Menu

Portal tas-superviżjoni bankarja

Dan huwa l-portal tiegħek għas-servizzi onlajn tagħna relatati mas-superviżjoni bankarja.

Wara li tidħol fis-sistema, tkun tista’ tissottometti informazzjoni u tikkomunika mas-superviżuri dwar dawn is-servizzi.

Is-servizzi tagħna

Il-proċessi superviżorji

Il-banek taħt superviżjoni jistgħu jużaw il-portal tal-IMAS biex jissottomettu informazzjoni relatata mal-proċessi superviżorji, isegwu l-istatus tagħhom u jiskambjaw informazzjoni mas-superviżuri.


Aktar

Skambju ta’ dokumenti

Organizzazzjonijiet esterni u msieħba jistgħu jużaw il-pjattaforma ASTRA biex jaqsmu b’mod sigur il-kontenut u jiskambjaw dokumenti mal-persunal tal-BĊE.


Aktar

Rappurtat ta’ ksur

Uża l-pjattaforma tal-whistleblowing tal-BĊE biex tirrapporta ksur suspettat tal-liġi tas-superviżjoni bankarja tal-UE mill-BĊE, awtorità superviżorja nazzjonali jew bank taħt superviżjoni.


Aktar

Ġbir ta' data

L-aġenti ta' rappurtar jistgħu jużaw il-pjattaforma CASPER biex jiskambjaw data strutturata mal-BĊE.


Aktar