Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Toezichtsstatistieken

19-5-2015

Toezichthouders vertrouwen voor alle aspecten van hun dagelijks werk op statistische informatie. Op grond van accurate toezichtsgegevens stellen zij risicoprofielen op, analyseren zij de liquiditeit van banken en beoordelen zij uiteindelijk of banken voldoen aan de wettelijke vereisten.

"Toezichtsgegevens zeggen veel over de gezondheid van individuele banken en van de sector als geheel. Zij spelen een centrale rol bij iedere beslissing op het gebied van toezicht."

(Giancarlo Pellizzari, Hoofd van de Afdeling Toezichtsstatistieken)

Een gemeenschappelijke aanpak van gegevensverzameling

In cijfers
129 belangrijke bankgroepen
ongeveer 1100 alle belangrijke banken
ongeveer 3.500 minder belangrijke banken
24.000 op kwartaalbasis verwerkte gegevensrapportages
(Laatst bijgewerkt op 30 december 2015)

Gegevens spelen een centrale rol in het bankentoezicht en een werkelijk Europese aanpak van toezicht kan uitsluitend worden verwezenlijkt met onderling vergelijkbare informatie.

Hoewel EU-regelgevers in het verleden al een Europees kader voor gegevensvereisten hadden opgezet, waarin de verschillende soorten gegevens die banken dienen aan te leveren (en hoe vaak) waren gespecificeerd, kon ieder land deze vereisten op verschillende wijze toepassen.

Nu, met de oprichting van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism of SSM), hebben de ECB en de nationale toezichthouders een gemeenschappelijke aanpak ontwikkeld voor het vergaren van gegevens bij de Europese banksector. De kaders voor rapportage van de gegevens zijn ontwikkeld door de Europese Bankautoriteit (EBA).

Onderling vergelijkbare gegevens hebben veel te bieden: zij brengen trends in kaart en geven een indicatie van eventuele kwesties bij individuele instellingen, door de vergelijking van een instelling met soortgelijke instellingen en de banksector als geheel. Door de ECB vergaarde rapportages geven bijvoorbeeld aan hoe houdbaar het bedrijfsmodel van een bank is en aan wat voor risico's banken blootstaan. Kortom: zij helpen de ECB inzicht te verkrijgen in waar zij dieper moet graven in het kader van haar dagelijks toezicht.

Wat betekent dit voor de banken?

"Geharmoniseerde gegevensverzameling zorgt niet alleen voor effectieve verwerking van gegevens, ze reduceert tevens de administratieve last voor banken."

(Juan-Alberto Sánchez, Hoofd Afdeling Beheer Toezichtsgegevens)

Het nieuwe rapportagesysteem voor statistieken betekent een verandering voor alle onder toezicht staande banken. Alle 4.600 belangrijke en minder belangrijke banken moeten over dezelfde kernindicatoren rapporteren en daarbij nieuw geharmoniseerde rapportagerichtlijnen volgen. In minder dan een jaar tijd zijn de verschillende benaderingen van 19 nationale toezichthouders omgezet in één enkele geharmoniseerde methode van verzameling en afstemming van meer dan 24.000 gegevensrapportages per kwartaal.

Dit komt met name bankgroepen die ook buiten hun thuisland actief zijn ten goede, welke bankgroepen in het verleden moesten omgaan met verschillende nationale benaderingen en met de daaruit voortvloeiende extra administratieve last. De rapportagevereisten voor de banken, namelijk met betrekking tot het soort gegevens dat de instellingen dienen te verschaffen, worden uiteengezet in de door de EBA opgestelde technische normen en aangevuld in een Besluit van de ECB.

ECB-Besluit betreffende toezichtsrapportage

Van ruwe gegevens naar kernindicatoren

De gegevensverzameling binnen het SSM vindt plaats aan de hand van een "opeenvolgingsbenadering": de banken verstrekken hun gegevens aan de nationale toezichthouders, en deze rapporteren vervolgens aan de ECB.

Het statistiekenteam - dat bestaat uit wiskundigen, statistici, IT-professionals, accountants en toezichtsexperts - heeft met succes nieuwe interne databases opgezet, workflows ontwikkeld en kernindicatoren opgesteld. De gegevens moeten zo snel en accuraat mogelijk worden verwerkt, en dus is efficiëntie van cruciaal belang. Tijdens verschillende stadia van het proces vinden kwaliteitscontroles plaats, aangezien gegevens van hoge kwaliteit de basis vormen van toezicht van hoge kwaliteit.

Het team ontvangt de gegevens van alle onder toezicht staande banken en slaat deze op, en werkt daarbij nauw samen met de desbetreffende medewerkers bij de nationale toezichthoudende autoriteiten. Daarna verspreid het team de gegevens onder de toezichthouders die op grond van de kwaliteit van de rapportages nuttig inzicht kunnen krijgen in de interne processen en controlemechanismen van banken.

"Wij nemen de kwaliteit van gegevens zeer serieus. Consistente en onderling vergelijkbare gegevensreeksen maken een gecentraliseerde risicobeoordeling mogelijk, en die waarborgt de hoge kwaliteit van het toezicht."

(Patrick Hogan, Hoofd Afdeling Diensten Toezichtsgegevens)

Regelgevingskader

CRD / CRR

In de Richtlijn Kapitaalvereisten (Capital Requirements Directive of CRD) en de Verordening Kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation of CRR), die in maart 2014 in werking zijn getreden, is vastgelegd welke gegevens banken aan hun toezichthouders moeten rapporteren, en hoe vaak. Dit kader voor toezichtsrapportagevereisten is verder uitgewerkt door middel van technische normen en richtlijnen die zijn uitgebracht door de Europese Bankautoriteit (EBA).

EBA: Toezichtsrapportage CRD CRR
Financiële rapportage (Financial reporting of FinRep)

FinRep maakt deel uit van de Implementing Technical Standards (ITS) van de EBA tot wijziging van de Uitvoeringsverordening (EU) van de Europese Commissie Nr. 680/2014 betreffende toezichtsrapportage door instellingen overeenkomstig Verordening (EU) No 575/2013. Banken die vallen onder de Financial Reporting Standards (IFRS) maken reeds gebruik van de FinRep-sjablonen om, in geharmoniseerd formaat en op geconsolideerd niveau, financiële informatie aan te leveren. De Verordening (EU) 2015/534 van de ECB van 17 maart 2015 breidt dit vereiste uit naar onder het SSM vallende banken die overeenkomstig de IFRS en de nationale Generally Accepted Accounting Principles (GAAPs) op subgeconsolideerd of individueel niveau rapporteren.

EBA: Toezichtsrapportage
Gemeenschappelijke rapportage (Common reporting of CoRep)

CoRep maakt eveneens deel uit van de Implementing Technical Standards (ITS) van de EBA tot wijziging van de Uitvoeringsverordening (EU) van de Europese Commissie Nr. 680/2014 betreffende toezichtsrapportage door instellingen overeenkomstig Verordening (EU) No 575/2013. CoRep wordt gebruikt om in een geharmoniseerd formaat Pijler 1-gegevens en informatie over liquiditeit, schuldenlast en grote risicoposities te vergaren bij banken. De sjablonen betreffen zowel geconsolideerde als individuele rapportages.

EBA: Toezichtsrapportage
Klokkenluiders