Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Miten finanssiteknologian käyttö vaikuttaa pankkien valvontaan?

27.3.2018 (päivitetty 13.11.2019)

Tätä nykyä niin pikkuostokset kuin tilisiirrot hoituvat yhä useammin älypuhelimella. Näiden uudentyyppisten palvelujen tarjoamiseen pankit tarvitsevat finanssiteknologiaa.

Mitä finanssiteknologia tarkoittaa?

Finanssiteknologia – eli lyhyemmin fintech – on yläkäsite kaikenlaisille rahoituspalvelujen tarjonnassa tai tukena käytettäville innovatiivisille teknologisille ratkaisuille. Finanssiteknologia muuttaa rahoitusalaa monella tavalla: sen myötä syntyy uusia liiketoimintamalleja, sovelluksia, prosesseja ja tuotteita.

Fintech-yrityksillä tekninen innovointi on liiketoiminnan keskiössä. Ne tarjoavat yleensä tekoälyn, massadatan tai lohkoketjuteknologian käyttöön perustuvia maksupalveluja, luottokelpoisuuden arviointipalveluja tai automatisoitua sijoitusneuvontaa.

Miten pankit hyödyntävät finanssiteknologiaa?

Joidenkin uusien pankkien liiketoimintamalli perustuu lähes kokonaan finanssiteknologian käyttöön. Usein näillä pankeilla ei ole lainkaan konttoreita, vaan ne toimivat ainoastaan verkossa ja käyttävät asiakkaiden hankkimiseen ja asiakasviestintään aivan uudenlaisia keinoja. Monet niistä ovat esimerkiksi automatisoineet lainahakemusten hyväksymisen ja kehittäneet helppokäyttöisiä mobiilisovelluksia. Tällaiset pankit ovat usein myös vahvasti läsnä sosiaalisessa mediassa ja visuaalisesti edelläkävijöitä.

Monet vakiintuneetkin pankit tutkivat finanssiteknologian käyttömahdollisuuksia. Ne voivat hankkia fintech-yritysten osaamista esimerkiksi yhteistyön tai yritysostojen kautta ja alkaa siten itsekin tarjota innovatiivisia palveluja ja tuotteita.

Finanssiteknologian avulla pankit voivat kohentaa tuote- ja palveluvalikoimaansa ja parantaa siten asiakaskokemusta. Finanssiteknologia voi auttaa myös tehostamaan pankkien sisäisiä prosesseja.

Ovatko pankit turvallisia, vaikka ne hyödyntäisivät runsaasti finanssiteknologiaa?

Kaikki pankit altistuvat monille riskeille riippumatta siitä, kuinka vahvasti niiden toiminta nojautuu finanssiteknologiaan. Finanssiteknologia voi jopa parantaa sekä uusien että jo vakiintuneiden pankkien kestokykyä ja toiminnan tehokkuutta, kun pankit voivat laajentaa palveluvalikoimaansa ja asiakaskuntaansa. Finanssiteknologia voi kuitenkin myös pahentaa tiettyjä riskejä.

Liiketoimintamallista riippumatta kukin pankki vastaa itse siitä, että sillä on riittävät menettelyt, jotta se kykenee hallitsemaan riskinsä – myös finanssiteknologian käytöstä aiheutuvat riskit. Pankkivalvojat arvioivat näiden menettelyjen riittävyyden osana pankkien arviointia.

Miten finanssiteknologian käyttö vaikuttaa pankkien valvontaan?

EKP:n ja kansallisten valvontaviranomaisten pääperiaatteena on, että jos liiketoiminta ja riskit ovat samanlaisia, myös valvonnan on oltava samanlaista. Finanssiteknologiaa hyödyntäviä pankkeja valvotaan siis aivan samalla tavalla kuin muitakin pankkeja. Valvojat eivät ota kantaa teknologian käyttöön, vaan siitä aiheutuvia riskejä tarkastellaan osana pankin muita riskejä.

EKP seuraa tarkasti finanssialan innovaatioita ja arvioi niiden merkitystä pankkivalvonnan kannalta. Se arvioi esimerkiksi, miten finanssiteknologia ja pankkisektorin ulkopuolisten toimijoiden aiheuttama kilpailu vaikuttavat pankkien liiketoimintamalleihin.

Vaikuttaako finanssiteknologian käyttö toimilupamenettelyyn?

Pankkitoiminnan harjoittaminen on luvanvaraista yrityksen liiketoimintamallista riippumatta. Kaikilla pankkipalveluja tarjoavilla yrityksillä on siis oltava pankkitoimilupa. Yhteisen pankkivalvonnan piirissä toimiluvat myöntää EKP.

Useat fintech-yritykset ovat hakeneet EKP:ltä pankkitoimilupaa. Siksi EKP julkaisi vuonna 2018 valvojien avuksi Fintech-luottolaitosten toimilupahakemusten arviointioppaan. Siinä on selkeä kuvaus seikoista, jotka on otettava huomioon finanssiteknologian käyttöön perustuvien liiketoimintamallien arvioinnissa. Fintech-opas täydentää toimilupahakemusten yleistä arviointiopasta sekä johdon jäsenten sopivuuden ja luotettavuuden arviointiopasta.

Pankkitoiminnan luvat
Ilmoita väärinkäytöksestä