Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Felügyeleti statisztika

2015.05.19.

A felügyeletek statisztikai információkra támaszkodnak napi munkájuk során. Pontos felügyeleti adatokkal felvértezve kockázati profilokat hoznak létre, elemzik a bankok likviditását, végső soron pedig értékelik, hogy a bankok megfelelnek-e a jogi követelményeknek.

„A felügyeleti adatok sokat elárulnak az egyes bankok és a szektor egészének állapotáról, és minden felügyeleti döntésben kulcsszerepet játszanak."

(Giancarlo Pellizzari, a felügyeleti statisztikai osztály vezetője)

Egységes adatgyűjtési módszertan

Számokban
129 jelentős bankcsoport
mintegy 1100 jelentős bank
mintegy 3500 kevésbé jelentős bank
24 000 adatszolgáltatás feldolgozása negyedévente
(Legutóbbi frissítés időpontja: 2015.12.30)

A bankfelügyelet középpontjában adatok állnak, és a kérdés valóban európai megközelítése csak összehasonlítható adatok birtokában lehetséges.

Habár az EU szabályozói korábban már létrehozták az adatszolgáltatási követelmények európai keretrendszerét, amely meghatározza, milyen típusú adatokat, és milyen gyakran kell a bankoknak közölniük, ezeket minden ország eltérő módon alkalmazhatta.

Az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) létrejöttével az EKB és a nemzeti felügyeletek közös módszertant alakítottak ki az európai bankszektorból származó adatok összegyűjtésére. Az adatszolgáltatási keretrendszereket az Európai Bankhatóság (EBH) dolgozta ki.

Az összehasonlítható adatoknak sok előnyük van: rámutatnak a trendekre, és rávilágítanak az egyes intézmények problémáira azáltal, hogy az egyes pénzintézetet a többi hasonló intézménnyel, valamint a bankszektor egészével mérik össze. Az EKB által begyűjtött jelentések többek között tükrözik, hogy mennyire fenntartható egy-egy üzleti modell, és hogy milyen természetű kockázatoknak van kitéve az adott bank. Összességében tehát az EKB az adatokból olvassa ki, hogy a mindennapi felügyelet során melyik témakörrel kell behatóbban foglalkoznia.

Mit jelent ez a bankok számára?

„A harmonizált adatgyűjtés nem csak az adatfeldolgozás hatékonyságát biztosítja, hanem a bankok adminisztrációs terheit is enyhíti.”

(Juan-Alberto Sánchez, a felügyeleti adatkezelési osztály vezetője)

Az új statisztikai adatszolgáltatás minden felügyelt bank életében változást hoz. Mind a 4600 jelentős és kevésbé jelentős banknak ugyanazokról a fő mutatókról kell adatot szolgáltatnia az újonnan harmonizált iránymutatásokat követve. Kevesebb mint egy év alatt 19 nemzeti felügyelet különböző módszertanait fogták egybe egyetlen harmonizált megközelítésben, amellyel negyedévente 24 000 adatjelentést gyűjtenek össze és egyeztetnek.

Ez különösen hasznos azoknak a bankcsoportoknak, amelyek saját országukon kívül is jelen vannak, hiszen nekik azelőtt az eltérő nemzeti módszertanokkal és adminisztrációs többletteherrel is meg kellett birkózniuk. A bankok adatszolgáltatási kötelezettségét, vagyis hogy milyen típusú adatokat kell közölniük, az EBH technikai követelményei és egy kiegészítő EKB-határozat foglalja magában.

EKB-határozat a felügyeleti adatszolgáltatásról

Az alapadatoktól a főmutatókig

Az SSM adatgyűjtése lépcsőzetes felépítésű: a bankok elküldik adataikat a nemzeti felügyeletnek, amely ezután az EKB-nak számol be.

A matematikusokból, statisztikusokból, informatikusokból, könyvvizsgálókból és felügyeleti szakértőkből álló statisztikus csapat sikeres munkát végzett az új belső adatbázisok létrehozásában, munkafolyamatok bevezetésében és a legfontosabb mutatók előállításában. A lehető leggyorsabb és legpontosabb adatfeldolgozás érdekében a hatékonyság döntő szempont. Mivel a kiváló minőségű felügyelet előfeltétele a kiváló minőségű adat, minőségellenőrzést építettek be a különféle munkaszakaszokban.

A csapat minden felügyelt banktól kap és tárol adatot, szorosan együttműködve a nemzeti felügyeletekben dolgozó partnereivel. Ezután az adatokat a felügyeletek rendelkezésére bocsátja, amelyek ezek minősége alapján hasznos betekintést kapnak a bankok belső folyamataiba és ellenőrzési rendszereibe.

„Az adatminőséget nagyon komolyan vesszük. A következetes és összehasonlítható adatcsoportok teszik lehetővé a központosított kockázatértékelést, ami a jó felügyeleti munka záloga."

(Patrick Hogan, a felügyelet adatszolgáltatási csoportjának vezetője)

Szabályozási keretrendszer

CRD / CRR

A tőkekövetelményekről szóló, 2014 márciusa óta hatályos irányelv (CRD) és a tőkekövetelményekről szóló rendelet (CRR) határozza meg, hogy a bankoknak milyen adatokat és milyen gyakran kell beküldeniük a felügyeletnek. A felügyeleti adatszolgáltatási keretrendszert az Európai Bankhatóság (EBH) úgynevezett technikai szabványai és iránymutatásai egészítik ki.

EBH: Felügyeleti adatszolgáltatás CRD CRR
Pénzügyi adatszolgáltatás (FinRep)

A FinRep része az 575/2013/EU rendelet alá tartozó intézmények felügyeleti adatszolgáltatásáról szóló európai bizottsági 680/2014/EU végrehajtási rendeletet módosító EBH végrehajtás-technikai standardjainak (ITS). Azok a bankok, amelyekre vonatkoznak a nemzetközi pénzügyi adatszolgáltatási standardok (IFRS), már használják a FinRep sablonokat a harmonizált formában, konszolidált szinten történő pénzügyi adatszolgáltatáshoz. Az IFRS és a nemzeti általánosan elfogadott számviteli alapelvek alapján a 2015. március 17-i 2015/534/EU EKB-s rendelet kiterjeszti a követelményt az SSM-beli bankok szubkonszolidált és egyedi szinten való adatszolgáltatására is.

EBH: Felügyeleti adatszolgáltatás
Egységes adatszolgáltatás (CoRep)

A CoRep szintén része az 575/2013/EU rendelet alá tartozó intézmények felügyeleti adatszolgáltatásáról szóló európai bizottsági 680/2014/EU végrehajtási rendeletet módosító EBH végrehajtás-technikai standardjainak (ITS). A CoRep segítségével harmonizált formában gyűjtenek a bankoktól a likviditásról, a tőkeáttételről és a nagy kockázati pozíciókról szóló 1. pillérhez tartozó adatokat és információkat. Mind a konszolidált, mind az egyedi adatszolgáltatáshoz megvannak a megfelelő sablonok.

EBH: Felügyeleti adatszolgáltatás
Visszaélés bejelentése