Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Ce sunt „instituțiile mai puțin semnificative”?

13 decembrie 2022

Toate entitățile supravegheate sunt clasificate, prin definiție, ca instituții mai puțin semnificative. Acestea devin semnificative – și, prin urmare, intră sub supravegherea directă a BCE – numai dacă îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile stabilite în Regulamentul-cadru privind Mecanismul unic de supraveghere (MUS). Printre aceste criterii se numără dimensiunea băncii, importanța acesteia pentru economia țării sale de origine sau pentru UE în ansamblu și caracterul semnificativ al activităților sale transfrontaliere. În octombrie 2022, 111 bănci au fost clasificate ca instituții semnificative și peste 2 000 ca instituții mai puțin semnificative.

Multe instituții mai puțin semnificative furnizează servicii în cadrul unor comunități sau regiuni mai mici. Majoritatea caselor de economii și a băncilor cooperatiste intră, de exemplu, în această categorie. În plus, instituțiile mai puțin semnificative pot oferi servicii și produse mai specializate decât cele puse la dispoziție de instituțiile semnificative, cum ar fi finanțare auto, activități bancare ipotecare, împrumuturi acordate unor sectoare specifice și furnizarea de servicii în domeniul valorilor mobiliare.

Instituțiile mai puțin semnificative sunt supravegheate de autoritățile naționale de supraveghere, sub monitorizarea BCE, în timp ce instituțiile semnificative sunt supravegheate direct de BCE. Supravegherea și monitorizarea acestora respectă principiul proporționalității. Acesta asigură că așteptările și cerințele autorității de supraveghere corespund dimensiunii, importanței sistemice și profilului de risc al băncilor supravegheate și că resursele în materie de supraveghere sunt alocate în mod eficient. Cu toate acestea, standardele minime trebuie respectate de toate băncile și, prin urmare, nu se pot acorda exceptări de la acestea din motive de proporționalitate.

Pentru a facilita acest tratament proporțional, băncile sunt clasificate în funcție de caracteristicile lor, ceea ce înseamnă că diferențierea între instituțiile semnificative și cele mai puțin semnificative reprezintă un punct de pornire esențial pentru aplicarea proporționalității. O altă distincție între instituțiile mai puțin semnificative este posibilă în urma introducerii instituțiilor mici și cu un grad redus de complexitate ca urmare a revizuirii Regulamentului privind cerințele de capital (CRR II). Atributele specifice băncilor, precum profilul de risc, modelul de afaceri, activitățile transfrontaliere și dimensiunea, reprezintă factori de diferențiere suplimentari care sunt utilizați pentru a determina nivelul adecvat de interacțiune în materie de supraveghere (în ceea ce privește frecvența, sfera de aplicare și rigurozitatea controalelor de supraveghere) și raportarea în scopuri de supraveghere.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Mai mult pe aceeași temă

REGULAMENTUL-CADRU PRIVIND MUS

Regulamentul-cadru privind MUS definește relațiile și procedurile instituționale în cadrul supravegherii bancare europene.

Regulamentul-cadru privind MUS

LISTA BĂNCILOR SUPRAVEGHEATE

BCE menține o listă cu toate băncile semnificative aflate sub supravegherea sa directă și cu băncile mai puțin semnificative aflate sub supravegherea sa indirectă.

Lista băncilor supravegheate

SUPRAVEGHEREA ȘI MONITORIZAREA INSTITUȚIILOR MAI PUȚIN SEMNIFICATIVE

Află răspunsurile la unele dintre cele mai frecvente întrebări privind supravegherea și monitorizarea instituțiilor mai puțin semnificative, care ar trebui să te ajute să te familiarizezi cu acest subiect.

Supravegherea și monitorizarea instituțiilor mai puțin semnificative
Avertizările de integritate