Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Supervisory practices

Gondoskodunk róla, hogy a bankok betölthessék létfontosságú szerepüket

Együttműködünk a nemzeti felügyeletekkel az európai bankrendszer biztonsága és stabilitása érdekében. Ebben a részben még jobban megismerheti gyakorlatunkat, hogy mely bankokat felügyeljük, és milyen intézkedések állnak a rendelkezésünkre.

A felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás

Felügyeleti szervként értékeljük a bankok kockázatait, és ellenőrizzük, hogy rendelkeznek-e a megfelelő kockázatkezelési eszközökkel. Ezt felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárásnak, rövidítve SREP-nek nevezzük. Célja, hogy következetesen értékelje a bankok kockázati profilját, és döntéseket hozzon a szükséges felügyeleti intézkedésekről.

Bővebb információk a SREP-ről

Felügyeleti prioritások

A felügyeleti prioritások kijelölik az elkövetkező év súlyponti területeit. Évente kerülnek meghatározásra, azonban bármikor felülvizsgálhatók, ha azt a kockázatok alakulása indokolja. A felügyeleti prioritások a felügyelt hitelintézetek legfontosabb kockázatainak és sérülékenységeinek értékelésén alapulnak.

Bővebb információk a felügyeleti prioritásokról

A felügyelt bankok jegyzéke

Közvetlenül felügyeljük a részt vevő országok legnagyobb bankjait, szoros együttműködésben a nemzeti felügyeletekkel. Utóbbiak feladata országukban a kisebb bankok felügyelete is.

Bővebb információk arról, hogy mely bankokat felügyeljük

Stressztesztek

Stressztesztek segítségével értékeljük, hogy a bankok milyen jól tudnak megbirkózni a pénzügyi és gazdasági sokkhatásokkal. Segítségükkel könnyebben meghatározhatók a bank sérülékeny pontjai, és idejekorán kezelhetők a bankokkal való felügyeleti párbeszédünk során.

Bővebb információk a stressztesztekről

Felügyeleti adatok

Munkánk alapjai a megbízható és összehasonlítható felügyeleti adatok. Későbbi döntéseinkhez és intézkedéseinkhez is belőlük merítünk információkat. Az átláthatóság biztosítása érdekében rendszeresen közzétesszük összesített felügyeleti banki statisztikáinkat is.

Felügyeleti adatok

Közös felügyeleti csoportok

Az európai és a nemzeti felügyeletek a jelentős bankok közvetlen felügyelete során együttműködnek egymással. Az együttműködés egyik fő formáját a közös felügyeleti csoportok (JST-k) testesítik meg, akik ellátják a napi felügyeleti munkát, és előmozdítják a közös felügyeleti kultúrát és a következetes felügyeletet.

Bővebb információk a közös felügyeleti csoportokról

Tájékozódjon az általunk követett gyakorlatról

Felügyeleti intézkedések

Felügyeleti intézkedéseinkkel szeretnénk biztosítani, hogy az általunk felügyelt bankok megfeleljenek a prudenciális követelményeknek. Intézkedéseink arra ösztönzik őket, hogy a lehető leghamarabb megtegyék a szükséges lépéseket a problémák megoldására.

Felügyeleti intézkedések
Jogérvényesítés

Ha a bankok nem felelnek meg a prudenciális követelményeknek vagy felügyeleti intézkedéseinknek, akkor jogérvényesítési intézkedéseket is elrendelhetünk. Ezeket az intézkedéseket csak folyamatban levő jogsértés esetén írhatjuk elő.

Jogérvényesítés
Szankciók

A szankciók célja a kötelességszegés megbüntetése, és nem csak az érintett bank, hanem a bankszektor egésze számára elrettentő hatása van. Szankcióink célja az is, hogy ösztönözzék a jogkövetés kultúráját az európai bankrendszeren belül.

Szankciók
Engedélyezés

Az európai bankfelügyeletben az EKB felel a banki engedélyezésért, amely során az EKB az EBH egységes szabálykönyvét és adott esetben a nemzeti jogot alkalmazza. Az EKB a nemzeti felügyeletekkel is együttműködik, hogy minden országban következetes módszertant és magas színvonalat biztosítson.

Engedélyezés
Szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági vizsgálat

A jó igazgatók nélkülözhetetlenek a bankok megfelelő működéséhez, így a bankoknak folyamatosan biztosítaniuk kell az igazgatók alkalmasságát. Az EKB mintegy kapuőrként vizsgálja a közvetlen felügyelete alá tartozó valamennyi hitelintézet vezetőségi tagjainak alkalmasságát.

Szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági vizsgálat
Adminisztratív felülvizsgálat

A Felülvizsgálati Testület az érintett bank kérésére felülvizsgálhatja – az Európai Unió Bírósága (EUB) előtti keresetindítás jogának sérelme nélkül – az EKB felügyeleti határozatait, ideértve a szankcionáló, illetve végrehajtási vagy felügyeleti intézkedéseket előíró határozatokat. 

Felülvizsgálati Testület

Covid19

Válaszunk a pandémiára

KOMMUNIKÁCIÓS PLATFORMOK

Bővebb tájékoztatás az információcsere módjáról

Bankfelügyeleti portál

A portál belépési felület a bankok számára a bankfelügyelet témakörében nyújtott online szolgáltatásainkhoz. Lehetővé teszi az információközlést és a felügyeleti munkatársakkal való kommunikációt.

Bankfelügyeleti portál

Visszaélés bejelentése

Visszaélés-bejelentő (whistleblowing) platformunkon lehet bejelenteni, ha felmerül a gyanú, hogy valamely felügyelt bank, nemzeti felügyelet vagy az EKB, megsértette az európai uniós bankfelügyeleti jogszabályokat.

További információk a visszaélések bejelentéséről
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Az európai bankfelügyeletről röviden

Ebben a szekcióban található oldalak

Visszaélés bejelentése