Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Miksi osa pankeista luokitellaan vähemmän merkittäviksi?

13.12.2022

Valvottavia pankkeja ei pidetä automaattisesti merkittävinä. Ne otetaan EKP:n suoraan valvontaan vain, jos jokin YVM-kehysasetukseen kirjatuista ehdoista täyttyy eli niitä voidaan pitää suurina pankkeina, niillä on suuri merkitys joko kotimaansa tai EU:n talouden kannalta tai niillä on paljon yhteyksiä maansa ulkopuolelle (tai ne tarvitsevat rahoitustukea EU:lta). Lokakuussa 2022 yhteisen pankkivalvonnan piirissä oli 111 merkittävää pankkia ja yli 2 000 vähemmän merkittävää pankkia.

Vähemmän merkittävät pankit tarjoavat usein palveluja yksittäisille yhteisöille, toimialoille tai alueille. Monet niistä ovat pienehköjä säästö- tai osuuspankkeja. Osa vähemmän merkittävistä pankeista on erikoistunut tarjoamaan esimerkiksi autorahoitusta tai kiinnelainoja, ja osa tarjoaa arvopapereihin liittyviä palveluja.

Merkittävät pankit ovat EKP:n ja vähemmän merkittävät pankit kansallisten valvontaviranomaisten suorassa valvonnassa. EKP:n tehtävänä on säilyttää yleiskuva. Valvonnassa noudatetaan suhteellisuusperiaatetta, eli vaatimukset mitoitetaan suhteessa pankin kokoon ja riskeihin ja sen merkitykseen koko pankkijärjestelmän toiminnan kannalta. Suhteellisuusperiaatteen avulla ohjataan valvontaresursseja sinne, missä niillä pystytään edistämään järjestelmän vakautta tehokkaimmin. Pienimpienkin pankkien on kuitenkin täytettävä tietyt vähimmäisvaatimukset.

Jotta suhteellisuusperiaatetta pystytään noudattamaan kaikkialla samalla tavoin, pankeille on laadittu luokitus, jonka avulla valvonta pystytään mitoittamaan niiden merkityksen mukaan. Vakavaraisuusasetuksen päivityksen myötä osa vähemmän merkittävistä pankeista voidaan luokitella pieniksi tai rakenteeltaan yksinkertaisiksi, jolloin niille asetetaan kevyemmät vaatimukset kuin muille. Valvonnan tiiviyteen ja raportointivaatimuksiin vaikuttavat esimerkiksi pankin koko ja liiketoimintamalli sekä riskit ja yhteydet muihin maihin.

Lisätietoa aiheesta

YVM-KEHYSASETUS

Yhteisen pankkivalvonnan kehysasetukseen on kirjattu valvonta­viranomaisten yhteistyötä ja valvonta­menettelyjä koskevia sääntöjä.

YVM-kehysasetus

LUETTELO VALVOTTAVISTA PANKEISTA

EKP pitää listaa suorassa valvonnassaan olevista merkittävistä pankeista ja välillisessä valvonnassaan olevista vähemmän merkittävistä pankeista.

Luettelot valvottavista laitoksista

VÄHEMMÄN MERKITTÄVIEN PANKKIEN VALVONTA

Tärkeimmät tiedot vähemmän merkittävien pankkien valvonnasta on koottu omille sivuilleen.

Vähemmän merkittävien pankkien valvonta
Ilmoita väärinkäytöksestä