Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Uzraudzības prakse

Mēs nodrošinām, lai bankas varētu pildīt savu būtisko lomu.

Kopā ar valstu uzraudzības iestādēm mēs strādājam pie tā, lai Eiropas banku sistēma būtu droša un stabila. Šajā sadaļā varat uzzināt vairāk par to, kā mēs strādājam, kuras bankas uzraugām un kādi pasākumi ir mūsu rīcībā.

Uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas process

Kā uzraugi mēs novērtējam riskus, ar kuriem saskaras bankas, un pārbaudām, vai bankas paveikušas visu, kas nepieciešams šo risku pienācīgai pārvaldīšanai. Šo darbību dēvē par uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesu jeb SREP (saīsinājums no Supervisory Review and Evaluation Process). SREP mērķis ir konsekventi novērtēt banku riska profilu un pieņemt lēmumus par nepieciešamajiem uzraudzības pasākumiem.

Uzziniet vairāk par SREP

Uzraudzības prioritātes

Uzraudzības prioritātes iezīmē uzraudzības jomas, kurām mums nākamajā gadā jāpievērš īpaša uzmanība. Mēs tās nosakām katru gadu, bet varam jebkurā brīdī pārskatīt, pamatojoties uz risku norisēm. Uzraudzības prioritātes tiek noteiktas, pamatojoties uz mūsu novērtējumu par būtiskākajiem riskiem un ievainojamības aspektiem, ar ko saskaras uzraudzītās iestādes.

Uzziniet vairāk par uzraudzības prioritātēm

Uzraudzīto banku saraksts

Mēs tieši uzraugām lielākās bankas iesaistītajās valstīs ciešā sadarbībā ar valstu uzraudzības iestādēm. Tās arī uzrauga mazākās bankas savās valstīs.

Uzziniet vairāk par mūsu uzraudzībā esošajām bankām

Stresa testi

Veicot stresa testus, mēs novērtējam, cik labi bankas spēj tikt galā ar finanšu un ekonomiskajiem šokiem. Tie palīdz identificēt banku ievainojamības aspektus un agrīnā posmā risināt tos uzraudzības dialogā ar bankām.

Uzziniet vairāk par stresa testiem

Uzraudzības dati

Uzticami un salīdzināmi dati ir mūsu darba pamats. Šie dati nosaka mūsu turpmākos lēmumus un darbības. Lai nodrošinātu caurredzamību, mēs arī regulāri publicējam apkopoto banku uzraudzības statistiku.

Uzraudzības dati

Kopējās uzraudzības komandas

Eiropas un valstu uzraudzības iestādes kopā veic nozīmīgo banku uzraudzību. Viens no galvenajiem sadarbības veidiem ir kopējās uzraudzības komandas. Tās veic ikdienas uzraudzības darbu un veicina kopēju uzraudzības kultūru un konsekventu uzraudzību.

Uzziniet vairāk par kopējām uzraudzības komandām

Uzziniet vairāk par mūsu darbībām

Uzraudzības pasākumi

Mūsu uzraudzības pasākumu mērķis ir nodrošināt, ka bankas, kuras mēs uzraugām, ievēro prudenciālās prasības. Mūsu pasākumi mudina bankas veikt nepieciešamās darbības, lai pēc iespējas ātrāk risinātu jebkuras problēmas.

Uzraudzības pasākumi
Izpildes nodrošināšana

Ja bankas neievēro prudenciālās prasības vai mūsu uzraudzības pasākumus, mēs varam piemērot arī izpildes nodrošināšanas pasākumus. Šādus pasākumus mēs varam piemērot tikai aktuālu pārkāpumu gadījumā.

Izpildes nodrošināšana
Sankcijas

Sankcijas tiek noteiktas, lai sodītu par pārkāpumiem, un to uzdevums ir atturēt no šādiem pārkāpumiem gan attiecīgo banku, gan arī visu banku nozari. Mūsu sankciju mērķis ir arī veicināt noteikumu ievērošanas kultūru Eiropas banku sistēmā.

Sankcijas
Atļauju izsniegšana

ECB ir iestāde, kas Eiropas banku uzraudzības ietvaros atbild par atļauju izsniegšanu bankām. Pieņemot šos lēmumus, ECB piemēro EBI vienoto noteikumu kopumu un – atbilstošos gadījumos – attiecīgās valsts normatīvos aktus. ECB arī sadarbojas ar nacionālajām uzraudzības iestādēm, lai nodrošinātu saskaņotu pieeju un augstus standartus visās valstīs.

Atļauju izsniegšana
Atbilstības un piemērotības novērtējums

Piemēroti vadītāji ir būtiski, lai nodrošinātu atbilstošu banku darbību. Tāpēc bankām pastāvīgi jānodrošina vadītāju piemērotība. ECB darbojas kā vārtu sargs un vērtē visu tās tiešā uzraudzībā esošo iestāžu vadības struktūru locekļu piemērotību.

Atbilstības un piemērotības novērtējums
Administratīvā pārskatīšana

Neskarot tiesības vērsties Eiropas Savienības Tiesā (EST), ECB uzraudzības lēmumus, tostarp tādus, kas nosaka sankcijas vai uzraudzības pasākumus, pēc attiecīgās bankas pieprasījuma var pārskatīt Administratīvā pārskatīšanas padome.

Administratīvā pārskatīšanas padome

Covid-19

Mūsu pasākumi, reaģējot uz pandēmiju

KOMUNIKĀCIJAS PLATFORMAS

Uzziniet vairāk par informācijas apmaiņas iespējām ar mums

Banku uzraudzības portāls

Portāls nodrošina bankām pieeju mūsu tiešsaistes pakalpojumiem, kas saistīti ar banku uzraudzības jautājumiem. Izmantojot portālu, varat iesniegt informāciju un sazināties ar uzraugiem.

Banku uzraudzības portāls

Trauksmes celšana

Izmantojiet mūsu trauksmes cēlēju platformu, lai ziņotu par uzraudzīto banku, valsts uzraudzības iestāžu vai ECB iespējamiem ES banku uzraudzības tiesību aktu pārkāpumiem.

Uzziniet vairāk par trauksmes celšanu
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Īsumā par Eiropas banku uzraudzību

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana