Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Ce sunt participațiile calificate?

18 martie 2016

O participație la o bancă poate fi descrisă drept „participație calificată” atunci când reprezintă 10% sau mai mult din acțiunile și/sau drepturile de vot ale băncii sau depășește celelalte praguri relevante (20%, 30% sau 50%). În plus, obținerea drepturilor de numire a (majorității) membrilor consiliului de administrație sau a altor mijloace de exercitare a unei influențe semnificative asupra conducerii băncii intră, de asemenea, în sfera „participațiilor calificate”.

În calitate de autoritate europeană de supraveghere bancară, BCE este responsabilă de aprobarea achizițiilor propuse de participații calificate pentru toate băncile din țările participante.

De ce este necesară aprobarea prealabilă a achizițiilor de participații calificate?

Procesul de aprobare vizează asigurarea faptului că în sistemul bancar au acces numai acționari adecvați, pentru a evita orice perturbări ale bunei funcționări a acestuia.

În special, evaluarea este menită să asigure că achizitorul propus se bucură de o bună reputație și de soliditatea financiară necesară, că banca vizată va îndeplini în continuare cerințele prudențiale și că tranzacția nu este finanțată cu fonduri provenite din activități infracționale.

Cine poate achiziționa participații calificate?

În general, oricine respectă criteriile de evaluare poate achiziționa o participație calificată la o bancă. Sunt incluse aici atât persoanele fizice, cât și cele juridice.

Care sunt criteriile evaluate?

Criteriile sunt armonizate la nivel european. CRD stabilește cele cinci criterii în raport cu care este evaluată achiziția propusă:

Reputația achizitorului propus Achizitorul propus se bucură de integritatea și încrederea necesare (de exemplu, nu figurează cu înscrisuri în cazierul judiciar sau nu este vizat de acțiuni în instanță)? Un alt aspect se referă la competența profesională a achizitorului, respectiv istoricul activităților sale de gestionare și/sau investire în sectorul financiar.
Reputația și experiența noilor cadre de conducere propuse Achizitorul intenționează să implementeze modificări ce privesc organele de conducere ale băncii? Dacă da, trebuie efectuată o evaluare a competenței și onorabilității noilor membri ai consiliului de administrație.
Soliditatea financiară a achizitorului Poate achizitorul propus să finanțeze achiziția propusă și să mențină o structură financiară solidă în viitorul apropiat? Aceasta include identificarea persoanelor care vor fi responsabile de contribuția la majorările de capital pentru banca vizată.
Impactul asupra băncii Va putea banca să respecte în continuare cerințele prudențiale? De exemplu, banca nu ar trebui să se confrunte cu dificultăți din cauza finanțării prin îndatorare a unei părți din achiziție. De asemenea, structura achizitorului nu ar trebui să fie atât de complexă încât să împiedice autoritatea de supraveghere să supravegheze banca în mod eficace.
Riscul de legături cu activitățile de spălare de bani și de finanțare a terorismului Se poate verifica dacă fondurile implicate provin din activități infracționale sau sunt legate de terorism? Evaluarea vizează, de asemenea, posibilitatea ca achiziția să sporească riscul de spălare de bani sau de finanțare a terorismului.

Cum sunt luate deciziile?

Achizitorul propus notifică autorității naționale de supraveghere bancară din țara băncii vizate intenția sa de a achiziționa o participație calificată. Autoritatea națională de supraveghere efectuează evaluarea inițială și întocmește proiectul de propunere pentru BCE. În cooperare cu autoritatea națională de supraveghere, BCE efectuează propria evaluare, după care notifică achizitorul propus și autoritatea națională de supraveghere implicată (autoritățile naționale de supraveghere implicate) cu privire la rezultatul evaluării.

Evaluarea nu ar trebui să dureze mai mult de 60 de zile lucrătoare. Dacă sunt necesare informații suplimentare, această perioadă poate fi prelungită cu alte 20 de zile lucrătoare sau cu 30 de zile lucrătoare în cazuri specifice.

Ce se întâmplă în cazul în care doi (sau mai mulți) achizitori doresc să achiziționeze aceeași bancă în același timp?

Dacă primește simultan mai multe notificări, BCE trebuie să le trateze în mod echitabil, evitând să exprime preferințe cu privire la achizitorul propus căruia ar trebui să i se permită să achiziționeze banca. Misiunea BCE este de a asigura că oricare dintre achizitorii propuși respectă cele cinci criterii menționate mai sus. În cazul în care mai mulți achizitori propuși respectă criteriile de evaluare, decizia finală privind achiziționarea băncii aparține proprietarilor băncii.

Poate BCE să impună condiții atunci când ia decizii cu privire la o solicitare de achiziție?

Da, fie la propunerea autorității naționale de supraveghere, fie din proprie inițiativă. Totuși, orice condiții impuse achizitorilor propuși trebuie să vizeze cele cinci criterii de evaluare. În cazul în care condițiile pot afecta nefavorabil drepturile achizitorului propus, va avea loc o audiere pentru a oferi acestuia posibilitatea de a reacționa.

Ce se întâmplă în cazul în care solicitantul primește un răspuns nefavorabil?

În cazul în care achiziția propusă este respinsă sau dacă achizitorul propus consideră că decizia este nefavorabilă din orice punct de vedere, achizitorul propus poate contesta decizia la Comitetul administrativ de control al BCE. Dacă rezultatul acestei proceduri nu este satisfăcător, achizitorul propus poate introduce o cale de atac la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Ce se întâmplă în cazul în care două societăți fuzionează? Ar implica și această situație o evaluare a participațiilor calificate?

Da, în cazul în care, în urma fuziunii, o bancă primește 10% sau mai mult din acțiunile și/sau drepturile de vot ale altei bănci sau depășește celelalte praguri relevante stabilite în CRD (20%, 30% sau 50%).

Cu toate acestea, dacă fuziunea nu implică achiziția unei participații calificate, atunci regimul aplicabil depinde de legislația națională. Unele state membre impun o aprobare prealabilă a fuziunilor, altele nu.

Avertizările de integritate