Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Mi az elővigyázatossági feltőkésítés, és mi a menete?

2016. december 27. (updated 2 May 2018)

Mi az elővigyázatossági feltőkésítés?

Az elővigyázatossági célból való feltőkésítés során valamely rászoruló hitelképes bank szavatolótőke-injekciót kap az államtól, amennyiben erre szükség van az adott tagállam súlyos gazdasági zavarának orvoslása és a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. Ennek a rendkívüli intézkedésnek előfeltétele, hogy megkapja az európai uniós állami támogatási rendszer végső jóváhagyását. Ugyanakkor nem vonja maga után az érintett bank szanálását.

Mi az EKB szerepe az elővigyázatossági feltőkésítésben?

Az ilyen típusú feltőkésítést csak hitelképes bank veheti igénybe. Az EKB-t mint a jelentősnek minősített bankokért felelős szervezetet az elővigyázatossági célú feltőkésítési folyamat során felkérik az általa közvetlenül felügyelt bankok hitelképességének igazolására.

Megjegyzendő, hogy az elővigyázatossági feltőkésítés kizárólag olyan tőkeinjekciót jelent, amely a stresszteszt kedvezőtlen forgatókönyve szerinti tőkehiány pótlása végett szükséges. Az Európai Bankhatóság és a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) stressztesztjeinek kedvezőtlen forgatókönyve alapján az EKB-t felkérik a bank tőkehiányának igazolására, valamint a hiány összegének meghatározására. Az EKB emellett igazolja, hogy a vizsgált banknak az úgynevezett alapforgatókönyv szerint nincs tőkehiánya.

Hogyan részesülhet a bank elővigyázatossági célú feltőkésítésben?

A bank a kormányzati szervekhez fordul az elővigyázatossági célból szükséges forrásokért.

Az EKB-t mint illetékes hatóságot tájékoztatják erről, és felkérik, hogy igazolja a bank hitelképességét. Az EKB feladata emellett annak a meghatározása is, hogy a releváns stresszteszt kedvezőtlen forgatókönyve szerint mekkora a kérdéses bank tőkehiánya.

Amint a kormányzati szervek megkapják a kért igazolást, megkezdhetik a feltőkésítést. Az intézkedések előfeltétele az Európai Bizottság (versenypolitikai főigazgatóságának) az állami támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével adott végső jóváhagyása.

Visszaélés bejelentése