Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Organisaatio ja hallinto

Valvonnan on oltava tehokasta ja yhtenäistä

EKP:n pankkivalvojat toimivat ryhminä ja tekevät tiivistä yhteistyötä kansallisten pankkivalvojien kanssa. Yhdessä varmistamme, että pankkeja valvotaan tehokkaasti ja yhdenmukaisesti.

Hallinto ja ohjaus

EKP:n pankkivalvonnalla on oma ylin johto. Esittelemme sen jäsenet sivuillamme.

Pankkivalvonnan rakenne

Pankkivalvonnan organisaatio

Pankkivalvonta on jaettu pääosastoihin tehtävien mukaan.

Organisaatiokaavio

Kansalliset pankkivalvojat

Yhteisessä pankkivalvonnassa mukana olevissa maissa on omat valvontaviranomaiset.

Kansalliset valvontaviranomaiset

Päätöksenteko

Valvontapäätökset tehdään erillään rahapolitiikasta.

Päätöksenteko

Luotettavuus

Kerromme säännöllisesti Euroopan parlamentin jäsenille, miten olemme hoitaneet tehtävämme, sillä olemme tilivelvollisia ja vastaamme toiminnastamme.

Tilivelvollisuus

Pankkivalvonnan kustannukset

Pankkivalvonta rahoitetaan pankeilta perittävillä valvontamaksuilla. Valvontamaksut lasketaan vuosittain selkeällä kaavalla.

Valvontamaksut

Pankkivalvonnan johtajan valinta

Pankkivalvontaa johtavalle valvontaelimelle valitaan uusi puheenjohtaja viiden vuoden välein. Mutta ketkä valitsevat uuden johtajan, ja millä perusteella?

AVOIMUUS

Valvontaelimen jäsenten aikatauluja ja valvontaan liittyviä asiakirjoja

VIIKKOKALENTERI

EKP:n päätöksentekoelinten kokoukset, lehdistötilaisuudet, erilaiset puhetilaisuudet ja muut tapahtumat sekä monet viikon julkaisuista näkyvät viikkokalenterissa. Kalenteri päivitetään perjantaisin.

Viikkokalenteri

Julkinen asiakirjarekisteri

Julkaisemme lehdistötiedotteita, puheita, haastatteluja ja erilaisia asiakirjoja. Lisäksi meillä on julkinen asiakirjarekisteri.

Tutustu asiakirjoihin

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä