Menu

Cadrul juridic și de politică

În rolul său de autoritate de supraveghere bancară, BCE funcționează într-un cadru juridic și de politică bine definit. Acest cadru stabilește obligațiile prudențiale ale băncilor care fac obiectul supravegherii bancare europene, precum și prerogativele și așteptările autorităților de supraveghere. Cadrul cuprinde legislația bancară generală a UE, precum și documente de politică și acte juridice ale BCE mai specifice.

Legislația bancară europeană

Legislația bancară a UE

Află informații despre actele juridice ale UE care reglementează modul de funcționare și de rezoluție a băncilor, aplicate de supraveghetori în activitatea lor.

Legislația bancară a UE


Cadru juridic

Cadrul juridic al BCE

Află care este temeiul juridic ce definește prerogativele de supraveghere ale BCE și instrumentele juridice pe care BCE le poate adopta ca parte a instrumentarului său de supraveghere.

Cadrul juridic al BCE


Documente privind politicile de supraveghere

Documente privind politicile de supraveghere

Află cum utilizează BCE diferite documente și canale pentru a comunica și a oferi orientări cu privire la politicile sale de supraveghere.

Documente privind politicile de supraveghere


Consultări publice

Consultări publice

Accesează informații despre consultările referitoare la proiecte de acte juridice și documente de politică ale BCE, pe aceasta din urmă le organizează pentru a obține feedback de la diverse părți interesate.

Consultări publice (disponibile numai în limba engleză)