Menu

Pankkivalvonnan säädösperusta ja linjaukset

EKP:n pankkivalvontaa ohjaavat selkeät linjaukset ja säädökset, joissa määritetään muun muassa yhteisen pankkivalvonnan piiriin kuuluvien pankkien vakavaraisuutta koskevat vaatimukset sekä valvontaviranomaisten valtuudet ja valvontaodotukset. Säädösperusta muodostuu EU:n yleisestä pankkilainsäädännöstä ja sitä tarkentavista EKP:n säädöksistä. Valvontalinjaukset on kirjattu erilaisiin ohjeisiin ja raportteihin.

EU:n pankkilainsäädäntö

Pankkivalvojat soveltavat työssään EU:n pankkilainsäädäntöä, joka ohjaa pankkien toimintaa ja pankkikriisien ratkaisua.

EU:n pankkilainsäädäntö


EKP:n säädösperusta

Säädösperustaa koskevassa osiossa käydään läpi, missä säädöksissä EKP:n valvontavaltuudet määritellään ja mitä säädöksiä EKP itse voi antaa valvontatyönsä yhteydessä.

EKP:n säädösperusta


Legal framework

Sähköinen säädöskokoelma

EU:n pankkivalvontasäädöksistä on laadittu sähköinen kokoelma. Kunkin säädöksen nimen alla on linkit erikielisiin versioihin EUR-Lex-sivustolla.

Sähköinen säädöskokoelma


Valvontalinjaukset

EKP kertoo valvontalinjauksistaan ja opastaa valvottavia erilaisten asiakirjojen ja muiden viestintäkanavien välityksellä.

Valvontalinjaukset


Julkiset kuulemiset

Julkisissa kuulemisissa EKP pyytää sidosryhmiltä kommentteja säädösluonnoksista ja valmisteilla olevista valvontalinjauksista.

Julkiset kuulemiset (vain englanniksi)


Yhteistyöpöytäkirjat

Jos pankeilla on toimintaa sekä yhteisen pankkivalvonnan alueella että sen ulkopuolisissa maissa, EKP valvoo niitä yhdessä kyseisten maiden viranomaisten kanssa. Lue lisää yhteistyöjärjestelyistä.

Yhteistyöpöytäkirjat