Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Avertizorii de integritate acționează spre binele tuturor

8 septembrie 2015 (ultima actualizare: 26 octombrie 2018)

BCE s-a angajat să efectueze o supraveghere bancară severă, dar echitabilă. O parte esențială a acestei atribuții constă în a asigura că toate băncile supravegheate și autoritățile de supraveghere bancară respectă pe deplin obligațiile care le revin în temeiul legislației UE. Totuși, ocazional, aceste obligații nu sunt respectate și, în unele cazuri, sunt întreprinse acțiuni deliberate pentru a masca faptele ilegale. Avertizorii de integritate care informează BCE cu privire la posibile abateri profesionale servesc interesului public și acționează spre binele tuturor atunci când raportează suspiciuni.

Responsabilii cu conformitatea, auditorii și alți angajați ai unei bănci constituie grupurile care este cel mai probabil să dispună de informații legate de posibile fapte ilegale. Calcularea inadecvată a fondurilor proprii și a cerințelor de capital, precum și aspectele legate de guvernanță se numără printre cele mai frecvente încălcări raportate.

„Rapoartele privind încălcările reprezintă un instrument eficace pentru a scoate la lumină incidentele legate de desfășurarea defectuoasă a activității.”

(Danièle Nouy, președinta Consiliului de supraveghere, articol de opinie)

BCE poate ancheta numai încălcări ale „legislației relevante a UE”. Aceasta constă în acte legislative care vizează supravegherea prudențială a băncilor, de exemplu legile privind cerințele de capital și mecanismele de guvernanță. În cazul în care vizează alte domenii ale supravegherii unei bănci – de exemplu, protecția consumatorilor sau implementarea normelor privind combaterea spălării banilor –, încălcările se situează în afara mandatului BCE. Aceste încălcări trebuie, de fapt, raportate autorităților naționale.

Transmiterea raportărilor

Încălcările trebuie raportate prin intermediul formularului online. Utilizarea formularului garantează că raportarea este transmisă direct și fără întârziere persoanelor responsabile cu evaluarea posibilei încălcări. Formularul conține, de asemenea, o serie de întrebări importante pentru evaluarea de către BCE a raportării.

Platforma dedicată avertizărilor de integritate

Protecția avertizorilor de integritate

Oricine poate folosi formularul online al BCE pentru a raporta o încălcare, fără a-și dezvălui identitatea. Informatorii pot avea încredere că BCE le va evalua raportarea cu atenție.

BCE a consultat Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor pentru a se asigura că au fost luate toate măsurile de protecție necesare în scopul protejării informatorilor în conformitate cu legislația UE privind protecția datelor. Protecția informatorilor este, de asemenea, prevăzută în cadrul juridic aplicabil BCE cu privire la atribuțiile sale de supraveghere.

Cum sunt procesate raportările?

O echipă de experți primește raportarea și evaluează dacă aceasta este relevantă pentru BCE sau pentru autoritatea națională de supraveghere. Dacă, după evaluarea inițială, echipa de experți conchide că raportarea este relevantă, aceasta o va transmite compartimentului responsabil din cadrul BCE sau autorității naționale de supraveghere. Astfel, poate fi declanșată o acțiune de supraveghere – de exemplu, o solicitare de informații, o inspecție la fața locului, utilizarea unor măsuri de supraveghere sau a unei proceduri de sancționare.

Având în vedere regimul secretului profesional în vigoare, BCE nu are permisiunea de a comunica informatorului rezultatul evaluării raportării. Totuși, în fiecare an, în Raportul anual al BCE privind activitățile de supraveghere se publică o sinteză agregată și anonimizată a încălcărilor raportate și a măsurilor adoptate de BCE în privința acestora.

Avertizările de integritate