Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Ce este supravegherea în materie de competență și onorabilitate?

18 martie 2016 (ultima actualizare: 22 martie 2019)

Ce este supravegherea în materie de competență și onorabilitate?

Directorii băncilor trebuie să aibă capacitatea de a lua decizii care asigură administrarea corectă și prudentă a băncilor lor. Aceste decizii protejează, prin extensie, soliditatea sectorului bancar în ansamblu.

Responsabilitatea principală pentru selectarea unor directori adecvați și asigurarea menținerii caracterului corespunzător al acestora revine băncilor. În cadrul BCE, supraveghem acest proces, verificând competența și onorabilitatea directorilor în raport cu rolul exercitat. Trebuie să împiedicăm ca persoanele care ar prezenta un risc pentru funcționarea corectă a băncii să preia, înainte de toate, o funcție sau, în cazul apariției unei probleme grave, să își exercite în continuare funcția. Prin urmare, BCE deține un rol de „control al accesului” în consiliul de administrație al unei bănci.

Cui i se aplică?

Adoptăm decizii privind competența și onorabilitatea numai pentru directorii băncilor pe care le supraveghem direct, mai exact băncile semnificative care fac obiectul supravegherii bancare europene. În ceea ce privește persoanele care dețin funcții-cheie în cadrul acestor bănci (de exemplu, șefii funcțiilor de control intern care nu fac parte din consiliul de administrație), BCE adoptă decizii privind competența și onorabilitatea numai în cazurile prevăzute în legislația națională. Pentru instituțiile mai puțin semnificative, deciziile privind competența și onorabilitatea sunt luate în continuare de autoritățile naționale de supraveghere, mai puțin în cazul autorizațiilor bancare noi.

Care sunt criteriile pe care directorii potențiali trebuie să le îndeplinească?

BCE efectuează evaluări ale competenței și onorabilității pentru directorii nou-numiți în conformitate cu dispozițiile din dreptul național care pun în aplicare Directiva privind cerințele de capital. Persoanele desemnate sunt evaluate pe baza celor cinci criterii privind competența și onorabilitatea prevăzute în Directiva privind cerințele de capital:

Cinci criterii pentru evaluările competenței și onorabilității
Cunoștințe, competențe și experiență Candidatul dispune de cunoștințele, competențele și experiența necesare pentru a prelua un rol specific în cadrul băncii?
Reputație Candidatul are înscrisuri în cazierul judiciar sau un istoric de abateri administrative ori fiscale? Candidatul este implicat în proceduri judiciare pendinte?
Conflict de interese În procesul de luare a deciziilor, directorii trebuie să fie capabili să acționeze în mod independent, fără a se lăsa influențați de factori externi. Candidatul este implicat în conflicte de interese care îl pot împiedica să ia decizii în mod obiectiv?
Disponibilitate Candidatul poate să dedice timp suficient rolului propus în cadrul băncii?
Caracterul adecvat colectiv al consiliului de administrație Din punctul de vedere al valorii adăugate pe care o aduce un anumit candidat întregului consiliu de administrație, cum se încadrează acesta în structura generală a consiliului?

Cum se desfășoară o evaluare a competenței și onorabilității?

Pentru început, băncile însele sunt responsabile de numirea unor candidați adecvați și, prin urmare, trebuie să dispună de un proces riguros de selectare a celor mai buni candidați.

Băncile trimit apoi dosarul persoanei desemnate către autoritatea națională de supraveghere (și nu către BCE) în vederea unei evaluări a competenței și onorabilității, pe baza formularului național relevant.

După începerea procesului, autoritatea națională de supraveghere va oferi asistență Serviciului autorizare din cadrul BCE și echipei comune de supraveghere (ECS) responsabile de banca respectivă în scopul realizării unei evaluări comune. Implicarea ECS este esențială, contribuind la asigurarea faptului că deciziile privind competența și onorabilitatea sunt în concordanță cu supravegherea băncii în ansamblu. Decizia finală revine BCE.

Întregul proces se desfășoară, așadar, pe hârtie?

Nu în totalitate. În procesul de pregătire a dosarului unei persoane desemnate, evaluarea poate face oricând obiectul unor discuții prin stabilirea de contacte informale între autoritatea de supraveghere și bancă. Pe parcursul procesului de evaluare propriu-zis, putem decide, de asemenea, să organizăm un interviu cu persoana desemnată pentru a colecta informații care să suplimenteze informațiile scrise furnizate de bancă. Totodată, acesta ne oferă posibilitatea de a aborda așteptările noastre specifice referitoare la viitorul rol al persoanei desemnate.

Și, desigur, în cazul în care intenționează să formuleze obiecții cu privire la persoana desemnată, BCE îi acordă întotdeauna acesteia dreptul de a fi audiată.

Cât durează evaluarea competenței și onorabilității?

Principalul factor care afectează calendarul unei evaluări îl constituie disponibilitatea informațiilor. Aceasta depinde de:

  1. gradul de exhaustivitate a informațiilor furnizate de bancă;
  2. rapiditatea cu care autoritatea națională de supraveghere poate colecta informațiile suplimentare necesare;
  3. întârzierile cu care sunt primite aceste informații, îndeosebi în jurisdicțiile în care evaluarea este efectuată după numirea candidaților.

În unele jurisdicții, evaluarea va fi suspendată sau întreruptă, în așteptarea informațiilor suplimentare care trebuie transmise de banca supravegheată. Alți factori care pot avea un impact semnificativ asupra duratei integrale a procesului sunt complexitatea evaluării (de exemplu, profilul, rolul și postul persoanei care face obiectul evaluării) și necesitatea unui interviu sau a unei audieri.

De asemenea, BCE respectă termenele-limită stabilite în legislația națională și încurajează conformitatea cu perioada de evaluare de patru luni prevăzută în Ghidul comun al ESMA și ABE privind evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie.

Poate un candidat să preia o funcție înainte de primirea aprobării?

Momentul începerii procedurii de evaluare variază de la o țară la alta: băncile trebuie fie să depună candidatura la autoritatea națională de supraveghere ori să o notifice acesteia după preluarea noilor funcții de către persoanele desemnate, fie să depună candidatura la autoritatea națională de supraveghere înainte ca respectivele persoane desemnate să își poată prelua funcțiile.

O decizie favorabilă privind competența și onorabilitatea acordă persoanei desemnate dreptul de a lucra la orice bancă?

Nu. O decizie privind competența și onorabilitatea este adoptată pentru o bancă și o funcție specifică, la un anumit moment în timp. În cazul în care situația se modifică, de exemplu dacă persoana desemnată se mută la o altă bancă, va fi necesară o nouă evaluare.

S-a întâmplat să refuzați un candidat propus de o bancă?

În primul rând, deciziile privind competența și onorabilitatea nu sunt date publicității. În general, însă, nu ne așteptăm la un număr mare de refuzuri, întrucât băncile cunosc criteriile care trebuie îndeplinite de persoanele pe care le desemnează.

În plus, deciziile noastre nu sunt întotdeauna sută la sută pozitive sau negative. Uneori impunem persoanei desemnate și băncii cerințe având drept scop soluționarea unor preocupări specifice; de exemplu, putem solicita persoanei desemnate să urmeze un anumit tip de formare sau să renunțe la o funcție exercitată în afara băncii ori putem solicita băncii să ne țină la curent cu privire la o procedură judiciară pendinte.

În plus, evaluările competenței și onorabilității se bazează pe un proces echitabil și corect. În cazul în care există preocupări referitoare la îndeplinirea criteriilor legale de către o persoană desemnată, le vom transmite băncii și persoanei respective. Băncile și/sau persoanele desemnate pot decide reexaminarea candidaturii în cazul în care devine evident faptul că problemele nu pot fi soluționate integral.

SEE ALSO

Find out more about related content

More information

CRD
Avertizările de integritate