Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Melyek a kevésbé jelentős intézmények?

2022. december 13.

Minden felügyelt szervezet alapértelmezés szerint kevésbé jelentős intézménynek (LSI) minősül. Csak akkor válik jelentőssé – és kerül ezáltal az EKB közvetlen felügyelete alá –, ha megfelel az egységes felügyeleti mechanizmusról (SSM) szóló keretrendeletben meghatározott kritériumok legalább egyikének. Ilyen kritérium a bank mérete, az országában vagy az EU gazdaságában betöltött szerepének fontossága, valamint a nemzetközi tevékenységének jelentősége. 2022 októberében 111 bank minősült jelentős intézménynek (SI), több mint 2000 bank pedig LSI-nek.

Számos LSI kisebb közösségeknek vagy régióknak nyújt szolgáltatást. A legtöbb takarékbank és szövetkezeti bank például ebbe a csoportba tartozik. Ezenkívül az LSI-k az SI-knél speciálisabb szolgáltatásokat és termékeket is kínálhatnak, beleértve az autófinanszírozást, a jelzálog-hitelezést, konkrét ágazatok hitelezését és értékpapír-szolgáltatásokat.

Az LSI-k felügyeletét a nemzeti felügyeletek látják el az EKB felvigyázása mellett, az SI-ket pedig közvetlenül az EKB felügyeli. A rájuk vonatkozó felügyelet és felvigyázás az arányosság elvét követi. Ez biztosítja, hogy a felügyelet elvárásai és követelményei összhangban legyenek a felügyelet alá vont bankok méretével, rendszerszintű jelentőségével és kockázati profiljával, valamint hogy a felügyeleti erőforrásokat hatékonyan osszák el. A minimális követelményeket ugyanakkor minden banknak be kell tartania, ezektől arányossági okokból nem lehet eltekinteni.

Az arányos bánásmód elősegítése érdekében a bankok a jellemzőik szerint kerülnek besorolásra. Ennek megfelelően az SI-k és az LSI-k közötti különbségtétel fontos kiindulópont az arányosság alkalmazásához. További különbségtétel az LSI-k között a kis és nem összetett intézmények (SNCI-k) bevezetése, a tőkekövetelményekről szóló átdolgozott rendelet (CRR II) eredményeként. További megkülönböztető tényezők az olyan bankspecifikus jellemzők, mint például a kockázati profil, az üzleti modell, a határon átnyúló tevékenység és a méret, amelyekkel könnyebben meghatározható a felügyeleti szerepvállalás (a felülvizsgálatok gyakorisága, hatóköre és mélysége tekintetében) és a felügyeleti adatszolgáltatás megfelelő szintje.

LÁSD MÉG

További kapcsolódó tartalom

SSM-KERETRENDELET

Az SSM-keretrendelet meghatározza az európai bankfelügyeleten belüli intézményes kapcsolatokat és eljárásokat.

SSM-keretrendelet

A FELÜGYELT BANKOK JEGYZÉKE

Az EKB jegyzéket ad ki a közvetlenül felügyelt jelentős bankokról, valamint a közvetve felügyelt kevésbé jelentős bankokról.

A felügyelt bankok jegyzéke

AZ LSI-K FELÜGYELETE ÉS FELVIGYÁZÁSA

Itt találhatunk választ a kevésbé jelentős intézmények felügyeletével és felvigyázásával kapcsolatos néhány gyakori kérdésre, ami segíthet a téma megismerésében.

Az LSI-k felügyelete és felvigyázása
Visszaélés bejelentése