Mi a nemteljesítő hitel?

2016. szeptember 12. (2018. március 15-én frissítve)

Non-performing loans

A bankok egyik alapfeladata hitelt nyújtani a vállalatoknak, hogy azok beruházásokat hajthassanak végre és munkahelyeket teremthessenek. De hitelezési tevékenységük a magánszemélyeket is segíti, akik a kölcsönvett pénzből különböző árucikkeket vásárolhatnak (pl. gépkocsit, ingatlant, televíziót). A bankoknak ezeknek a hiteleknek a kamatából jövedelmük keletkezik.

A hitelezés azonban kockázattal is jár, hiszen a bank soha nem lehet biztos abban, hogy az ügyfél ténylegesen visszafizeti-e a felvett pénzt a rögzített határidőre. Ha a hitelfelvevő felhagy a törlesztőrészlet vagy a kamat visszafizetésével, egy bizonyos idő után a banknak az adott hitelt „rossznak”, illetve „nemteljesítőnek” kell minősítenie.

A bank a teljesítő hiteleken keletkező kamatjövedelemből termel profitot és helyez ki új hiteleket, a nemteljesítő hitel ellenben rendszerint megfosztja mindettől.

Mikor válik egy hitel nemteljesítővé?

Az európai bankfelügyeleti gyakorlatban egy hitel akkor számít nemteljesítőnek, ha vannak arra utaló jelek, hogy a hitelfelvevő pénzügyi nehézségek következtében nem fogja törleszteni, vagy ha a hitelfelvevő 90 napnál hosszabb ideje nem fizette a hitelszerződésben rögzített törlesztőrészletet. Ez például akkor következhet be, ha valaki munkanélkülivé válik, vagy ha egy cégnek pénzügyi problémái adódnak.

Legrosszabb esetben a hitelfelvevő képtelen visszafizetni a kölcsönt, így a banknak mérlegében ki kell javítania értékét, adott esetben nullára. Utóbbit nevezzük a hitel „leírásának”.

Miért károsítják a nemteljesítő hitelek a bankokat, és hogy érinti mindez a társadalmat?

A nemteljesítő hitelek a bankok mindennapjának részei, hiszen bármikor előfordulhat, hogy valaki elveszíti az állását, vagy hogy egy cég pénzügyi problémákkal találja szemben magát. A bank hosszú távon akkor lehet sikeres, ha a rossz hitelek arányát a lehető legalacsonyabb szinten tartja, hogy a további hitelkihelyezésekből a rossz hitelek ellenére is profitot tudjon termelni.

Ha a nemteljesítő hitelek értéke elér egy bizonyos szintet, a pénzintézet veszít nyereségességéből, hiszen a hitelezési üzletágon kevesebb pénzt tud keresni. A bankoknak biztonsági célból pénzt kell félretenniük, szakkifejezéssel céltartalékot kell képezniük arra az esetre, ha valamely hitelük értékét részben vagy teljes egészében le kell írniuk.

Mind a jövedelemkiesés, mind a céltartalékképzés azzal jár, hogy a banknak kevesebb forrása marad új hitelek kihelyezésére, ami még tovább csökkenti a nyereséget.

A túl sok rossz hitellel rendelkező pénzintézet nem képes elegendő hitellel ellátni a vállalatokat, amelyek így nem tudnak sem beruházni, sem munkahelyeket teremteni. Ha mindez egyszerre több bankkal, nagy léptékben történik, az a gazdaság egészére, és így a társadalom valamennyi tagjára kihat. A vállalati beruházások és az új munkahelyek számának csökkenése lassabb gazdasági növekedést eredményez.

Hogyan kerülheti el a bank, hogy túl sok rossz hitele halmozódjon fel?

A bankoknak kezdettől fogva ügyelniük kell arra, hogy ne nyújtsanak túlságosan kockázatos hiteleket, ezért alaposan meg kell vizsgálniuk ügyfeleik hitelképességét. Az is lényeges, hogy a pénzintézetek megfelelő monitoring rendszert hozzanak létre, amelynek segítségével még időben észlelhetik, ha egy adott hitelfelvevőnek pénzügyi nehézségei támadnak, és be tudnak avatkozni.

Néha elegendő annyi, ha a bank egyszerűen pénzügyi tanácsadást nyújt az ügyfélnek, megelőzendő a kérdéses hitel nem teljesítővé válását.

Mit tehet a bank a maga részéről?

A banknak több lehetősége is van arra, hogy a könyveiben visszaszorítsa a rossz hitelek mértékét. Egyik lehetőségként újratárgyalhatja a hitelszerződés feltételeit, aminek eredményeként például meghosszabbíthatja a hitel futamidejét.

Így azok a lakossági ügyfelek, akik éppen elveszítették állásukat, vagy azok a cégek, amelyek átmeneti pénzügyi problémákkal küszködnek, pénzügyileg talpon maradhatnak, és végső soron visszafizethetik hitelüket.

A másik lehetőség, hogy a bank nyomott áron eladja a rossz hiteleket befektetőknek. Egy ilyen tranzakción veszíthet ugyan, ám a hitel teljes leírása még ennél is nagyobb veszteséggel járna.

Amennyiben minden megoldási kísérlet kudarcba fullad, például a hitelező fizetésképtelensége miatt, a bankoknak lehetőségük van arra, hogy jogi úton legalább pénzük egy részét megpróbálják visszaszerezni.

Mit tehet a felügyelet?

Az európai bankrendszer nemteljesítő hiteleinek kezelése az EKB felügyeleti munkájának egyik legfontosabb feladata. Az EKB ez irányú tevékenységéről itt találhat bővebb információt.