Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Hogyan felügyeljük az alkalmasságot és megbízhatóságot?

2016. március 18. (frissítés napja: 2019. március 22.)

Hogyan felügyeljük az alkalmasságot és megbízhatóságot?

A bankok igazgatótanácsi tagjainak képesnek kell lenniük olyan döntéseket hozni, amelyekkel biztosítják a bankjaik megfelelő és körültekintő irányítását. E döntések tágabb értelemben véve a teljes bankszektor épségét védik.

Elsősorban a bankok felelőssége, hogy alkalmas tagokat válasszanak, és gondoskodjanak arról, hogy alkalmasak is maradjanak. Ezt a folyamatot az EKB felügyeli: azt ellenőrizzük, hogy az igazgatótanácsi tagjelöltek alkalmasak-e a pozíciójukra, és megbízhatóak-e. Kötelességünk megakadályozni, hogy a bank helyes működését veszélyeztető személyek egyáltalán szerepet vállalhassanak a testületben, illetve komoly probléma esetén hivatalban maradhassanak. Az EKB ezáltal egyfajta „ajtónálló” funkciót tölt be a bankok igazgatótanácsi tagjainak vonatkozásában.

Kire vonatkozik ez a felügyeleti tevékenység?

Kizárólag a közvetlen felügyeletünk alá tartozó bankok – vagyis az európai bankfelügyelethez tartozó jelentős pénzintézetek – igazgatótanácsi tagjainak esetében hozunk alkalmassági és megbízhatósági határozatokat. E bankok kulcspozícióit betöltő személyekről (pl. a belső kontrollrendszer vezetőiről, ha nem tagjai az igazgatótanácsnak) csak akkor hozunk ilyen határozatokat, ha a nemzeti jog előírja. A kevésbé jelentős bankoknál mindez továbbra is az országos felügyelet hatáskörébe tartozik, kivéve új banki működési engedély kibocsátása esetén.

Milyen követelményeknek kell megfelelniük az igazgatójelölteknek?

Az újonnan kinevezett igazgatókat felmérő vizsgálatokat a tőkekövetelményekről szóló irányelvet végrehajtó nemzeti jogszabálynak megfelelően végezzük el. A jelöltek szakmai alkalmasságát és üzleti megbízhatóságát az irányelvben meghatározott öt kritérium alapján mérjük fel:

Az alkalmassági és megbízhatósági értékelés öt kritériuma
Szaktudás, készségek, szakmai tapasztalat A jelölt rendelkezik-e mindazzal a tudással, készségekkel és tapasztalattal, amelyek a kérdéses pozíció betöltéséhez szükségesek?
Hírnév A jelölt büntetett előéletű-e, illetve voltak-e a múltban közigazgatási vagy adóhivatali ügyei? Folyik-e ellene jogi eljárás?
Összeférhetetlenség Az igazgatóknak a döntéseiket külső befolyástól mentesen kell meghozniuk. A jelölt esetében fennáll-e olyan összeférhetetlenség, amely gátolhatja az objektív döntéshozatalt?
Időkapacitás Képes a jelölt elegendő időt szentelni a megpályázott feladatkör ellátására?
Az igazgatótanács kollektív alkalmassága A jelölt mekkora hozzáadott értéket képvisel a teljes igazgatótanács szempontjából? Hogyan illeszkedik a testület egészébe?

Hogyan zajlik a vizsgálat?

Első körben maguk a bankok felelősek azért, hogy az igazgatótanácsba megfelelő tagokat válasszanak; ennek megfelelően megbízható és kipróbált eljárást kell kidolgozniuk a legalkalmasabb jelöltek kiválasztására.

Ezt követően, az erre szolgáló űrlap felhasználásával be kell nyújtaniuk a jelölt aktáit az országos felügyelethez (nem pedig az EKB-hoz), hogy az elvégezze az alkalmassági vizsgálatot.

Az eljárás megindultával az EKB engedélyezési osztálya és a bankért felelős közös felügyeleti csoport az országos felügyelet segítségével közös értékelést készít. A közös felügyeleti csoport bevonása elengedhetetlen, hiszen ez hozza összhangba az alkalmassági és megbízhatósági határozatot az adott bankot érintő teljes felügyeleti tevékenységgel. A végső döntést az EKB hozza.

