Menu


Organizare și guvernanță

BCE, în cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere, este responsabilă de asigurarea funcționării eficace și coerente a supravegherii bancare europene în cadrul Mecanismului unic de supraveghere.

Organizare

Familiarizați-vă cu modul de organizare a supravegherii în cadrul BCE și aflați care sunt persoanele implicate în activitățile cotidiene.

Cine ce face


Guvernanța

Aflați cum sunt luate deciziile în materie de supraveghere și de către cine.

Procesul decizional


Taxe de supraveghere

Ce sunt taxele de supraveghere? Cum sunt calculate acestea? Cine le plătește și cum?

Taxe