Menu

Il-Whistleblowing (Żvelar)

X’inhu l-whistleblowing?

Il-whistleblowing – jew rappurtar tal-ksur – fil-kuntest tal-Bank Ċentrali Ewropew, huwa l-proċess li permezz tiegħu tista’ tirrapporta ksur rilevanti tal-liġi tal-Unjoni Ewropea mwettaq minn bank taħt superviżjoni, superviżur nazzjonali jew il-BĊE nnifsu.

Jekk tissuspetta li bank sorveljat, superviżur nazzjonali jew il-BĊE kiser il-liġi relevanti tal-UE, tista’ tirrapporta s-suspetti tiegħek lill-BĊE permezz tal-pjattaforma tal-whistleblowing esterna sigura.

Qabel ma tuża l-pjattaforma tal-whistleblowing, jekk jogħġbok kun żgur li taf x’tip ta’ informazzjoni tista’ tiġi sottomessa lill-BĊE, u kif taħdem is-sottomissjoni permezz tal-pjattaforma – kif deskritt hawn taħt. Please also read the Dikjarazzjoni ta' privatezza and Informazzjoni legali importanti.

Meta tikkuntattja l-BĊE permezz tal-pjattaforma tal-whistleblowing?

Ikkuntattja l-BĊE permezz tal-pjattaforma tal-whistleblowing jekk:

 • bank taħt superviżjoni (terminu legali: entità taħt superviżjoni) jikser il-liġi UE relevanti

jew

 • superviżur nazzjonali jew il-BĊE nnifsu (terminu legali: awtorità kompetenti) jikser il-liġi UE rilevanti

jew

 • bank li jkun taħt sorveljanza diretta mis-superviżur nazzjonali tagħhom jikser id-deċiżjonijiet tal-BĊE jew ir-regolamenti tal-BĊE li jimponu obbligi fuqu fir-rigward tal-BĊE

Ikkuntattja lis-superviżur nazzjonali jekk:

jew

 • il-ksur għandu x’jaqsam mal-protezzjoni tal-konsumatur jew l-implimentazzjoni ta’ regoli kontra l-ħasil tal-flus minn banek taħt superviżjoni – il-BĊE mhuwiex kompetenti biex jinvestiga dan it-tip ta’ ksur u ma jipprovdi l-ebda parir legali dwar dawn il-kwistjonijiet

Definizzjonijiet legali: entità taħt superviżjoni u awtorità kompetenti

Entitajiet taħt superviżjoni huma msemmija, skont ir-Regolament Qafas MSU bħala:

 • istituzzjonijiet tal-kreditu stabbiliti fl-Istati Membri parteċipanti
 • kumpanniji holding finanzjarji stabbiliti fi Stati Membri parteċipanti
 • kumpanniji holding finanzjarji mħallta stabbiliti fi Stati Membri parteċipanti
 • friegħi stabbiliti fl-Istati Membri parteċipanti minn istituzzjonijiet ta’ kreditu stabbiliti fi Stati Membri mhux parteċipanti.

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali huma superviżuri nazzjonali (imsemmija wkoll bħala l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali) u l-BĊE.

Biex issir taf liema entitajiet huma taħt superviżjoni mis-superviżur nazzjonali u li huma taħt is-superviżjoni tal-BĊE, jekk jogħġbok iċċekkja l-lista aġġornata regolarment ta' entitajiet taħt superviżjoni, li tinkludi aktar spjegazzjonijiet.

X’inhi l-liġi rilevanti tal-Unjoni Ewropea?

Il-liġi rilevanti tal-Unjoni Ewropea, għall-finijiet tal-mekkaniżmu ta’ rappurtar ta’ ksur/whistleblowing (BRM), tinkludi r-regoli relatati mas-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu. Il-BĊE japplika dawn ir-regoli meta jwettaq il-kompiti mogħtija lilu mir-Regolament dwar il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU).

Dawn ir-regoli huma magħmula minn regolamenti applikabbli direttament bħar-Regolament dwar ir-Rekwiżiti Kapitali (CRR).

Meta d-direttivi jitqiesu bħala liġi tal-UE rilevanti, l-implimentazzjoni nazzjonali ta’ dawn id-direttivi huma wkoll meqjusa bħala liġi tal-UE rilevanti – pereżempju implimentazzjonijiet nazzjonali tad-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti Kapitali (CRD IV).

Jekk ir-regolamenti applikabbli direttament jagħtu għażliet lill-Istati Membri, il-leġiżlazzjoni nazzjonali li teżerċita tagħmel dawk l-għażliet titqies bħala liġi tal-UE rilevanti.

Ir-regolamenti tal-BĊE, bħar-Regolament Qafas MSU u d-deċiżjonijiet tal-BĊE, huma wkoll meqjusa bħala liġi tal-UE rilevanti.

Deċiżjonijiet tal-BĊE u l-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet

Kif tirrapporta ksur

Il-ksur għandu jiġi rrappurtat permezz tal-pjattaforma tal-whistleblowing. Ir-rapporti kollha għandhom jiġu sottomessi bil-bona fidi u għal motivi raġonevoli L-abbuż tal-pjattaforma tal-whistleblowing jista’ jikkostitwixxi reat kriminali. Sabiex jipproteġi r-reputazzjoni u d-drittijiet tal-partijiet kollha involuti, il-BĊE jista’ għalhekk jistitwixxi proċedimenti kriminali fil-livell nazzjonali jekk rapport ma jkunx ġie sottomess bil-bona fidi.

