Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kas ir piesardzības rekapitalizācija un kā tā notiek?

27.12.2016. (aktualizēts 02.05.2018.)

Kas ir piesardzības rekapitalizācija?

Piesardzības rekapitalizācijas gadījumā valsts iepludina līdzekļus maksātspējīgas bankas pašu kapitālā, ja tas nepieciešams, lai novērstu nopietnus traucējumus kādas dalībvalsts tautsaimniecībā un saglabātu finanšu stabilitāti. Tas ir ārkārtas pasākums, kuru var īstenot tikai tad, ja saņemts galīgais apstiprinājums saskaņā ar Eiropas Savienības valsts atbalsta regulējumu. Tas nenozīmē, ka tiek uzsākts bankas noregulējums.

Kāda ir ECB loma piesardzības rekapitalizācijā?

Piesardzības rekapitalizācijas pasākumi iespējami tikai maksātspējīgās bankās. Piesardzības rekapitalizācijas procesā no ECB kā nozīmīgo banku kompetentās iestādes tiek prasīts apstiprināt, ka tās tiešā uzraudzībā esošās bankas ir maksātspējīgas.

Turklāt piesardzības rekapitalizācijas ietvaros kapitāls tiek iepludināts tikai tādā apmērā, cik tas nepieciešams, lai novērstu stresa testa nelabvēlīgā scenārijā ietverto kapitāla deficītu. ECB jāapstiprina, ka bankai ir kapitāla deficīts, un jānosaka tā apmērs atbilstoši aktuālākā Eiropas Banku iestādes/uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa stresa testa nelabvēlīgas attīstības scenārijam, vienlaikus apstiprinot, ka bankai šajā gadījumā nav kapitāla deficīta saskaņā ar bāzes scenāriju.

Kā banka var saņemt atbalstu piesardzības rekapitalizācijas veidā?

Lai saņemtu atbalstu piesardzības rekapitalizācijas veidā, banka iesniedz pieprasījumu valdības iestādēm.

ECB kā kompetentā iestāde tiek informēta un tai tiek prasīts apstiprināt, ka banka ir maksātspējīga. ECB arī jānosaka kapitāla deficīta apmērs atbilstoši aktuālā stresa testa nelabvēlīgas attīstības scenārijam.

Kad apstiprinājums saņemts, atbildīgās iestādes var uzsākt piesardzības rekapitalizācijas procesu. Piesardzības rekapitalizācijas pasākumus var veikt tikai tad, ja saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem saņemts Eiropas Komisijas (Konkurences ģenerāldirektorāta) galīgais apstiprinājums.

Trauksmes celšana