea (UE) Nru 680/2014 dwar ir-rappurtar superviżorju ta’ istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013. Il-banek suġġetti għall-Istandards Internazzjonali ta’ Rappurtar Finanzjarju (IFRS) diġà jużaw il-formolarju tal-FinRep biex jibagħtu informazzjoni finanzjarja b’format armonizzat f’livell konsolidat. Ir-Regolament (UE) 2015/534 tal-BĊE tas-17 ta’ Marzu 2015 jestendi dan ir-rekwiżit għal banek fil-MSU li jirrappurtaw f’livell subkonsolidat jew individwali skont l-IFRS u l-GAAPs nazzjonali (prinċipji tal-kontabilità aċċettati b’mod ġenerali).

ABE: Rappurtar superviżorju (bl-Ingliż)
Rappurtar komuni (CoRep)

Il-CoRep ukoll huwa parti mill-Istandards Tekniċi Implimentattivi (ITS) tal-ABE li jemendaw ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea (UE) Nru 680/2014 dwar ir-rappurtar superviżorju ta’ istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013. Il-CoRep jintuża biex jiġbor dejta u informazzjoni tal-Pilastru 1 mingħand il-banek dwar il-likwidità, l-ingranaġġ (leverage) u l-iskoperturi l-kbar b’format armonizzat. Il-formolarju jkopri kemm rapporti konsolidati kif ukoll individwali.

ABE: Rappurtar superviżorju (bl-Ingliż)
Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)