Irrapporta ksur permezz tal-pjattaforma tal-whistleblowing

L-informazzjoni sottomessa lill-pjattaforma tal-informazzjoni tiġi pproċessata esternament f'isem il-BĊE mill-fornitur terz sigur EQS Group AG. Il-Grupp EQS m’għandux aċċess għall-kontenut tas-sottomissjonijiet. Għal iżjed informazzjoni jekk jogħġbok aqra d-dikjarazzjoni ta’ privatezza sħiħa.

Pass 1: Imla ll-formula onlajn

 • L-informazzjoni tista’ tiġi pprovduta fi kwalunkwe lingwa tal-UE
 • Ir-rapporti anonimi huma aċċettati
 • L-informazzjoni pprovduta għandha tkun preċiża u kompleta kemm jista’ jkun

Pass 2: Issottometti d-dokumenti ta’ appoġġ (ara iktar l-isfel)

Kif tissottometti dokumenti ta’ appoġġ

Il-BĊE jirrakkomanda s-sottomissjoni ta’ dokumenti biex l-allegazzjonijiet jiġu sostnuti. Jista’ ma jiħux miżuri ta’ azzjoni ulterjuri jekk ir-rapport ikollu allegazzjonijiet mhux issostanzjati.

Issottometti d-dokumenti billi tuża l-funzjoni biex ittellagħhom fuq il-pjattaforma tal-whistleblowing billi tagħżel il-fajl(s) relevanti u tikklikkja l-buttuna tal-upload meta tintalab tagħmel hekk.

Jekk jogħġbok kun żgur li, meta tissottometti l-informazzjoni b’mod anonimu, inti tneħħi informazzjoni li tista’ tidentifikak – pereżempju proprjetajiet ta' fajl li jista’ jkun fihom ismek bħala awtur ta’ dokument.

Liema dokumenti nista’ ntella?

Dawn il-formati ta’ fajls li ġejjin huma aċċettati (sa daqs massimu ta’ 10 MB): PDF, Word, Excel, Power Point, GIF u JPEG.

X’hemm fl-inbox?

L-inbox huwa kanal ta’ komunikazzjoni sigur li nipprovdulek wara li tkun bagħtet informazzjoni lill-pjattaforma tal-whistleblowing. Anki meta’ tibgħat informazzjoni anonimament, xorta nipprovdulek inbox.

Wara s-sottomissjoni, tirċievi numru tar-rapport ta’ ksur uniku u jkollok tagħżel password.

L-inbox tiegħek tippermettilek tiċċekkja l-istatus tar-rapport tiegħek.

Nużaw l-inbox ukoll biex ngħidulek jekk ikollniex bżonn iktar informazzjoni fir-rigward tar-rapport tiegħek.

Importanti: Mhux possibbli li jingħatalek lura l-aċċess għall-inbox tiegħek jekk tinsa n-numru tar-rapport tal-ksur jew il-password.

Kif tiċċekkja l-inbox tiegħek

Jekk jogħġbok idħol fl-inbox tiegħek biex tivverifika l-istat tar-rapport tiegħek u biex tivverifika jekk il-BĊE jeħtieġx informazzjoni addizzjonali.

Idħol bl-użu tan-numru tar-rapport tal-ksur uniku li nipprovdulek permezz tal-pjattaforma tal-whistleblowing u l-password li inti ħolqot.

Importanti: Mhux possibbli li jingħatalek lura l-aċċess għall-inbox tiegħek jekk tinsa n-numru tar-rapport tal-ksur jew il-password.

Kif jiġu ttrattati r-rapporti ta’ ksur?

Tim ta’ esperti jivvaluta jekk ir-rapport ikunx rilevanti għall-BĊE jew għal superviżur bankarju nazzjonali. Jekk it-tim ta’ esperti jikkonkludi li r-rapport huwa rilevanti, dan jgħaddih lill-qasam responsabbli fi ħdan il-BĊE, jew lil superviżur bankarju nazzjonali.

Rapport rilevanti jista’ jwassal għal azzjonijiet superviżorji li qed jittieħdu – pereżempju, talbiet għal informazzjoni, spezzjonijiet fuq il-post, miżuri superviżorji jew proċeduri ta’ sanzjoni.

Minħabba r-regoli ta’ segretezza professjonali, m’aħniex permessi nikkomunikaw l-eżitu ta’ rapport lill-informatur. Madankollu, kull sena jiġi ppubblikat sommarju aggregat u anonimizzat tar-rapporti ta’ ksur u tal-azzjonijiet konsegwenzjali meħudin bħala parti mir-rapport annwali tal-BĊE dwar l-attivitajiet superviżorji.

Kunfidenzjalità

Ir-rapporti kollha jiġu ttrattati b’mod kunfidenzjali fl-osservanza tal-qafas ta’ protezzjoni tad-dejta tal-UE. Il-BĊE jipproteġi d-dejta personali u jiżgura protezzjoni xierqa kemm għall-persuni li jirrapportaw il-ksur kif ukoll għall-persuni akkużati.

Dikjarazzjoni ta’ kunfidenzjalità