Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Pankkivalvonta

Autamme pitämään Euroopan pankkijärjestelmän turvallisena ja vakaana

Pankkivalvojat edistävät pankkijärjestelmän turvallisuutta ja vakautta, jotta Euroopassa voidaan luottaa siihen, että pankit selviytyvät kriiseistä.

Kun euroalueen pankkeja valvotaan yhtenäisesti ja tasapuolisesti, talletukset ovat turvassa ja pankit pystyvät hoitamaan tärkeitä tehtäviään ja myöntämään lainoja yksityishenkilöille ja yrityksille.

Yhteisen pankkivalvonnan taustaa

Finanssikriisin jälkeen pankkien valvontaa oli tehostettava. Yhteinen pankkivalvonta perustettiin vuonna 2014 osana EU:n pankkiunionia. Pankkivalvonnasta vastaavat EKP ja mukana olevien maiden kansalliset pankkivalvojat.

Lisätietoa yhteisestä pankkivalvonnasta

EKP valvoo osallistuvien maiden suurimpia pankkeja

EKP vastaa suurimpien pankkien suorasta valvonnasta, mutta teemme tiivistä yhteistyötä kansallisten pankkivalvojien kanssa, jotka valvovat omien maidensa pienempiä pankkeja.

Lisätietoa valvottavista pankeista

Sääntöjen rikkominen voi johtaa seuraamuksiin

Pyrimme varmistamaan, että pankeissa noudatetaan sääntöjä ja määräyksiä. Voimme muun muassa edellyttää, että pankeilla on oltava enemmän pääomaa tai määrätä sääntöjen rikkomisesta seuraamuksia. Me myös päätämme pankkien toimilupien myöntämisestä ja peruuttamisesta. Näin valvonta on tehokasta.

Lisätietoa pankkivalvonnan tehtävistä

Pankkeja valvotaan yhtenäisesti

Valvontaprosesseja parannetaan jatkuvasti uuden tiedon ja säännöllisten laaduntarkastusten pohjalta. Se tehostaa valvontakäytäntöjä ja auttaa yhtenäistämään pankkien valvontaa kaikissa mukana olevissa maissa.

Lisätietoa valvontakäytännöistä

Olemme tilivelvollisia Euroopan kansalaisille

Pankkien valvonta on hyvin vastuullinen tehtävä, jonka hoitaminen edellyttää itsenäistä päätöksentekoa. Se ei tarkoita, että valvojat voisivat tehdä mitä tahansa. Olemme toimistamme tilivelvollisia Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle ja raportoimme niille säännöllisesti päätöksistämme.

Lisätietoa tilivelvollisuudesta

Yhteisen pankkivalvonnan historia

EKP:n pankkivalvonta aloitti toimintansa vuonna 2014. Tutustu pankkivalvonnan keskeisiin vaiheisiin – alustavasta ehdotuksesta aina viimeisimpään kehitykseen.

Tärkeitä päivämääriä

Yhteinen pankkivalvonta tarkemmin

Päätöksenteko

Teemme paljon pankkeja velvoittavia päätöksiä. Päätökset valmistellaan valvontaelimessä ja hyväksytään EKP:n neuvostossa.

Päätöksenteko
Säädösperusta ja linjaukset

Pankkivalvonnan työtä ohjaavat selkeät säädökset ja linjaukset. Niissä määritellään valvojien valtuudet sekä se, mitä valvotuilta pankeilta voidaan odottaa ja mitä ne voivat odottaa meiltä.

Säädösperusta ja linjaukset
Pankkiunioni

Yhteinen pankkivalvonta on tärkeä osa pankkiunionia, joka luotiin vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Pankkiunionin tavoitteena on luoda avoimemmat, yhtenäisemmät ja turvallisemmat pankkimarkkinat.

Lisätietoa

Tietoa yhteisestä pankkivalvonnasta

Mikä on yhteinen valvontamekanismi? Miten se toimii ja mitkä ovat sen tehtävät? Näihin ja muihinkin kysymyksiin vastataan oheisella kolmen minuutin videolla.

Ota yhteyttä

Mitä haluaisit tietää yhteisestä pankkivalvonnasta? Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota yhteyttä.

TUTUSTU VERKKOSIVUIHIMME

Lue lisää toiminnastamme

Valvontapalsta

Valvontapalstan artikkeleissa ja videoilla kerrotaan yleistajuisesti pankkivalvontaan liittyvistä aiheista.

Valvontapalsta

Osallistu nuorisotapahtumiin

Pankkivalvonnan päätökset vaikuttavat nuortenkin arkeen. Järjestämme eri puolilla Eurooppaa tapahtumia, joissa voimme olla suoraan yhteydessä nuoriin ja kuunnella heidän näkemyksiään ja ajatuksiaan.

Tuoreimmat tapahtumat
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Yhteinen pankkivalvonta lyhyesti

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä