Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valvontakäytännöt

Pyrimme varmistamaan, että pankit pystyvät hoitamaan tehtävänsä

EKP:n pankkivalvonta ja kansalliset pankkivalvojat auttavat pitämään Euroopan pankkijärjestelmän turvallisena ja vakaana. Tässä osiossa kerrotaan, millaisia pankkeja valvomme ja miten pankkeja valvotaan.

Valvojan arviointiprosessi (SREP)

Pankkivalvojat arvioivat pankkien riskejä ja tarkastavat, onko niihin varauduttu hyvin. Valvojan arviointiprosessissa (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) arvioidaan valvottavien pankkien riskiprofiileja yhdenmukaisesti ja päätetään niiden pohjalta valvontatoimista.

Lisätietoa valvojan arviointiprosessista

Valvontaprioriteetit

Valvontaprioriteetteihin kirjataan kunkin vuoden painopistealueet. Jos riskitilanne muuttuu vuoden kuluessa, prioriteetteja voidaan joutua arvioimaan uudelleen. Valvontaprioriteettien taustalla on arvio valvottavien pankkien keskeisistä riskeistä.

Lisätietoa valvontaprioriteeteista

Luettelot valvottavista pankeista

EKP valvoo suurimpia pankkeja yhteistyössä yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvien maiden kansallisten viranomaisten kanssa, ja nämä valvovat pienempiä pankkeja maissaan.

Lisätietoa valvottavista pankeista

Stressitestit

Stressitesteissä pankkivalvojat arvioivat pankkien kykyä selviytyä rahoitusjärjestelmän ja talouden häiriötilanteista. Kun pankkien heikot kohdat ovat tiedossa, valvojat voivat ottaa ne esiin hyvissä ajoin osana pankkien kanssa käytävää valvontadialogia.

Lisätietoa stressitesteistä

Pankkivalvonnan tilastot

Pankkivalvojat tarvitsevat luotettavia ja vertailukelpoisia tilastotietoja valvontapäätösten ja ‑toimien pohjaksi. Julkaisemme säännöllisin väliajoin kokoamiamme tilastoja pankkijärjestelmän tilasta.

Pankkivalvonnan tilastot

Yhteiset valvontaryhmät

EKP valvoo merkittäviä pankkeja yhteistyössä kansallisten pankkivalvojien kanssa. Merkittävä osa yhteistyöstä tapahtuu yhteisissä valvontaryhmissä, jotka vastaavat jatkuvasta valvonnasta. Valvontaryhmät edistävät yhteistä valvontakulttuuria ja yhdenmukaista pankkivalvontaa.

Lisätietoa yhteisistä valvontaryhmistä

Lue lisää pankkivalvonnan käytännöistä

Valvontatoimet

Valvontatoimilla pyritään varmistamaan, että pankit täyttävät vakavaraisuusvaatimukset. Tavoitteena on saada pankit korjaamaan havaitut ongelmat mahdollisimman nopeasti.

Valvontatoimet
Vaatimusten noudattaminen

Jos jokin pankki ei täytä vakavaraisuusvaatimuksia tai valvontatoimiin liittyviä velvoitteita, pankkivalvojat voivat ryhtyä täytäntöönpanotoimiin. Laiminlyönneistä aiheutuu täytäntöönpanotoimia vain, jos vaatimuksia rikotaan jatkuvasti.

Täytäntöönpanotoimet
Seuraamukset

Seuraamusten tarkoituksena on saada pankki noudattamaan vaatimuksia, mutta ne toimivat samalla varoituksena koko pankkialalle. Seuraamuksilla pyritään edistämään sääntöjen noudattamista Euroopan pankkijärjestelmässä.

Seuraamukset

Koronaviruspandemia (covid-19)

EKP:n vastaus koronaviruspandemiaan

VIESTINTÄKANAVAT

Tutustu viestintäkanaviimme

Pankkivalvonnan verkkopalvelu

Verkkopalvelussa pankit voivat toimittaa tietoja ja olla yhteydessä pankkivalvojiin.

Pankkivalvonnan verkkopalvelu

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Väärinkäytösten ilmoituspalvelussa voi ilmoittaa epäilyksistä, että jokin valvottava pankki, kansallinen valvontaviranomainen tai EKP itse olisi toiminut EU:n pankkivalvontasäädösten vastaisesti.

Lisätietoa väärinkäytöksistä ilmoittamisesta

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Whistleblowing