Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Ce sunt creditele neperformante?

12 septembrie 2016 (ultima actualizare: 14 ianuarie 2021)

Una dintre prioritățile activității de supraveghere a BCE o reprezintă prevenirea și soluționarea problemei creditelor neperformante la nivelul sistemului bancar european. Ce sunt aceste credite și de ce au un efect negativ?

În primul rând, este necesar să analizăm în ce constă activitatea bancară. Una dintre atribuțiile principale ale unei bănci este acordarea de credite care să permită companiilor să realizeze investiții și să creeze locuri de muncă și persoanelor fizice să achiziționeze bunuri, precum automobile sau locuințe. Banca poate realiza venituri din dobânda pe care o percepe pentru aceste credite.

În cazul în care debitorul își menține bonitatea financiară și achită ratele și dobânzile convenite conform planificării, creditul este considerat performant. Există însă întotdeauna riscul ca persoana juridică sau fizică să nu își poată rambursa împrumutul în perioada convenită. Dacă această situație survine efectiv sau este probabil să survină, banca trebuie să clasifice creditul ca „neperformant”. Creditele neperformante sunt denumite deseori și „credite incerte”.

Când devine neperformant un credit?

Un credit devine neperformant în cazul în care există indicii cu privire la probabilitatea ca debitorul să nu ramburseze creditul sau dacă au trecut mai mult de 90 de zile fără ca debitorul să fi achitat ratele convenite. Acest lucru se poate întâmpla când o persoană își pierde locul de muncă și, prin urmare, nu poate rambursa un credit ipotecar în condițiile convenite sau când o companie se confruntă cu probleme financiare.

Băncile trebuie să analizeze cu atenție împrumuturile pe care le-au acordat și să identifice într-o etapă incipientă acele credite care prezintă riscul de a deveni neperformante. Acest proces se numește „recunoașterea creditelor neperformante”.

De ce creditele neperformante au un impact negativ?

Creditele neperformante reprezintă o realitate cotidiană pentru bănci, în condițiile în care pierderea locului de muncă sau problemele financiare ale companiilor sunt, din nefericire, la ordinea zilei. Însă aceste situații generează întotdeauna costuri pentru bancă, motiv pentru care băncile trebuie să mențină creditele neperformante la un nivel minim.

Creditele neperformante afectează băncile în două moduri. Ele diminuează profitabilitatea băncilor, deoarece generează pierderi care reduc veniturile pe care băncile le obțin în urma activității de creditare. Pentru a fi pregătite să facă față acestor pierderi, băncile trebuie să constituie provizioane. Aceasta înseamnă că trebuie să pună deoparte fonduri pentru acoperirea pierderilor pe care anticipează că le vor suporta. Din acel moment, fondurile nu mai sunt disponibile pentru acordarea de noi împrumuturi sau pentru absorbirea altor pierderi. Aceasta reduce suplimentar veniturile băncilor și le fragilizează.

O bancă cu un volum excesiv de credite neperformante nu poate furniza în mod corespunzător companiilor creditele de care acestea au nevoie pentru a realiza investiții și a crea locuri de muncă. O situație în care un număr mare de bănci se confruntă, pe scară mai largă, cu această problemă poate afecta economia în ansamblu.

Cum poate o bancă să evite acumularea de credite neperformante?

În primul rând, băncile trebuie să evite din start acordarea de împrumuturi deosebit de riscante. Acestea ar trebui să aplice criterii de creditare solide și să evalueze în mod corespunzător bonitatea debitorilor, pentru a se asigura că se acordă împrumuturi numai acelor clienți care au capacitatea de a le rambursa.

Totodată, este importantă introducerea unui sistem de monitorizare adecvat pentru ca banca să detecteze într-un stadiu timpuriu momentul în care debitorul se confruntă cu dificultăți financiare. În aceste condiții, banca dispune încă de instrumente pentru a remedia situația. În unele cazuri, simpla consiliere a clientului cu privire la situația sa financiară poate fi suficientă pentru a evita ca un credit să devină neperformant.

Totodată, băncile ar trebui să înregistreze din timp provizioane suficiente.

Criza cauzată de pandemia de coronavirus va genera creșterea nivelului de credite neperformante?

Criza legată de pandemia de coronavirus a reprezentat un șoc economic fără precedent, multe companii depunând eforturi semnificative pentru a-și menține activitatea. Nu toate aceste companii vor supraviețui crizei și nu toate gospodăriile vor putea să achite împrumuturile pe care le-au contractat înaintea sau în timpul pandemiei. Aceasta înseamnă o creștere inevitabilă a nivelului creditelor neperformante, deoarece nu toate împrumuturile vor fi rambursate integral.

Pentru a reduce la minimum această creștere, BCE a evidențiat în repetate rânduri că, inclusiv în perioadele dificile, băncile trebuie să acorde împrumuturi numai acelor clienți care au capacitatea de a le rambursa. Totodată, a reamintit băncilor să monitorizeze îndeaproape riscurile, pentru a identifica și a soluționa creditele neperformante într-un stadiu incipient.

Supravegherea explicată: Măsurile de sprijin adoptate în contextul pandemiei creează firme „zombie”?

Ce poate face o bancă pentru a-și reduce stocul de credite neperformante?

Pe lângă constituirea unor provizioane suficiente, băncile ar trebui să încerce în mod activ să soluționeze creditele neperformante.

O posibilitate o reprezintă renegocierea condițiilor împrumutului, acordând, de exemplu, debitorului o perioadă mai îndelungată pentru rambursare. O astfel de măsură ar putea permite unei persoane sau unei companii care se confruntă cu probleme temporare să supraviețuiască din punct de vedere financiar și, în cele din urmă, să își ramburseze împrumutul.

O bancă poate decide, de asemenea, să vândă creditele neperformante unor investitori, care solicită, de regulă, aplicarea unui discount asupra valorii acestora. Banca ar putea înregistra o pierdere în urma unei astfel de operațiuni, dar scoaterea completă din evidențele contabile ar conduce, în general, la o pierdere și mai ridicată.

În cazul în care niciuna dintre tentativele de a găsi o soluție nu este reușită, de exemplu deoarece debitorul este insolvent, băncile pot recurge la căile legale pentru a încerca să recupereze cel puțin o parte din fonduri.

În unele cazuri, băncile pot redirecționa creditele lor neperformante către o așa-numită bad bank sau „bancă rea”. O astfel de bancă este o societate de administrare a activelor, înființată de obicei de autoritățile guvernamentale cu scopul specific de a soluționa problema creditelor neperformante. Aceste societăți le permit băncilor să elimine creditele neperformante din bilanț și să își refacă mai rapid capacitatea de creditare. Ulterior, societatea de administrare a activelor se ocupă de recuperarea fondurilor împrumutate, de vânzarea creditelor către investitori sau de alte operațiuni.

Ce măsuri poate adopta autoritatea de supraveghere?

Soluționarea problemei creditelor neperformante prezintă un interes deosebit pentru autoritățile de supraveghere, întrucât aceasta fragilizează băncile și reprezintă un risc la adresa solidității lor. BCE a inclus această problemă printre domeniile principale pe care se axează activitatea sa de supraveghere și a comunicat băncilor orientări cuprinzătoare privind creditele neperformante și așteptările sale.

Avertizările de integritate