Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kas ir "mazāk nozīmīgās iestādes"?

13.12.2022.

Visas uzraudzītās iestādes pēc noklusējuma klasificētas kā mazāk nozīmīgas iestādes (MNI). Tās kļūst nozīmīgas – un tāpēc nonāk ECB tiešā uzraudzībā – tikai tad, ja tās atbilst vismaz vienam no Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) pamatregulā noteiktajiem kritērijiem. Šie kritēriji ietver bankas lielumu, tās lomu mītnes zemes vai visas ES tautsaimniecībā un tās pārrobežu darbību nozīmīgumu. 2022. gada oktobrī pastāv 111 bankas, kas klasificētas kā nozīmīgas iestādes (NI), un vairāk nekā 2000 bankas, kas klasificētas kā MNI.

Daudzas MNI sniedz pakalpojumus mazākās kopienās vai reģionos. Šajā grupā ietilpst, piemēram, lielākā daļa krājbanku un kooperatīvo banku. Turklāt MNI var piedāvāt vairāk specializētu pakalpojumu un produktu nekā piedāvā NI, piemēram, automobiļu finansēšanu, hipotekāros banku pakalpojumus, kredītus konkrētām nozarēm un vērtspapīru pakalpojumu sniegšanu.

MNI uzrauga attiecīgās valstu uzraudzības iestādes ECB pārraudzībā, savukārt NI tieši uzrauga ECB. To uzraudzībā un pārraudzībā tiek ievērots proporcionalitātes princips. Tas nodrošina, ka uzraudzības iestādes gaidas un prasības atbilst uzraudzīto banku lielumam, sistēmiskajam nozīmīgumam un riska profilam un ka uzraudzības resursi tiek sadalīti efektīvi. Tomēr visām bankām ir jāievēro minimālie standarti, un tāpēc no tiem nevar atteikties proporcionalitātes apsvērumu dēļ.

Lai atvieglotu šo proporcionālo pieeju, bankas tiek klasificētas atbilstoši to raksturīgajām iezīmēm. Tas nozīmē, ka NI un MNI nošķīrums ir galvenais sākumpunkts proporcionalitātes piemērošanai. Pēc mazu un nesarežģītu iestāžu (SNCI) jēdziena ieviešanas saskaņā ar pārskatīto Kapitāla prasību regulu (CRR II) iespējams papildu nošķīrums starp MNI. Atsevišķu banku raksturlielumi, piemēram, riska profils, uzņēmējdarbības modelis, pārrobežu darbības un lielums, ir faktori papildu nošķīrumam, ko izmanto, lai noteiktu atbilstošu uzraudzības iesaistes līmeni (proti, uzraudzības pārbaužu biežumu, apjomu un to, cik padziļināti tās veic) un uzraudzības pārskatu sniegšanas līmeni.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām

VUM PAMATREGULA

VUM pamatregula nosaka institucionālās attiecības un procedūras Eiropas banku uzraudzības ietvaros.

VUM pamatregula

UZRAUDZĪTO BANKU SARAKSTS

ECB uztur sarakstu ar visām tās tiešā uzraudzībā esošajām nozīmīgajām bankām un mazāk nozīmīgajām bankām, kas atrodas tās netiešā uzraudzībā.

Uzraudzīto banku saraksts

MNI UZRAUDZĪBA UN PĀRRAUDZĪBA

Uzziniet atbildes uz dažiem visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par MNI uzraudzību un pārraudzību, kam vajadzētu jums palīdzēt iepazīties ar šo tematu.

MNI uzraudzība un pārraudzība
Trauksmes celšana