Menu

Portal IMAS

Biex tuża l-portal IMAS

Il-portal IMAS jippermetti lil banek taħt is-superviżjoni u partijiet terzi biex jissottomettu informazzjoni relatata mal-proċessi superviżorji, isegwu l-istatus tagħhom u jiskambjaw informazzjoni mas-superviżuri. Jekk għandek diġà kont tista’ tidħol fis-sistema u tirrikonoxxi t-termini u l-kundizzjonijiet.

Idħol fil-portal IMAS

Tnedija tal-portal

Il-portal tal-IMAS tnieda fil-bidu tal-2021. Skont it-tip ta’ proċess superviżorju, kemm il-banek taħt superviżjoni (sinifikanti jew inqas sinifikanti) kif ukoll partijiet terzi (entitajiet mhux taħt superviżjoni jew persuni fiżiċi) jistgħu jużawh. Hawn taħt għandek issib informazzjoni dwar il-proċessi disponibbli fil-portal.

Attivazzjoni tal-kont

L-istituzzjonijiet taħt superviżjoni jistgħu joħolqu l-utenti tagħhom stess u jiġġestixxu l-aċċess tal-utenti tagħhom għall-portal tal-IMAS. Huma jaħtru amministraturi delegati li jwettqu dan il-kompitu.

Għal utenti terzi, il-BĊE se jaġixxi bħala l-amministratur.

Reġistrazzjoni fil-portal IMAS

Ħolqien tal-kontijiet tal-utent tiegħek

Amministraturi delegati jistgħu jaċċedu għall-Portal tal-Identità tal-BĊE biex joħolqu kontijiet ta’ utenti ġodda għall-organizzazzjoni tagħhom u l-Portal tal-IMAS biex jagħtuhom permessi granulari. Għal partijiet terzi, il-kontijiet tal-utenti jinħolqu direttament mill-BĊE.

Għal referenza ta’ malajr dwar l-attivazzjoni tal-kont u informazzjoni teknika essenzjali oħra, tista’ tikkonsulta l-manwal tal-utent. Gwida sħiħa dwar l-użu tal-portal hija pprovduta ġewwa l-pjattaforma nnifisha.

Kif taċċedi għall-portal IMAS għall-ewwel darba
Manwal tal-utent u attivazzjoni tal-kont
Spjegazzjoni dwar il-portal IMAS: kif naċċedi għal proċessi differenti

Iż-żieda jew it-tneħħija ta’ amministraturi delegati u utenti

L-amministraturi delegati rreġistrati jistgħu jitolbu modifiki billi jibagħtu din il-formola lil (supportcenter@ecb.europa.eu).

Partijiet terzi jistgħu jitolbu modifiki billi jibagħtu din il-formola lil (supportcenter@ecb.europa.eu).

Kif tirċievi appoġġ

Għal kwistjonijiet tekniċi mal-portal IMAS jew il-Portal tal-Identità tal-BĊE, jekk jogħġbok ikkuntattja liċ-Ċentru ta’Appoġġ tal-BĊE fuq supportcenter@ecb.europa.eu jew +49 69 1344 7766

Proċessi disponibbli permezz tal-Portal IMAS

Valutazzjoni ta’ kompetenza u idonjetà għal banek sinifikanti

Banek sinifikanti jistgħu jużaw il-portal IMAS biex jissottomettu l-applikazzjonijiet tagħhom għal valutazzjonijiet ta’ kompetenza u idonjetà, isegwu l-istatus ta’ dawn il-valutazzjonijiet u jiskambjaw informazzjoni relatata mas-superviżuri.

Valutazzjoni ta’ kompetenza u idonjetà

L-użu tal-portal IMAS għal valutazzjonijiet ta’ kompetenza u idonjetà huwa obbligatorju bil-liġi jew bħala prattika amministrattiva f'xi pajjiżi u volontarju f'oħrajn. Il-mappa ta’ hawn taħt turi l-istatus ta’ kull pajjiż parteċipant. Il-portal IMAS ma jbiddilx il-mod li bih il-BĊE u l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali jikkooperaw: fil-pajjiżi parteċipanti kollha l-awtorità superviżorja nazzjonali tibqa’ l-punt ta’ dħul għal applikazzjonijiet ta’ kompetenza u idonjetà.

Gwida Qasira tal-BĊE għall-valutazzjonijiet tal-kompetenza u l-idonjetà

Notifiki ta’ passaportar

Kemm banek sinifikanti kif ukoll inqas sinifikanti se jkunu jistgħu jissottomettu n-notifiki ta’ passaportar tagħhom permezz tal-portal IMAS.

Akkwiżizzjoni ta’ parteċipazzjonijiet azzjonarji kwalifikanti

L-applikazzjonijiet għall-akkwiżizzjoni jew iż-żieda ta’ “parteċipazzjoni kwalifikanti” f’bank eżistenti jiġu sottomessi permezz tal-portal IMAS.