Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Practicile de supraveghere

Ne asigurăm că băncile își pot îndeplini rolul esențial

Colaborăm cu autoritățile naționale de supraveghere pentru a menține siguranța și soliditatea sistemului bancar din Europa. În această secțiune poți afla mai multe despre practicile noastre, băncile pe care le supraveghem și ce măsuri avem la dispoziție.

Procesul de supraveghere și evaluare

În calitate de autoritate de supraveghere, evaluăm riscurile cu care se confruntă băncile și verificăm dacă acestea sunt pregătite să gestioneze riscurile respective în mod corespunzător. Această activitate poartă denumirea de „proces de supraveghere și evaluare” (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), scopul său fiind evaluarea consecventă a profilurilor de risc ale băncilor și adoptarea deciziilor cu privire la măsurile de supraveghere necesare.

Află mai multe despre SREP

Prioritățile în materie de supraveghere

Prioritățile în materie de supraveghere stabilesc domeniile principale pe care ne vom axa în anul următor. Acestea sunt definite anual, dar pot fi reevaluate în orice moment, dacă evoluțiile riscurilor justifică această abordare. Prioritățile în materie de supraveghere se bazează pe evaluarea noastră privind principalele riscuri și vulnerabilități cu care se confruntă instituțiile supravegheate.

Află mai multe despre prioritățile noastre în materie de supraveghere

Lista băncilor supravegheate

Supraveghem în mod direct cele mai mari bănci din țările participante, în strânsă colaborare cu autoritățile naționale de supraveghere, care supraveghează, de asemenea, băncile mai mici din țările respective.

Află mai multe despre băncile aflate sub supravegherea noastră

Testările la stres

Utilizăm testările la stres pentru a evalua în ce măsură băncile pot face față șocurilor financiare și economice. Testările contribuie la identificarea vulnerabilităților băncilor și la soluționarea din timp a acestora în cadrul dialogului în materie de supraveghere cu băncile.

Află mai multe despre testările la stres

Datele de supraveghere

La baza activității noastre stau date fiabile și comparabile. Acestea contribuie la fundamentarea deciziilor și acțiunilor noastre ulterioare. Pentru a asigura transparența, publicăm, de asemenea, periodic statisticile noastre bancare agregate în materie de supraveghere.

Date de supraveghere

Echipele comune de supraveghere

Autoritățile de supraveghere europene și naționale cooperează atunci când supraveghează în mod direct băncile semnificative. Una dintre principalele forme de cooperare o reprezintă echipele comune de supraveghere (ECS), care desfășoară activitatea de supraveghere zilnică, promovează o cultură comună a supravegherii și încurajează o supraveghere consecventă.

Află mai multe despre echipele comune de supraveghere

Află mai multe despre practicile noastre

Măsuri de supraveghere

Obiectivul măsurilor noastre de supraveghere este de a asigura că băncile pe care le supraveghem îndeplinesc cerințele prudențiale. Măsurile noastre încurajează băncile să ia măsurile necesare pentru a soluționa orice problemă cât mai curând posibil.

Măsuri de supraveghere
Executare

În cazul în care băncile nu respectă cerințele prudențiale sau măsurile noastre de supraveghere, putem impune, de asemenea, măsuri de executare. Aceste măsuri pot fi impuse numai în cazul unor încălcări în curs.

Măsuri de executare
Sancțiuni

Scopul sancțiunilor este acela de a pedepsi abaterile și reprezintă un factor disuasiv nu numai pentru banca respectivă, ci și pentru sectorul bancar în ansamblu. De asemenea, sancțiunile noastre vizează încurajarea unei culturi a conformității (culture of compliance) în cadrul sistemului bancar european.

Sancțiuni
Autorizații

În cadrul supravegherii bancare europene, BCE este autoritatea responsabilă de autorizațiile bancare. În acest domeniu, BCE pune în aplicare cadrul unic de reglementare al Autorității bancare europene și, după caz, legislația națională. BCE colaborează, de asemenea, cu autoritățile naționale de supraveghere pentru a asigura o abordare consecventă și standarde ridicate la nivelul tuturor țărilor.

Autorizații
Evaluări ale competenței și onorabilității

Numirea unor directori corespunzători este esențială pentru buna funcționare a unei bănci. Prin urmare, băncile trebuie să asigure în permanență caracterul adecvat al acestora. BCE are rolul de agent de control și răspunde de evaluarea caracterului adecvat al tuturor membrilor organelor de conducere ale tuturor instituțiilor aflate sub supravegherea sa directă.

Evaluări ale competenței și onorabilității
Comitetul administrativ de control

Fără a aduce atingere dreptului de a introduce acțiuni în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, deciziile de supraveghere ale BCE, inclusiv cele care impun sancțiuni sau măsuri de supraveghere, pot fi verificate de Comitetul administrativ de control, la solicitarea băncii vizate. 

Comitetul administrativ de control

Covid-19

Răspunsul nostru la pandemie

PLATFORME DE COMUNICARE

Află mai multe despre modul în care poți să partajezi informații cu noi

Portalul privind supravegherea bancară

Acest portal asigură accesul băncilor la serviciile noastre online legate de supravegherea bancară. Pe acesta poți transmite informații și poți comunica cu supraveghetorii.

Portalul privind supravegherea bancară

Avertizările de integritate (whistleblowing)

Utilizează platforma dedicată avertizărilor de integritate pentru a raporta o presupusă încălcare, de către o bancă supravegheată, o autoritate națională de supraveghere sau BCE, a legislației UE privind supravegherea bancară.

Află mai multe despre avertizările de integritate
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Supravegherea bancară europeană pe scurt

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate