Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Tiesiskais un politikas regulējums

Mēs strādājam skaidri noteikta regulējuma ietvaros.

Mēs strādājam skaidri noteikta tiesiskā un politikas regulējuma ietvaros. Regulējums nosaka mūsu uzraudzītajām bankām noteiktās prudenciālās prasības un uzraudzības iestāžu pilnvaras un gaidas. To veido ES tiesību akti banku darbības jomā, kā arī ECB tiesību akti par konkrētiem aspektiem un politikas dokumenti.

ES tiesību akti banku darbības jomā

Uzziniet, kādus noteikumus attiecībā uz banku darbību un noregulējumu mēs kā uzraudzības iestāde piemērojam saskaņā ar ES tiesību aktiem.

ES tiesību akti banku darbības jomā

ECB tiesiskais regulējums

Uzziniet vairāk par juridisko bāzi, kas nosaka mūsu uzraudzības pilnvaras, un juridiskajiem instrumentiem, ko mēs varam pieņemt atbilstoši mūsu rīcībā esošajam uzraudzības rīku kopumam.

ECB tiesiskais regulējums

Digitāls tiesību aktu apkopojums

Aplūkojiet atbilstošo banku uzraudzību regulējošo Savienības tiesību aktu apkopojumu. To dažādās valodu versijas pieejamas EUR-Lex portālā.

Digitāls tiesību aktu apkopojums

Uzraudzības politikas dokumenti

Lasiet, kā mēs izmantojam dažādus dokumentus un kanālus, lai paziņotu par mūsu uzraudzības politiku un sniegtu nepieciešamos norādījumus.

Uzraudzības politikas dokumenti

Sabiedriskās apspriešanas

Izstrādājot norādes un juridiskās prasības, mēs vēlamies uzklausīt sabiedrības un ekspertu viedokļus. Šeit atradīsiet sīkāku informāciju par līdzšinējām un pašreizējām apspriešanām, lai uzzinātu viedokļus par ECB tiesību aktu un politikas dokumentu projektiem.

Sabiedriskās apspriešanas

Saprašanās memorandi

Uzziniet, kādas vienošanās par sadarbību esam noslēguši ar to valstu bankām, kas nepiedalās Eiropas banku uzraudzībā, lai koordinētu pārrobežu banku uzraudzību.

Saprašanās memorandi
VAIRĀK

ES tiesību aktu tiešsaistes datubāze un atbilstība EBI pamatnostādnēm un ieteikumiem

EUR-Lex

Visi ECB tiesību akti visās attiecīgajās ES valodās pieejami EUR-Lex vietnē – ES tiesību aktu tiešsaistes datubāzē. Šajā oficiālajā datubāzē pieejami ES juridiskie dokumenti.

EUR-Lex

Atbilstība EBI pamatnostādnēm un ieteikumiem

Eiropas Banku iestāde (EBI) pieņem pamatnostādnes un ieteikumus. Uzziniet vairāk par pamatnostādnēm un ieteikumiem, t.sk. to, kā mēs nodrošinām atbilstību tiem.

Atbilstība EBI pamatnostādnēm un ieteikumiem

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana