Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Ce se înțelege prin provizioane și acoperirea creditelor neperformante?

21 decembrie 2020

Ori de câte ori acordă împrumuturi clienților, băncile se expun riscului de credit, mai exact riscului ca debitorul să nu poată rambursa împrumutul. Când se întâmplă acest lucru, creditul respectiv este considerat neperformant. Un credit devine neperformant atunci când banca consideră că este puțin probabil ca debitorul să îl ramburseze sau când debitorul înregistrează o întârziere de 90 de zile la plată.

Creditele neperformante reduc câștigurile băncilor și generează pierderi, care afectează soliditatea acestora. Băncile cu niveluri ridicate de credite neperformante nu sunt în măsură să acorde împrumuturi populației și companiilor. Aceasta dăunează economiei în ansamblu.

Protecția împotriva pierderilor: provizioane și acoperire

Fiecare bancă trebuie să se pregătească pentru eventualitatea înregistrării unor pierderi aferente creditelor pe care le acordă. Pentru a compensa acest risc de credit, banca estimează pierderea așteptată viitoare aferentă creditului și constituie un provizion corespunzător. Constituirea unui provizion înseamnă că banca recunoaște în avans o pierdere aferentă unui credit. Banca își utilizează capitalul pentru a absorbi aceste pierderi: prin constituirea unui provizion, banca înregistrează o pierdere și, prin urmare, își reduce capitalul cu suma pe care nu o va putea recupera de la client.

Băncile nu trebuie să constituie provizioane pentru valoarea integrală a unui credit neperformant, întrucât clientul ar putea încă efectua unele rambursări. Băncile ar putea, de asemenea, recupera o parte din valoarea creditului prin vânzarea activelor sau a bunurilor imobile pe care clientul le-a constituit drept garanție. Numai pierderea netă așteptată ar trebui acoperită. Porțiunea din creditele neperformante care este acoperită de provizioane este definită ca „acoperirea creditelor neperformante ale băncii”. Aceasta indică în ce măsură banca a recunoscut deja pierderile așteptate din credite neperformante.

Cum constituie o bancă un provizion?

Exemplu: o bancă deține credite neperformante în valoare de 100 EUR și anticipează că pierderea netă aferentă acestora va fi de 40 EUR. Banca acoperă această pierdere prin constituirea de provizioane în valoare de 40 EUR, așadar rata sa de acoperire a creditelor neperformante este de 40%.

Asigurarea unor provizioane suficiente: rata minimă de acoperire

Pentru a asigura că băncile constituie provizioane suficiente, legislația UE stabilește o rată minimă de acoperire pe care băncile au obligația de a o menține. Dacă o bancă nu a constituit un volum suficient de provizioane pentru a acoperi creditele neperformante noi, aceasta trebuie să remedieze această deficiență prin deducerea sumei care lipsește din capitalul său. Aceasta poate crea dificultăți pentru bancă, în cazul în care aceasta nu deține rezerve de capital suficiente, pe lângă cerințele minime prevăzute, pentru a funcționa în condiții de siguranță.

Asigurarea unei acoperiri oportune: calendarul provizionării

Băncile nu ar trebui să întârzie prea mult acoperirea creditelor neperformante. Au fost introduse numeroase instrumente și mecanisme pentru a asigura că provizioanele pentru pierderi ale băncilor sunt constituite nu numai într-un volum suficient, ci și la timp. Unul dintre acestea este calendarul de provizionare predefinit, care are rol de mecanism de sprijin în cazul acoperirii insuficiente a creditelor neperformante.

Cum funcționează acesta? Calendarul stabilește nivelul obligatoriu de acoperire la diferite momente în timp, începând cu data la care creditul devine neperformant. Cu cât creditul rămâne neperformant mai mult timp, cu atât este mai puțin probabil ca acesta să redevină performant și cu atât provizionul ar trebui să fie mai ridicat. Prin urmare, acoperirea obligatorie crește treptat în timp până când atinge 100%.

Calendarul impus depinde de gradul de garantare (cu colateral sau bunuri imobile) a împrumutului. Dacă împrumutul nu este garantat, banca trebuie să îl acopere integral cel târziu în termen de trei ani. Împrumuturile garantate trebuie acoperite integral în termen de șapte până la nouă ani.

Mecanismul de sprijin pentru constituirea de provizioane împotriva pierderilor contribuie la asigurarea unei protecții corespunzătoare a băncilor împotriva pierderilor din activitatea de creditare. Acest mecanism se aplică însă numai împrumuturilor pe care băncile le-au clasificat ca neperformante. Prin urmare, băncile trebuie să monitorizeze cu atenție împrumuturile pe care le-au acordat, să identifice prompt creditele care riscă să devină neperformante și să le clasifice în consecință.

Informații suplimentare

Cerința de acoperire care decurge din dreptul UE („mecanismul de sprijin din Pilonul 1”) este obligatorie pentru toate băncile din Uniunea Europeană și se aplică împrumuturilor acordate începând cu 26 aprilie 2019. Creditele acordate înainte de această dată fac obiectul unor așteptări fără caracter obligatoriu formulate de Supravegherea bancară a BCE („așteptările din Pilonul 2”), care urmează o logică similară. Pentru mai multe detalii privind interacțiunea dintre cerințele cu caracter obligatoriu și așteptările în materie de supraveghere fără caracter obligatoriu, a se vedea comunicarea din august 2019 referitoare la așteptările în materie de supraveghere privind acoperirea.

Comunicarea referitoare la așteptările în materie de supraveghere privind acoperirea pentru expunerile neperformante
Avertizările de integritate