Vagyis a teljes eljárás papíron történik?

Nem egészen. Az értékelés minden esetben a felügyelet és a bank közötti informális csatornákon keresztül is megvitatható, még a jelölt aktáinak összeállítása közben. Az értékelési eljárás során dönthetünk úgy is, hogy interjúra hívjuk a jelöltet, amelynek során információkat gyűjtünk a banktól kapott írásbeli adatok kiegészítésére. Az interjú továbbá lehetőséget kínál a betöltendő pozícióval kapcsolatos konkrét elvárásaink megfogalmazására.

Természetesen amennyiben valamely jelölt ellen kifogást emelünk, mindig biztosítjuk számára a meghallgatáshoz való jogot.

Mennyi időt vesz igénybe az értékelés?

Az eljárás hosszát leginkább az információk elérhetősége határozza meg. Attól függ, hogy:

  1. mennyire teljesek a bank által biztosított adatok;
  2. az országos felügyelet milyen gyorsan szerzi be a további szükséges információkat;
  3. késve érkeznek-e meg az adatok, különösen azokban a joghatóságokban, ahol az értékelést a jelöltek kinevezése után végzik el.

Néhány joghatóságban a vizsgálatot felfüggesztik vagy megszakítják, amíg a felügyelt bank nem közöl további információkat. További olyan tényezők, amelyek lényeges hatással lehetnek az eljárás hosszára: a vizsgálat bonyolultsága (pl. a vizsgált személy profilja, feladatköre és beosztása), valamint hogy szükséges-e interjút vagy meghallgatást tartani.

Ezenkívül tiszteletben tartjuk a nemzeti jogszabályokban meghatározott határidőket, és támogatjuk a négyhónapos vizsgálati időszak betartását, amely az EBH és az ESMA közös, a vezető testületi tagok és a kulcspozíciót betöltő személyek alkalmasságának értékeléséhez kiadott iránymutatásaiban szerepel.

Betöltheti-e a jelölt az új pozíciót még azelőtt, hogy ehhez megkapná a felügyelet hozzájárulását?

Az értékelési eljárás országonként más-más ponton kezdődik: a bankoknak vagy a jelölt hivatalba lépését követően kell a felügyelet értékelését kérvényezniük, illetve a kinevezésről a felügyeletet tájékoztatniuk, vagy még a jelölt hivatalba lépését megelőzően kell a felügyelethez folyamodniuk.

A kedvező alkalmassági és megbízhatósági döntés feljogosítja-e a jelöltet arra, hogy bármely banknál betöltse az adott pozíciót?

Nem, a határozat kizárólag az adott bankra, pozícióra és időpontbeli helyzetre vonatkozik. De ha megváltoznak a körülmények, például ha a jelölt átmegy egy másik bankhoz, új vizsgálatra van szükség.

Előfordult-e már, hogy valamely bank jelöltjének kinevezését nem hagyták jóvá?

Először is, a határozatokat nem hozzuk nyilvánosságra. Általánosságban azonban nem számítunk sok elutasításra, mivel a bankok ismerik a feltételeket, amelyeknek a jelöltjeiknek meg kell felelniük.

Továbbá, a határozatok nem mindig egyszerűen pozitívak vagy negatívak. Előfordul, hogy bizonyos követelményeket támasztunk a jelölttel és a bankkal szemben egyes konkrét aggályok miatt: például a tagjelöltnek meghatározott képzésen kell részt vennie, illetve le kell mondania valamilyen bankon kívüli tisztségről, vagy felkérhetjük a bankot, hogy tájékoztasson bennünket egy folyamatban lévő jogi eljárás fejleményeiről.

Ezen túlmenően, az alkalmassági és megbízhatósági vizsgálatok jogszerű és tisztességes eljáráson alapulnak. Ha aggályaink vannak azzal kapcsolatban, hogy a jelölt megfelel-e a jogi feltételeknek, ezt közöljük a bankkal és a kérdéses személlyel. A bankok, illetve jelöltek dönthetnek úgy, hogy felülvizsgálják a kérelmüket, amennyiben megbizonyosodnak arról, hogy a felügyeleti aggályokat nem lehet teljesen eloszlatni.

SEE ALSO

Find out more about related content

More information

CRD
Visszaélés bejelentése