Menu


Organizācija un pārvaldība

ECB sadarbībā ar valstu uzraudzības iestādēm atbild par efektīvu un konsekventu Eiropas banku uzraudzību Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros.

Organizācija

Uzziniet, kā organizēta uzraudzība ECB, un iepazīstiet ikdienas darbā iesaistītās personas.

Atbildības sadalījums


Pārvaldība

Uzziniet, kā tiek pieņemti lēmumi par uzraudzību un kurš tos pieņem.

Lēmumu pieņemšana


Uzraudzības maksas

Kas ir uzraudzības maksas? Kā tās aprēķina? Kas ir maksātāji un kādi ir maksāšanas veidi?

Uzraudzības maksas