Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Date statistice privind supravegherea

19/05/2015

Supraveghetorii se bazează pe date statistice în toate aspectele activităților lor cotidiene. Pe baza datelor exacte privind supravegherea, aceștia creează profile de risc, analizează lichiditatea băncilor și, în final, evaluează dacă băncile respectă cerințele legale.

„Datele de supraveghere oferă multe indicii referitoare la soliditatea băncilor individuale și a sectorului în ansamblu. Acestea se află la baza fiecărei decizii de supraveghere.”

(Giancarlo Pellizzari, șeful Serviciului statistici în scopuri de supraveghere)

O abordare comună a colectării datelor

În cifre
129 grupuri bancare semnificative
aprox. 1 100 toate băncile semnificative
aprox. 3 500 bănci mai puțin semnificative
24 000 raportări de date procesate trimestrial
Ultima actualizare: 30 decembrie 2015

Datele se află în centrul supravegherii bancare și o abordare cu adevărat europeană a supravegherii nu poate fi realizată decât cu informații comparabile.

Deși autoritățile de reglementare din UE au stabilit în trecut un cadru european pentru cerințele privind datele, specificând tipurile de date pe care băncile trebuie să le transmită și frecvența acestor raportări, fiecare țară îl poate pune în aplicare în mod diferit.

În prezent, odată cu înființarea Mecanismului unic de supraveghere (MUS), BCE și autoritățile naționale de supraveghere au elaborat o abordare comună pentru colectarea datelor din sectorul bancar european. Cadrele de raportare au fost întocmite de Autoritatea bancară europeană (ABE).

Datele comparabile oferă numeroase indicii: acestea evidențiază tendințele și aspectele deficitare ale fiecărei instituţii, comparând-o cu alte instituții similare și cu sectorul bancar în ansamblu. Raportările colectate de BCE reflectă, de exemplu, nivelul de sustenabilitate a modelului de afaceri al unei bănci și natura riscurilor la care sunt expuse băncile. Pe scurt, raportările permit BCE să identifice aspectele care trebuie aprofundate în cadrul activității sale cotidiene de supraveghere.

Ce înseamnă acest lucru pentru bănci?

„Colectarea armonizată a datelor nu asigură numai procesarea eficace a acestora, ci reduce și sarcina administrativă suportată de bănci.”

(Juan-Alberto Sánchez, șeful Secției gestionarea datelor de supraveghere)

Noul sistem de raportare a datelor statistice implică o schimbare pentru toate băncile supravegheate. Toate cele 4 600 de bănci semnificative și bănci mai puțin semnificative trebuie să prezinte rapoarte privind aceiași indicatori-cheie și să respecte orientările privind raportarea recent armonizate. În mai puțin de un an, diferitele abordări ale celor 19 autorități naționale de supraveghere au fost transpuse într-o modalitate armonizată unică de colectare și reconciliere a peste 24 000 de raportări de date în fiecare trimestru.

Această situație este deosebit de benefică pentru grupurile bancare care operează și în afara țărilor lor de origine și care, în trecut, au trebuit să se adapteze diferitelor abordări naționale și să suporte o sarcină administrativă suplimentară. Cerințele de raportare pentru bănci, respectiv tipul de date pe care instituțiile trebuie să le raporteze, sunt stabilite în standardele tehnice ale ABE și completate de o decizie a BCE.

Decizia BCE privind raportarea de date de supraveghere

De la date brute la indicatori-cheie

Colectarea datelor în cadrul MUS se bazează pe o „abordare secvențială”: băncile transmit datele autorităților naționale de supraveghere, care, la rândul lor, le raportează BCE.

Echipa de statistică – formată din matematicieni, statisticieni, experți IT, contabili și experți în materie de supraveghere – a creat cu succes noi baze de date interne, a stabilit fluxuri de lucru și a elaborat indicatori-cheie. Datele trebuie procesate cât mai rapid și mai exact cu putință, prin urmare eficiența este esențială. Activitățile de control al calității au fost integrate în diverse etape, întrucât datele de înaltă calitate formează baza unei supravegheri de înaltă calitate.

Echipa primește și stochează datele trimise de toate băncile supravegheate, colaborând strâns cu partenerii ei de la nivelul autorităților naționale de supraveghere. Ulterior, echipa transmite datele supraveghetorilor, care pot obține, în funcție de calitatea rapoartelor, informații utile despre procesele și controalele interne ale băncilor.

„Considerăm calitatea datelor ca fiind foarte importantă. Seturile de date consecvente și comparabile permit o evaluare centralizată a riscurilor, ceea ce asigură o supraveghere de înaltă calitate.”

(Patrick Hogan, șeful Secției servicii privind datele de supraveghere)

Cadrul de reglementare

CRD/CRR

În vigoare din martie 2014, Directiva privind cerințele de capital (CRD) și Regulamentul privind cerințele de capital (CRR) stabilesc datele pe care băncile trebuie să le raporteze autorităților lor de supraveghere și frecvența acestor raportări. Acest cadru privind cerințele de raportare în scopuri de supraveghere este completat în continuare de așa-numitele standarde tehnice și ghiduri emise de Autoritatea bancară europeană (ABE).

ABE: Raportarea în scopuri de supraveghere CRD CRR
Raportarea financiară (FinRep)

FinRep face parte din Standardele tehnice de punere în aplicare ale ABE de modificare a Regulamentului de punere în aplicare nr. 680/2014 al Comisiei Europene privind raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Băncile care fac obiectul Standardelor internaţionale de raportare financiară (International Financial Reporting Standards – IFRS) utilizează deja formularele FinRep pentru transmiterea informațiilor financiare în format armonizat la nivel consolidat. Regulamentul (UE) nr. 2015/534 al BCE din 17 martie 2015 extinde această cerință la băncile vizate de MUS care raportează la nivel subconsolidat sau la nivel individual în conformitate cu IFRS și cu Principiile contabile general acceptate (Generally Accepted Accounting Principles – GAAP) aplicate la nivel național.

ABE: Raportarea în scopuri de supraveghere
Raportarea comună (CoRep)

CoRep este, de asemenea, parte componentă a Standardelor tehnice de punere în aplicare ale ABE de modificare a Regulamentului de punere în aplicare nr. 680/2014 al Comisiei Europene privind raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013. CoRep se utilizează pentru colectarea, de la bănci, de date și informații aferente Pilonului 1 privind lichiditatea, gradul de îndatorare și expunerile masive, în format armonizat. Formularele acoperă atât raportările consolidate, cât și pe cele individuale.

ABE: Raportarea în scopuri de supraveghere
Avertizările de integritate