Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Pankkivalvonnan säädösperusta ja linjaukset

Toiminnallamme on selkeät rajat

Pankkivalvonnan työtä viitoittavat selkeät säädökset ja linjaukset, joissa määritellään muun muassa valvottavien pankkien vakavaraisuusvelvoitteet sekä valvontaviranomaisten valtuudet ja odotukset. Säädösperustan muodostavat EU:n yleinen pankkilainsäädäntö ja sitä tarkentavat EKP:n säädökset. Valvontalinjaukset on kirjattu erilaisiin ohjeisiin ja raportteihin.

EU:n pankkilainsäädäntö

Pankkivalvojamme soveltavat työssään EU:n pankkilainsäädäntöä, joka ohjaa pankkien toimintaa ja pankkikriisien ratkaisua.

EU:n pankkilainsäädäntö

EKP:n säädösperusta

Säädösperustaa koskevassa osiossa kerrotaan, missä säädöksissä valvontavaltuutemme on määritelty ja mitä säädöksiä voimme itse antaa valvontatyön yhteydessä.

EKP:n säädösperusta

Sähköinen säädöskokoelma

EU:n pankkivalvontasäädöksistä on laadittu sähköinen kokoelma. Säädösten eri kieliversiot ovat luettavissa EUR-Lex-sivustolla.

Sähköinen säädöskokoelma

Valvontalinjaukset

Kerromme valvontalinjauksista ja opastamme valvottavia pankkeja erilaisten asiakirjojen ja muiden viestintäkanavien avulla.

Valvontalinjaukset

Julkiset kuulemiset

Pyydämme yleisöltä ja asiantuntijoilta kommentteja valmisteilla olevista EKP:n säädöksistä ja valvontalinjauksista. Tutustu meneillään oleviin ja jo päättyneisiin kuulemisiin.

Julkiset kuulemiset

Yhteistyöpöytäkirjat

Jos pankeilla on toimintaa sekä yhteisen pankkivalvonnan alueella että sen ulkopuolisissa maissa, EKP valvoo niitä yhdessä kyseisten maiden viranomaisten kanssa. Lue lisää yhteistyöjärjestelyistä.

Yhteistyöpöytäkirjat
LISÄTIETOA

EU:n sähköinen säädöskokoelma ja EKP:n noudattamat Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet ja suositukset

EUR-Lex

EKP:n säädökset ovat saatavilla useilla EU:n virallisilla kielillä EUR-Lexissä eli EU:n virallisella lainsäädäntö- ja oikeussivustolla.

EUR-Lex

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeiden ja suositusten noudattaminen

Euroopan pankkiviranomainen (EPV) antaa valvojille ohjeita ja suosituksia, ja EKP on ilmoittanut noudattavansa monia niistä.

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeiden ja suositusten noudattaminen

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä