Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Mi a befolyásoló részesedés?

2016. március 18.

Egy bankban való tulajdonosi részesedés akkor minősül „befolyásolónak”, ha a részvények és/vagy a szavazati jogok legalább 10%-át kiteszi, vagy átlépi a többi ide vonatkozó küszöbértéket (20%, 30%, 50%). „Befolyásoló részesedés” az is, ha valaki az igazgatótanácsi tagok (többsége) kinevezési jogának megszerzésén keresztül vagy más módon jelentős befolyást szerez a bank irányításában.

Az EKB mint európai bankfelügyeletet ellátó intézmény felelős a befolyásoló részesedés megszerzésére irányuló akvizíciós kérelmek jóváhagyásáért a részt vevő országok összes bankjának tekintetében.

Miért kell előzetes jóváhagyás a befolyásoló részesedés megszerzéséhez?

A jóváhagyási eljárás arról kíván gondoskodni, hogy kizárólag erre alkalmas részvényesek jelenjenek meg a bankrendszerben, hogy el lehessen kerülni a fennakadásokat a rendszer zökkenőmentes működésében.

Konkrétabban, az értékelés során a tulajdonosjelölt jó híréről kívánnak megbizonyosodni, továbbá arról, hogy pénzügyi helyzete kellően szilárd, hogy az érintett bank a tranzakciót követően is megfelel a prudenciális követelményeknek, és hogy az ügylet finanszírozási forrásai nem bűncselekménynek tekinthető tevékenységből származnak.

Ki tehet szert befolyásoló részesedésre?

Általánosságban véve bárki, aki teljesíti az erre vonatkozó értékelési kritériumokat, legyen akár természetes, akár jogi személy.

Mely kritériumokat vizsgálják?

A kritériumok európai szinten harmonizáltak. A CRD értelmében az akvizíciós kérelmet öt kritérium alapján kell értékelni:

A tulajdonosjelölt hírneve A tulajdonosjelölt kellően feddhetetlen és megbízható-e, például büntetlen előéletű-e és nincs-e ellene folyamatban bírósági eljárás? További szempont a jelölt szakmai hozzáértése, vagyis a pénzügyi ágazatban a múltban végzett vezetői és/vagy befektetői teljesítménye.
A javasolt új vezetők hírneve és szakmai tapasztalata A tulajdonosjelölt kíván-e változtatni a bank irányító testületeinek összetételén? Amennyiben igen, az új tagok esetében alkalmassági és megbízhatósági értékelést kell végezni.
A tulajdonosjelölt pénzügyi helyzete A tulajdonosjelölt képes-e finanszírozni az akvizíciót, és az előrelátható jövőben fenntartani a pénzintézet pénzügyi struktúrájának szilárdságát? Itt azt is meg kell határozni, hogy az érintett bankban kinek kell hozzájárulnia a pótlólagos tőkéhez.
A bankra gyakorolt hatás A bank a jövőben is teljesíteni tudja-e a prudenciális követelményeket? A bank például nem kerülhet szorult helyzetbe amiatt, hogy az akvizíciót részben adósságból finanszírozták. Ezenkívül a tulajdonosjelölt nem rendelkezhet olyan bonyolult struktúrával, amely akadályozná a bank hatékony felügyeletét.
A pénzmosás és a terroristák általi finanszírozás kockázata Igazolható-e, hogy a tranzakcióban igénybe vett pénzügyi erőforrások nem bűncselekményből származnak, illetve nem kötődnek terrorizmushoz? Az értékelés arra is kiterjed, hogy a tulajdonszerzés nem növelheti-e a pénzmosás vagy a terroristák általi finanszírozás kockázatát.

Hogyan születnek a határozatok?

A tulajdonosjelölt értesíti az érintett bank nemzeti felügyeletét, hogy befolyásoló részesedést kíván szerezni a pénzintézetben. A nemzeti felügyelet előzetes értékelést végez, és javaslattervezetet készít az EKB számára. Az EKB az országos felügyelettel együttműködve elkészíti saját értékelését, és ennek eredményéről tájékoztatja mind a tulajdonosjelöltet, mind az érintett országos felügyelete(ke)t.

Az értékelés legfeljebb hatvan munkanapot vehet igénybe. Amennyiben további információkra van szükség, úgy ez további 20, illetve bizonyos esetekben 30 munkanappal meghosszabbodhat.

Mi van akkor, ha két (vagy több) tulajdonosjelölt ugyanabban a bankban egyszerre kíván befolyásoló részesedést szerezni?

Amennyiben az EKB-hoz egy időben több értesítés is érkezik, azokat egyenrangúan kell kezelnie. Az EKB nem nyilváníthatja ki, hogy melyik tulajdonosjelöltet tartja alkalmasabbnak a bank felvásárlására. Feladatköre odáig terjed, hogy gondoskodjon arról, hogy a tulajdonosjelöltek megfeleljenek az említett öt kritériumnak. Amennyiben ugyanazon bank esetében egyszerre több ilyen potenciális többségi tulajdonos is van, a bank tulajdonosainak kell döntenie arról, kinek ítélik oda a befolyásoló részesedést.

Kötheti-e az EKB feltételekhez a kérelem elfogadását?

Igen, vagy a nemzeti felügyelet javaslatára, vagy saját hatáskörben. A támasztott feltételeknek azonban az öt kritériummal kell összefüggniük. Amennyiben a feltételek sérthetik a tulajdonosjelölt jogait, meghallgatás keretében lehetőséget biztosítanak számára, hogy reagálhasson a javaslatra.

Mi történik akkor, ha a tulajdonosjelölt kedvezőtlen választ kap?

Amennyiben az akvizíciós kérelmet elutasítják, vagy a tulajdonosjelölt bármilyen szempontból kedvezőtlennek ítéli a felügyeleti határozatot, az EKB felülvizsgálati testületénél lehetősége van megtámadni azt. Ha ez az eljárás sem zárul számára kielégítő eredménnyel, úgy az Európai Bírósághoz is fellebbezhet.

Mi történik két bank egyesülése esetén? Ilyenkor is kell végezni befolyásoló részesedéssel kapcsolatos értékelést?

Igen, amennyiben az egyesülés nyomán valamely bank egy másik bankban a részvények és/vagy szavazati jogok legalább 10%-os hányadára tesz szert, vagy átlépi a CRD-ben rögzített egyéb vonatkozó küszöbértékeket (20%, 30% vagy 50%).

Ha azonban az egyesülés nem jár befolyásoló részesedés szerzésével, a nemzeti jogszabályok alapján kell eljárni. Egyes tagállamok ilyen esetekben előzetes jóváhagyást írnak elő, mások nem.

Visszaélés bejelentése