Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kā ECB uzrauga bankas, kuras izmanto fintech?

27.03.2018. (aktualizēts 13.11.2019.)

Daudziem cilvēkiem nopirkt kafiju vai pārskaitīt naudu, izmantojot viedtālruni, kļuvis par ierastu lietu. Lai nodrošinātu šādus inovatīvus pakalpojumus, bankas izmanto fintech.

Kas ir fintech?

Fintech – finanšu tehnoloģija (angļu valodā "financial technology") – ir vispārējs termins, kas aptver visu veidu tehnoloģiju jauninājumus, kuri izmantoti, lai atbalstītu vai sniegtu finanšu pakalpojumus. Tie rada daudzas finanšu sektora pārmaiņas un to rezultātā var rasties jauni uzņēmējdarbības modeļi, pielietojumi, procesi un produkti.

Fintech uzņēmumu darbības pamatā ir uz tehnoloģijām balstīti jauninājumi. Šie uzņēmumi var īpaši aktīvi darboties tādās jomās kā maksājumu pakalpojumi, kredītspējas vērtēšana un automatizētas ieguldījumu konsultācijas, izmantojot mākslīgo intelektu, lielos datus vai blokķēdi.

Kā bankas izmanto fintech?

Dažu jauno banku uzņēmējdarbības modelis lielā mērā balstās uz fintech. No tradicionālajām bankām šīs bankas atšķiras ar to, ka noteicošā loma ir tehnoloģijām, to pakalpojumi bieži vien pieejami vienīgi digitālā formātā un tās izmanto inovatīvus veidus saziņai ar klientiem. Šīs bankas izmanto arī automatizētu aizdevumu apstiprināšanu, vienkārši lietojamas mobilās aplikācijas, mūsdienīgu dizainu un aktīvu dalību sociālajos tīklos.

Vienlaikus arī daudzas esošās bankas meklē veidus, kā tās varētu izmantot fintech. Dažos gadījumos tās sadarbojas ar fintech uzņēmumiem vai pat pārņem tos, lai mainītu savu darbības profilu un nodrošinātu inovatīvus pakalpojumus un produktus.

Ar fintech palīdzību bankas cenšas uzlabot klientu apkalpošanu, piedāvājot labākus produktus un pakalpojumus. Fintech arī var palīdzēt bankām uzlabot iekšējos procesus.

Vai bankas, kas izmanto fintech, ir drošas, ņemot vērā izmantoto tehnoloģiju apjomu?

Dažādiem riskiem pakļautas v isas bankas – gan tradicionālās, gan tās, kuras izmanto fintech. Principā jaunas tehnoloģijas var uzlabot gan jaunu, gan jau nostiprinājušos banku infrastruktūras efektivitāti un elastību, piedāvājot daudzveidīgu produktu un pakalpojumu klāstu plašam klientu lokam. Tomēr tās var saasināt arī dažus pastāvošos riskus.

Pašu banku pienākums neatkarīgi no to uzņēmējdarbības modeļa ir ieviest atbilstošus riska pārvaldības procesus, lai novērstu savus riskus, t.sk. ar fintech saistītos riskus. Vērtējot bankas, uzraudzības iestādes šos riskus ņem vērā.

Kā ECB uzrauga bankas, kuras izmanto fintech?

ECB un valstu uzraudzības iestāžu pamatprincips ir – līdzīga uzņēmējdarbība, līdzīgi riski, līdzīga uzraudzība. Citiem vārdiem runājot, banku, kuras izmanto fintech, uzraudzība neatšķiras no tradicionālo banku uzraudzības. Mūsu attieksme pret banku izmantoto tehnoloģiju ir neitrāla, bet mēs pievēršam uzmanību konkrētajiem riskiem, kas ar to saistīti.

ECB rūpīgi seko tehnoloģiju jauninājumiem finanšu sektorā un jebkādai to ietekmei uz banku uzraudzību. Šajā kontekstā mēs novērtējam fintech un nebanku konkurences ietekmi uz banku uzņēmējdarbības modeļiem.

Kā tiek piešķirtas licences bankām, kuras izmanto fintech?

Visām iestādēm, kas vēlas sniegt banku pakalpojumus neatkarīgi no to uzņēmējdarbības modeļa jāsaņem banku darbības licence. Banku, uz kurām attiecas Eiropas banku uzraudzība, darbības licenci piešķir ECB.

Ņemot vērā augošo fintech uzņēmumu skaitu, kas vēlas saņemt licenci, ECB 2018. gadā publicēja norādījumus par iesniegumu fintech kredītiestādes licences saņemšanai novērtēšanu. Norādījumos skaidri izklāstīts, kā tiek vērtēti iesniegumi licences saņemšanai, un tie palīdz uzraugiem novērtēt konkrētus fintech uzņēmējdarbības modeļu aspektus. Tie interpretējami saistībā ar vispārējiem ECB norādījumiem par iesniegumu licences saņemšanai novērtēšanu un par atbilstības un piemērotības novērtēšanu.

Atļauju izsniegšana
Trauksmes celšana